عازم دریای سفید ، نوشته مالکوم لوری

در فضای منحصر به فرد ، رو به انحطاط و دگرگون کننده دوران جنگ بین دو کشور در اروپا ، نویسندگان و اهمیت لحظه از حسرت شخصی ، اختلاف نظرهای سیاسی و تغییر شکل چهره های اجتماعی در صفحات خود گذشتند. به نظر می رسد فقط آنها ، سازندگان و هنرمندان می توانند بدانند که در پرانتز بدبینی زندگی می کنند ...

اطلاعات بیشتر

خطا: بدون کپی