Castell Barbazul, gan Javier Cercas

Castell Barbazul, gan Javier Cercas

Arwr mwyaf annisgwyl genre ditectif sy'n edrych arno'i hun yn nrych Vázquez Montalbán. Oherwydd bod Melchor Marín yn ailymgnawdoliad, gyda'i amrywiadau priodol o ran gofod-amser-llain, o'r Pepe Carvalho hwnnw a'n harweiniodd trwy swyddfeydd tywyll neu ymhlith y nosweithiau tywyllaf yn Barcelona. Javier Cercas yn ymestyn ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau gan Franck Thilliez

Mae Franck Thilliez yn un o'r awduron ifanc hynny sy'n gyfrifol am adfywio genre penodol iawn. Ganwyd y neopolar, subgenre o nofelau trosedd yn Ffrainc, yn ôl yn y 70au. I mi, mae'n label anffodus, fel cymaint o rai eraill. Ond mae bodau dynol fel yna, i'w resymoli a'i ddosbarthu ...

darllenwch fwy

Caethweision Awydd, gan Donna Leon

Mae'r awdur Americanaidd Donna Leon yn ddyledus i'w gogoniant naratif am ei diddordeb yn Fenis. Un mlynedd ar hugain ar ôl dechrau tynnu edau ei blot cyntaf gan y Comisiynydd Brunetti trwy ddinas y camlesi, mae'r edau a nodwyd wedi gwneud Fenis yn dapestri enfawr o achosion. Cydfodoli ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau John Verdon

Gellir dweud nad yw John Verdon yn union awdur rhagrithiol, neu o leiaf ni allai gysegru ei hun i ysgrifennu gyda llu awduron eraill sydd eisoes wedi darganfod eu galwedigaeth o oedran ifanc. Ond y peth da am y swydd hon yw nad yw'n cael ei arwain gan ganllawiau oedran, na ...

darllenwch fwy

Troseddau Saint-Malo, gan Jean-Luc Bannalec

Mae'n ymddangos bod Jörg Bong yn astudio popeth yn briodol. O'r ffugenw i'w ddefnyddio, Jean-Luc Bannalec, i ffigwr y Comisiynydd Dupin yn trosgynnu'r llenyddol ac yn dod yn elfen gylchol sy'n ymosod ar ddychymyg yr haf gyda diweddeb hynod ddiddorol. Oherwydd o Lydaw Ffrengig yr ymosodwyd arni gan ei holl arfordir ...

darllenwch fwy

Y plant da, gan Rosa Ribas

Dyna hanfod hyd yn oed y teuluoedd gorau. Rheol ymddangosiadau. A dyna'n union pam ei fod yno lle mae'r dieithrio a'r dieithrio o'r hyn a ddylai fod yn frand, oherwydd yn y gorffennol roedd popeth yn wahanol iawn. Roedd yna amser pan oedd teulu'n gyfystyr ag ymddiriedaeth, gyda didwylledd. Hedfanodd popeth ...

darllenwch fwy

Penillion ar gyfer dyn marw, gan Lincoln and Child

Mae'r tîm breuddwydion llenyddiaeth ddu, yr incombustibles Douglas Preston a Lincoln Child, yn dychwelyd yn rhandaliad trope-canfed Arolygydd Pendergast a fydd yn cerdded ar fin cwympo ar ôl cymaint o achosion ar y rhaff. Ond dyna sydd gan asiantau arbennig, maen nhw'n neb heb densiwn, ...

darllenwch fwy

Quirke yn San Sebastián, gan Benjamin Black

Pan roddodd Benjamin Black wybod i John Banville y byddai rhandaliad nesaf Quirke yn digwydd yn y ffilm Donosti sydd eisoes yn enwog, ni allai ddychmygu pa mor llwyddiannus fyddai'r mater. Oherwydd dim byd gwell na thiwn datblygiad plot yn llawn cyferbyniadau fel San Sebastián ei hun, felly ...

darllenwch fwy

gwall: Dim copïo