در زمان و آب ، نوشته اندری اسنر مگنسون

درباره زمان و آب

شکی نیست که مواجهه با روش دیگری برای سکونت در این سیاره ضروری است. اگر معادل زمان خود را با کیهان مشاهده کنیم ، گذرگاه ما از جهان با نشانه هایی به همان اندازه نمادین و بی اهمیت است. بسیار بی اهمیت و بسیار قادر به تغییر همه چیز. زمین از ما جان سالم به در خواهد برد و ما ...

ادامه مطلب

چگونه مقاله بنویسیم

عبارت هک شده "من باید کتاب بنویسم" به چشم اندازی از آنچه تجربه شده است به عنوان یک تجربه منحصر به فرد اشاره می کند. چیزی که در مورد آن فقط شهادت سیاه روی سفید قرار گیرد ، خدایان المپوس را می لرزاند. سپس عبارت دیگری از «هر روز که شروع کنم به نوشتن ...

ادامه مطلب

نیادلا ، تالیف بئاتریز مونتانز

بئاتریز مونتانز به آن صدای درونی توجه کرد که در میان سر و صدایی که از بیرون می آید گاهی از نجوا به فریاد می رسد. و توجه داشته باشید که در اینجا مجری مجری "El Intermedio" با توجه به اینکه شرط حرفه ای جدید او پس از ناپدید شدن خیلی خوب پیش نمی رفت ...

ادامه مطلب

ردپاها: در جستجوی جهان ما پشت سر خواهیم گذاشت ، اثر دیوید فریر

آنها در آینده چگونه ما را خواهند دید؟ به عبارت دیگر ، این موضوع تصور یک نوجوان از سال 3024 است ، از هر گونه که باشد ، در مقابل کتاب درسی درباره انسانیتی که جهان را در طول آه ما در کیهان اشغال کرده است. شاید نوجوان تعجب کند ...

ادامه مطلب

هیجان زده ، کارلوس دل آمور

آنها می آیند و همه چیز را در نمایشگاه کتاب خراب می کنند. منظور من شخصیت های رسانه ای است که در این ادبیات با شانس متفاوتی متحرک شده اند. از جانب Carme Chaparro حتی مونیکا کاریلو یا خود کارلوس دل آمور (از ذکر سایر موارد غیرقابل بیان معروف خودداری می کنم که ...

ادامه مطلب

منشأ دیگران ، تونی موریسون

با رسیدن به محل تمرین ، تونی موریسون به ایده ساده ای می پردازد ، ایده دیگران. تصوری که به شرط بندی جنبه های اساسی مانند همزیستی در جهان جهانی شده یا تعامل در همه سطوح بین فرهنگ های مختلف می انجامد. این چیزی است که در حال حاضر وجود دارد ، ارتباط بین نژادها ، تحصیلات ، ...

ادامه مطلب

موج سواری و مدیتیشن ، توسط سام بلیکلی

سیروئلا تحریریه به تازگی کتاب شنا در آبهای آزاد را به ما ارائه کرده است ، مقدمه ای جالب برای دریا به عنوان فضایی بین جسمانی و معنوی برای هر انسانی که در آبهای دریای آزاد شیرجه می زند. و این بار همان ناشر ما را دعوت به ...

ادامه مطلب

استبداد بدون ظالمان ، نوشته دیوید تروبا

پس از رمان قبلی خود Tierra de Campos ، دیوید تروبا وقتی به ادبیات داستانی می رسد ، استراحت می کند تا کتابی با آرمان ها و الهامات مقاله های جامعه شناسی ارائه دهد. این درباره اندکی اندیشیدن درباره امر ماورایی است ، در مورد تفاوت های ظریف تناسب بین انسان شناسی و ...

ادامه مطلب

خطا: بدون کپی