3 کتاب برتر برنا گونزالس بندر

حصیری‌های رمان جنایی زنانه بین نویسندگانی مانند آلیسیا گیمنز بارتلت، پیشگام مطلق و موفق، یا بندر برنا گونزالس که سرانجام از روزنامه‌نگاری به نوآر تحویل داده شد، تنیده شد. آنها پیش بینی و آینه در برخاستن بلافاصله بعدی از a Dolores Redondo که تمام می شد...

اطلاعات بیشتر

اشک های کلر جونز ، نوشته برنا گونزالس هاربر

کارآگاهان ، پلیس ، بازرسان و دیگر شخصیت های اصلی رمان های جنایی اغلب با تجارت خود از نوعی سندرم استکهلم رنج می برند. هرچه موارد بدتر ظاهر شوند ، روح انسان تیره تر می شود ، این شخصیت ها بیشتر جذب می شوند که ما با آنها بسیار لذت می بریم در ...

اطلاعات بیشتر

خطا: بدون کپی