Cormac McCarthy's top 3 boeken

Cormac McCarthy Boeken

Mei in hermetysk karakter en frijwat lyts jûn oan maatskiplike optredens, liedt Cormac McCarthy syn literatuer oer hiel ferskillende paden, blykber dreaun troch in fêste wil om ien fan dy ferhalen te fertellen dy't ynienen it gewisse fan 'e skepper fan elke foarm fan manifestaasje ferskine. . It meitsjen fan…

Lês fierder

fersin: Gjin kopiearjen