3 llyfr CJ Tuduraidd gorau

Llyfrau CJ Tuduraidd

Mae'r genre arswyd fel arfer yn dwll dyfrio i awduron o bob math o genres lloeren sydd o bryd i'w gilydd yn ymgolli yn y naratif hwn o uffern a thywyllwch a ddaw rhyngom. Felly achosion fel rhai CJ Tudor Prydain neu'r JD Barker Americanaidd (byrfoddau fel ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau Edgar Allan Poe

Mewn rhai awduron dydych chi byth yn gwybod ble mae realiti yn gorffen a chwedl yn dechrau. Edgar Allan Poe yw'r awdur melltigedig quintessential. Melltigedig nid yn yr ystyr snobyddlyd gyfredol o'r term ond yn hytrach mewn ystyr ddwfn i'w enaid yn cael ei reoli gan uffernoedd trwy alcohol a ...

darllenwch fwy

4 llyfr fampir gorau

Gellir ystyried Bram Stoker yn dad i genre y fampir. Ond y gwir yw bod ei drawsnewidiad o'r Count Dracula sydd eisoes yn bodoli fel tarddiad ei gampwaith yn ystumio'r awduriaeth honno. Yn y diwedd, gellir meddwl wedyn mai Dracula ei hun a ddefnyddiodd Stoker yn anuniongyrchol i ...

darllenwch fwy

5 llyfr zombie gorau

Y 90au oedd hi a bore Sul roedd rhyfeddod zombies y prynhawniau yn cyd-ddigwydd yn rhyfedd â chodwyr cynnar yr offeren gyntaf. Ac ni ddigwyddodd dim, parhaodd pob un ar ei ffordd fel pe na allent weld ei gilydd (efallai oherwydd nad oes gan bobl grefyddol ymennydd gyda ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau Anne Rice

Mae Anne Rice yn awdur unigol, dro ar ôl tro yn llyfr poblogaidd y byd ond bob amser yn destun cynnwrf emosiynol a chysylltiedig â'i hysbrydolrwydd a chydag effaith amlwg hyn ar ei gwaith. Mewn bywyd prysur, gyda gwahanol gamau y tu mewn a'r tu allan i grefydd, mae Rice wedi bod yn dychwelyd i reidrwydd mewnol. ...

darllenwch fwy

Nofelau arswyd gorau

Mae terfysgaeth fel gofod llenyddol wedi'i nodi gyda'r band subgenre infumable hwnnw, hanner ffordd rhwng y nofelau gwych, ffuglen wyddonol a throsedd. Ac ni fydd y mater yn amherthnasol. Oherwydd mewn sawl agwedd Hanes y bodau dynol yw hanes y bod dynol. ...

darllenwch fwy

Rheolau Gwaed, gan Stephen King

Mae'r peth o bacio pedair nofel fer o dan yr un ymbarél creadigol eisoes yn dod o'r hen mewn Stephen King, yn absenoldeb mwy o straeon i gwmpasu ei amser a enillwyd i'r pedwerydd dimensiwn neu'r diafol ei hun, mae'n llwyddo fel y gall gyda'i dychymyg llethol. Rwy'n dweud beth ...

darllenwch fwy

Y Chweched Trap, gan JD Barker

Mae genre arswyd heddiw yn canfod ei bregethwr mwyaf effeithlon yn JD Barker. Oherwydd o dan ymddangosiad cyntaf genre noir, rydyn ni'n darganfod yn y drioleg sy'n cau gyda'r chweched trap hwn gyfrol a wnaed yn ffilm gyffro ymchwiliol lle mai'r diafol ei hun yw'r person sy'n cael ei ymchwilio. Oherwydd …

darllenwch fwy