3 بهترین کتاب از Dolores Redondo

کتاب های Dolores Redondo

مثال نویسنده Dolores Redondo در نهایت رویای هر نویسنده نوظهوری است. دولورس که به کارهای حرفه‌ای دیگر اختصاص داشت، همیشه آن فضا را برای داستان‌های کوچک و بزرگش پیدا می‌کرد که در نهایت به آثاری ماندگار مانند سه‌گانه بازتان ختم می‌شد... خاستگاه‌هایی مانند داستان‌های بسیار و بسیاری...

اطلاعات بیشتر

صورت شمالی قلب، از Dolores Redondo

بگذارید از پیشینه این رمان شروع کنیم. و واقعیت این است که شخصیت های شکنجه شده همیشه در آن قسمت از خواننده تنظیم می شوند که آنها را به گذشته خود پیوند می دهد. با خطاها یا آسیب هایی که به نظر می رسد تا حد زیادی یا کمتر سرنوشت وجود را به شدت مشخص می کند. در بالا …

اطلاعات بیشتر

همه اینها را به شما خواهم داد Dolores Redondo

از دره بزتان تا Ribeira Sacra. این سفر گاهشماری انتشار است Dolores Redondo که به این رمان منتهی می شود: «همه اینها را به تو خواهم داد». مناظر تاریک، با زیبایی اجدادی، تنظیمات عالی برای ارائه شخصیت های بسیار متفاوت اما با جوهر مشابه، همزمان است. روح های رنج دیده...

اطلاعات بیشتر

نگهبان نامرئی، از Dolores Redondo

آمایا سالازار یک بازرس پلیس است که به شهر زادگاهش الیزوندو برمی گردد تا تلاش کند تا یک پرونده قتل زنجیره ای مبهم را حل کند. دختران نوجوان در منطقه هدف اصلی قاتل هستند. با پیشبرد داستان ، ما گذشته تاریک آمیا را کشف می کنیم ، همان ...

اطلاعات بیشتر