Chwilio am Trouble, gan Walter Mosley

Nofel yn chwilio am drafferth Mosley

Ar gyfer problemau nad ydynt. Hyd yn oed yn fwy felly pan fydd un yn perthyn i'r isfyd am y ffaith yn unig o fod. Mae'r rhai sydd heb etifeddu'n dioddef yn y lle cyntaf y toriadau pŵer i gadw'r status quo. Mae amddiffyn y mathau hyn o bobl yn dod yn eiriolwr diafol. Ond a yw Mosley ...

Parhewch i ddarllen

Neb ar y ddaear hon, gan Victor del Arbol

Neb ar y ddaear hon, gan Victor del Arbol

Mae stamp Víctor del Árbol yn cymryd arno ei endid ei hun diolch i naratif sy'n croesi'r genre noir i gyflawni mwy o berthnasedd tuag at yr eithafion mwyaf annisgwyl. Am fod yr eneidiau arteithiol sydd yn trigo yn nghynllwynion yr awdwr hwn yn ein dwyn yn nes at ddygwyddiadau bywyd fel pe wedi eu dinystrio gan amgylchiadau. Cymeriadau…

Parhewch i ddarllen

Aros am y llifogydd Dolores Redondo

Aros am y llifogydd Dolores Redondo

O niwloedd llaith Baztán i Gorwynt Katrina yn New Orleans. Stormydd bach neu fawr sy'n ymddangos i ddod â, ymhlith eu cymylau du, fath arall o magnetedd trydanol o ddrwg. Mae'r glaw yn cael ei synhwyro yn ei dawelwch marwol, mae'r stormydd mawr yn codi fel gwyntoedd sy'n sibrwd gyntaf ...

Parhewch i ddarllen

Pobl Dda, gan Leonardo padura

Pobl weddus, Leonardo padura

Mae mwy nag 20 mlynedd wedi mynd heibio ers y Mario Conde dadrithiedig cyntaf yn y byd a gyflwynwyd i ni yn «Gorffennol Perffaith». Dyma'r peth da am arwyr papur, gallant bob amser godi o'u lludw i lawenydd y rhai ohonom sy'n gadael i'n hunain gael ein cario i ffwrdd gan eu llwybrau fwy neu lai ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Andrea Camilleri

yr awdur Andrea Camilleri

Roedd yr athro Eidaleg Andrea Camilleri yn un o'r awduron hynny a lenwodd filoedd o dudalennau diolch i gefnogaeth ei ddarllenwyr ledled y byd. Dechreuodd ddod i'r amlwg yn y 90au, ffaith sy'n dangos dyfalbarhad ac ysgrifennu galwedigaethol wrth i'r sylfaen ar gyfer ei hirhoedledd hanfodol ymestyn i ...

Parhewch i ddarllen

Y mamau, gan Carmen Mola

Y mamau, gan Carmen Mola

Mae eiliad y dyfarniad terfynol yn cyrraedd Carmen Mola. A fydd hi'n dilyn llwybr llwyddiant neu a fydd ei dilynwyr yn cefnu arni unwaith y bydd ei thri phennaeth wedi'i ddarganfod? Neu…, i’r gwrthwyneb, a fydd yr holl sŵn a grëwyd gan darddiad y tri awdur y tu ôl i’r ffugenw ai peidio yn…

Parhewch i ddarllen

All Summers End, gan Beñat Miranda

diwedd pob haf

Mae Iwerddon yn ymddiried ei haf i Llif y Gwlff a all gyrraedd y lledredau Prydeinig hynny, fel sbectrwm morol rhyfedd, gyda thymheredd llawer mwy dymunol nag unrhyw ranbarth arall yn yr ardal. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, mae gan yr haf Gwyddelig hwnnw hefyd ei ochr dywyll ymhlith gwyrddni dihysbydd…

Parhewch i ddarllen

Mae fflam Phocaea, o Lorenzo Silva

Mae fflam Phocaea, o Lorenzo Silva

Daw amser pan ddaw creadigrwydd y llenor yn rhydd. er daioni Lorenzo Silva yn rhoi iddo gyflwyno ffuglen hanesyddol newydd, ysgrifau, nofelau trosedd a gweithiau cydweithredol cofiadwy eraill fel ei nofelau pedair llaw diweddaraf gyda Noemi Trujillo. Ond nid yw byth yn brifo gwella ...

Parhewch i ddarllen

Mae popeth yn llosgi, gan Juan Gómez-Jurado

nofel Popeth yn llosgi Gómez Jurado

Gan ddod â ni'n agosach at hylosgiad digymell gyda thon wres wedi'i wneud o wres cyn amser, mae'r "Mae Popeth yn llosgi" gan Juan Gómez-Jurado yn dod i fygu ein hymennydd hyd yn oed yn fwy gydag un o'i blotiau amlochrog. Oherwydd yr hyn y mae'r awdur hwn yn ei wneud yw rhoi prif gymeriad cyffredin i'w blotiau. Dim byd gwell am hyn...

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau David Lagercrantz

Llyfrau David Lagercrantz

Achos rhyfedd yr ysgrifennwr a roddwyd dros achos anfarwoldeb gwaith rhywun arall. Gellid tynnu sylw at rywbeth fel hyn ar gyfer David Lagercrantz a'i brif dasg yw parhau â saga'r Mileniwm gyda'r un lefelau o ysblander. Cyfres o nofelau troseddol y mae eu cymeriadau eisoes yn rhan o'r ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau o Lorenzo Silva

Llyfrau Lorenzo Silva

Un o'r awduron mwyaf poblogaidd yn ddiweddar ar sîn lenyddol Sbaen yw Lorenzo Silva. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r awdur hwn wedi bod yn cyhoeddi llyfrau o natur wahanol iawn, o nofelau hanesyddol fel Byddan nhw'n cofio'ch enw i raglenni dogfen fel chwys gwaed a heddwch. Heb anghofio ei reolaidd ...

Parhewch i ddarllen

Y Plot gan Jean Hanff Korelitz

Y Plot gan Korelitz

Lladrad o fewn lladrad. Mewn geiriau eraill, nid wyf am ddweud bod Jean Hanff Korelitz wedi dwyn oddi ar Joel Dicker ran o'i hanfod naratif oddi wrth y Harry Quebert hwnnw a ddwynodd ein calonnau hefyd yn union. Ond mae gan y cyd-ddigwyddiad thematig y pwynt cyd-ddigwyddiad braf hwnnw rhwng realiti ...

Parhewch i ddarllen