قدرت سگ، از Thomas Savage

رمان قدرت سگ Thomas Savage

تاریخچه Thomas Savage متولد سال 1967 است که اکنون با آن خشونت عجیب و غریب از غیرمنتظره ترین زمین لرزه ها به سراغ ما می آید. در گذشته می‌توانست به نظر تاریخچه عمیق ایالات متحده باشد، امروز به عنوان یک روایت صمیمی قدرتمند، حداقل از ابتدا، دوباره کشف می‌شود که به این مفهوم می‌پردازد که ...

ادامه مطلب

خطا: بدون کپی