بهترین کتاب های درور میشانی

کتابهای درور میشانی

شاید به دلیل عجیب بودن تفکر در مورد ژانر سیاه اسرائیلی ، کشف درور میشانی حتی جذاب تر و اعتیادآورتر باشد. با رسیدن آثار او به اسپانیا ، ما نویسنده ای را از آن سوی مدیترانه در تمام بزرگی خود خواهیم یافت که از نظر صحنه نگاری ، گاهی اوقات به یاد می آورد ...

ادامه مطلب

بهترین کتابهای درور میشانی

و در جایی که می توان امیدوار بود که ژانر سیاه ، یا پلیس و حتی داستانهای جاسوسی بتوانند گهواره و معیشتی پیدا کنند ، معلوم می شود که این دقیقاً معمولی ترین نیست. منظور من قوم و کشوری اسرائیلی است که مرکز همه ژئوپلیتیک ، اقتصادی و حتی ...

ادامه مطلب

خطا: بدون کپی