Yr ast, gan Alberto Val

Yr Ast, gan Alberto Val

Weithiau mae dyfnderau'r enaid, lle nad yw'r golau'n cyrraedd, yn dod o hyd i amser a ffordd i fwynhau eu hunain yn eu ffordd eu hunain. Mae ynys dawel fel Tenerife yn dod yn bwynt lle mae'r holl ddrygioni wedi'i grynhoi ar ffurf drygioni, dinistr a chystuddiau annirnadwy gydag agwedd benodol ar demtasiwn ...

Parhewch i ddarllen

Ymwybyddiaeth Ofalgar i Lladdwyr gan Karsten Dusse

ymwybyddiaeth ofalgar newydd i laddwyr

Dim byd fel perthnasu pethau... cymerwch anadl ddofn a chrëwch ynysoedd amser cyfforddus lle gallwch chi leddfu'ch cydwybod. Ni all neb fod mor benderfynol o darfu ar eich byd â chi eich hun. Dyna mae Björn Diemel yn ei ddysgu ar hyd y ffordd, wedi’i reoli tan ddechrau’r nofel gan hynny…

Parhewch i ddarllen

Ar Ddiwedd y Byd, gan Antti Tuomainen

Ar un pen i'r byd

Mae gan y dieithrio wreiddyn y rhyfedd, yr estron i'r blaned hon. Ond mae'r term yn y diwedd yn pwyntio mwy at golli rheswm. Yn y nofel hon gan Antti Tuomainen crynhoir y ddau begwn. Oherwydd o’r cosmos daw olion mwynau anghysbell y mae pawb yn dyheu amdano yn wahanol…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr John Grisham gorau

Llyfrau John Grisham

Yn ôl pob tebyg, pan ddechreuodd John Grisham ymarfer y gyfraith, y peth olaf y meddyliodd amdano oedd cyfieithu i ffuglen cymaint o achosion lle byddai'n rhaid iddo gael trafferth gwneud enw iddo'i hun ymhlith gwisgoedd yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, heddiw mae'r proffesiwn cyfreithiol ...

Parhewch i ddarllen

Achos Bramard, gan Davide Longo

Achos Bramard, Davide Longo. Rhan gyntaf troseddau Piedmont.

Mae'r genre du yn dioddef agwedd barhaus gan awduron newydd sy'n gallu ymosod ar gydwybodau darllenwyr i chwilio am ysbail newydd. Yn rhannol oherwydd, yn y naratif trosedd heddiw, pan fyddwch chi'n cael gafael ar yr awdur ar ddyletswydd, rydych chi'n mynd i chwilio am gyfeiriadau newydd. Mae Davide Longo yn cynnig ar hyn o bryd (mae eisoes wedi gwneud rhai…

Parhewch i ddarllen

Ffantasi Almaeneg, gan Philippe Claudel

Ffantasi Almaeneg, Philippe Claudel

Mae'r intrastorïau rhyfel yn ffurfio'r senario mwyaf noir posibl, yr un sy'n deffro arogleuon goroesi, creulondeb, dieithrwch a gobaith o bell. Mae Claudel yn cyfansoddi'r brithwaith hwn o straeon gydag amrywiaeth o ffocws yn dibynnu ar ba mor agos neu bell y mae pob naratif yn cael ei weld. Mae gan y naratif byr gymaint â hynny…

Parhewch i ddarllen

Chwilio am Trouble, gan Walter Mosley

Nofel yn chwilio am drafferth Mosley

Ar gyfer problemau nad ydynt. Hyd yn oed yn fwy felly pan fydd un yn perthyn i'r isfyd am y ffaith yn unig o fod. Mae'r rhai sydd heb etifeddu'n dioddef yn y lle cyntaf y toriadau pŵer i gadw'r status quo. Mae amddiffyn y mathau hyn o bobl yn dod yn eiriolwr diafol. Ond a yw Mosley ...

Parhewch i ddarllen

Neb ar y ddaear hon, gan Victor del Arbol

Neb ar y ddaear hon, gan Victor del Arbol

Mae stamp Víctor del Árbol yn cymryd arno ei endid ei hun diolch i naratif sy'n croesi'r genre noir i gyflawni mwy o berthnasedd tuag at yr eithafion mwyaf annisgwyl. Am fod yr eneidiau arteithiol sydd yn trigo yn nghynllwynion yr awdwr hwn yn ein dwyn yn nes at ddygwyddiadau bywyd fel pe wedi eu dinystrio gan amgylchiadau. Cymeriadau…

Parhewch i ddarllen

Aros am y llifogydd Dolores Redondo

Aros am y llifogydd Dolores Redondo

O niwloedd llaith Baztán i Gorwynt Katrina yn New Orleans. Stormydd bach neu fawr sy'n ymddangos i ddod â, ymhlith eu cymylau du, fath arall o magnetedd trydanol o ddrwg. Mae'r glaw yn cael ei synhwyro yn ei dawelwch marwol, mae'r stormydd mawr yn codi fel gwyntoedd sy'n sibrwd gyntaf ...

Parhewch i ddarllen

Pobl Dda, gan Leonardo padura

Pobl weddus, Leonardo padura

Mae mwy nag 20 mlynedd wedi mynd heibio ers y Mario Conde dadrithiedig cyntaf yn y byd a gyflwynwyd i ni yn «Gorffennol Perffaith». Dyma'r peth da am arwyr papur, gallant bob amser godi o'u lludw i lawenydd y rhai ohonom sy'n gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan eu llwybrau fwy neu lai ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Andrea Camilleri

yr awdur Andrea Camilleri

Roedd yr athro Eidaleg Andrea Camilleri yn un o'r awduron hynny a lenwodd filoedd o dudalennau diolch i gefnogaeth ei ddarllenwyr ledled y byd. Dechreuodd ddod i'r amlwg yn y 90au, ffaith sy'n dangos dyfalbarhad ac ysgrifennu galwedigaethol wrth i'r sylfaen ar gyfer ei hirhoedledd hanfodol ymestyn i ...

Parhewch i ddarllen

Y mamau, gan Carmen Mola

Y mamau, gan Carmen Mola

Mae eiliad y dyfarniad terfynol yn cyrraedd Carmen Mola. A fydd hi'n dilyn llwybr llwyddiant neu a fydd ei dilynwyr yn cefnu arni unwaith y bydd ei thri phennaeth wedi'i ddarganfod? Neu…, i’r gwrthwyneb, a fydd yr holl sŵn a grëwyd gan darddiad y tri awdur y tu ôl i’r ffugenw ai peidio yn…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo