قلب باران ، نوشته میلاگروس فرایاس

قلب باران ، نوشته میلاگروس فرایاس
کتاب را کلیک کنید

در اینجا ، بلاگر که مشترک است تقریباً یک دهه است که یکی دیگر از Logroño است. بنابراین نویسنده را به این فضا بیاورید معجزات سرد، آخرین جایزه برای رمان شهر Logroño 2017 به نظر من کاملاً مناسب بود.

در مورد رمان برنده خوش شانس ، آن را به عنوان یک ترکیب کر به ما ارائه می دهند که به نوبه خود در خدمت یک روایت چندگانه است. به راحتی نمی توان نتیجه گرفت که یک رمان یک راز ، عشق و ماجراجویی است که همه در یک داستان جمع شده اند. اما وقتی مخلوط به دست می آید ، وقتی نخ های شخصیت ها و موقعیت های آنها دقیقاً با هم ترکیب شده اند ، می توان به کیمیاگری روایی دست یافت.

از شخصیت اصلی لورا و تصمیم او برای تغییر صحنه برای استقرار در یک شهر کوچک گالیسیایی که مسئولیت برخی از مزارع را بر عهده دارد ، ما در حال شناخت شخصیتی با معمای او ، نقص های وی ، و حساب های ثبت شده گذشته بدون بستن هستیم. به

در شهر کوچکی که لورا در آن مستقر شده است ، رابطه ای طبیعی با دیگر ساکنان آن مکان پدیدار می شود ، تا زمانی که شکل جدیدی از عشق ظاهر می شود که به عنوان بازنشانی شخصی بسیار مناسب اعلام می شود.

فقط این که بوکولیک آن شهر کوچک گالیسیایی شامل روزهای باران ، مه و سایه های آن نیز می شود. محیطی که به طور کامل با تغییر ثبت و پیچ و تاب های داستان همراه است.

هر سفر یا هر تغییری با ریسک همراه است. شرایط لورا ، که او را به آن مکان خاص رساند ، با آن احساس نامنظم مشخص شد که در همه موارد بر همه چیز حاکم است

بنابراین وقتی جادو اتفاق می افتد ، هنگامی که نشانه ای از خوشبختی از سرنوشت لورا عبور می کند ، به نظر می رسد که او آماده انجام هر کاری برای رسیدن به آن است. این موضوع می تواند خطرات ، اسرار آن را به همراه داشته باشد. ملاقات با یک فرد جدید و در نظر گرفتن اینکه او فردی است که باید با او باشید ، می تواند ملاحظات دیگر را در مورد گذشته آن شخص دیگر ، در مورد حسابهای حسابداری بدون پایان خود ، کنار بگذارد.

بنابراین این در واقع یک داستان حیاتی از عشق ، ماجراجویی ، اسرار ... است ، همانطور که زندگی همیشه ممکن است باشد. بدون فراموش کردن آن ، واقعیت و داستان گاهی لحن یک رمان جنایی غیر منتظره را می گیرد ...

اکنون می توانید رمان را بخرید در دل باران، کتاب جدید Milagros Frías ، در اینجا: