3 بهترین کتاب Cormac McCarthy

author-cormac-mccarthy

کورمک مک کارتی از نظر شخصیتی که هرمتیک است و به ظاهر کمی توجه دارد ، ادبیات خود را در مسیرهای بسیار متفاوتی هدایت می کند ، ظاهراً با اراده ای قاطع برای بیان یکی از آن داستانهایی که ناگهان در آگاهی خالق هر نوع جلوه ای قابل توجه به نظر می رسد ، هدایت می شود. به کوپن ،…

اطلاعات بیشتر