3 کتاب برتر از لورا رولند

نویسنده-لورا-رولند

نویسنده لورا جوه رولند یک ترکیب ادبی فوق العاده جالب را اجرا می کند. وی با دانستن منشأ چینی خود توسط هر دو والدینش ، دانش وسیعی از فرهنگ های شرقی دارد. از سوی دیگر ، او خود در مواردی اعتراف کرد که پدرش علاقه ادبی را در او ایجاد کرده است ...

اطلاعات بیشتر

خطا: بدون کپی