بهترین کتابهای لارس میتینگ

کتابهای لارس میتینگ

این موضوع زمان خواهد بود (اندکی) ، که تمام کارهای لارس میتینگ به کتابفروشی های اسپانیایی برسد تا شرح خوبی از کتابشناسی بسیار قابل توجهی که بین ژانرها با سهولت زیادی حرکت می کند ، داشته باشد ، همیشه با ردی از یک انسان گرایی به سوی درون نگری اما با توطئه ها همراه است ...

اطلاعات بیشتر

کتاب شانزده درخت سمی اثر لارسس میتینگ

در سال 1916 ، منطقه سوم در فرانسه به عنوان یکی از خونین ترین صحنه های جنگ جهانی اول غرق در خون شد. در سال 1971 ، نبرد معروف آخرین قربانیان خود را داد. زن و شوهری وقتی روی آن نارنجک پا گذاشتند به هوا پریدند. گذشته آشکار می شد ...

اطلاعات بیشتر