3 بهترین کتاب شلوار جین آبی

نویسنده شلوار جین آبی

اگر نویسنده ای از ادبیات جوانان وجود داشته باشد که در سالهای اخیر به شدت در اسپانیا ظهور کرده باشد ، آن شلوار جین آبی است. فرانسیسکو د پائولا فرناندز با موفقیت از نام مستعار تازه و پیشنهاد کننده برای مخاطبان نوجوان خود استفاده می کند. برای نزدیک شدن به خوانندگان بین سنین 12 تا 17 سال می توان ...

ادامه مطلب