زندگی واقعی ، نوشته آدلین دیودونه

زندگی واقعی

کثیف ترین و چسبناک ترین قسمت جهان که با تمام اهداف نیک دنیا مرداب می شود ، با افزایش سن بوی تعفن خود را بیدار می کند. آخرین قطرات امید که هنوز با بی گناهی منتظر بیداری در برابر بدبینی نجات یافته اند ، پناهگاه را بر می دارند. درباره آن است ...

اطلاعات بیشتر