The Google Maps Killer, fy nofel newydd

Y lladdwr Google Maps

Roedd 8 mlynedd ers i mi gyhoeddi fy llyfr blaenorol. Un noson yn ddiweddar dechreuais ysgrifennu eto. Roedd gen i un o'r syniadau pwerus hynny a oedd yn gofyn am hynt, yn ddwysach nag erioed. Ers hynny rydw i wedi bod yn darganfod bod y nosweithiau'n dal i fod â minau. Tra roedd pawb yn cysgu, roedd yr awdur hwn yn teimlo ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Andrea Camilleri

yr awdur Andrea Camilleri

Roedd yr athro Eidaleg Andrea Camilleri yn un o'r awduron hynny a lenwodd filoedd o dudalennau diolch i gefnogaeth ei ddarllenwyr ledled y byd. Dechreuodd ddod i'r amlwg yn y 90au, ffaith sy'n dangos dyfalbarhad ac ysgrifennu galwedigaethol wrth i'r sylfaen ar gyfer ei hirhoedledd hanfodol ymestyn i ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau'r rhyfeddol Lorenzo Silva

Llyfrau Lorenzo Silva

Un o'r awduron mwyaf poblogaidd yn ddiweddar ar sîn lenyddol Sbaen yw Lorenzo Silva. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r awdur hwn wedi bod yn cyhoeddi llyfrau o natur wahanol iawn, o nofelau hanesyddol fel Byddan nhw'n cofio'ch enw i raglenni dogfen fel chwys gwaed a heddwch. Heb anghofio ei reolaidd ...

Parhewch i ddarllen

Y nofelau du gorau fesul gwlad

nofelau du gorau

Mae'r genre noir wedi mynd o gael ei ystyried yn subgenre o'r nofel dditectif fwy traddodiadol i esblygu fel myfyriwr tuag allan yn plygu uffern ar gymysgu popeth i sefyll allan mwy. Ar hyn o bryd mae'r genre bastard sy'n deillio o hyn yn dod i ben gan gyfuno suspense, du, heddlu, dirgelwch neu hyd yn oed gore (o leiaf yn ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Yr ast, gan Alberto Val

Yr Ast, gan Alberto Val

Weithiau mae dyfnderau'r enaid, lle nad yw'r golau'n cyrraedd, yn dod o hyd i amser a ffordd i fwynhau eu hunain yn eu ffordd eu hunain. Mae ynys dawel fel Tenerife yn dod yn bwynt lle mae'r holl ddrygioni wedi'i grynhoi ar ffurf drygioni, dinistr a chystuddiau annirnadwy gydag agwedd benodol ar demtasiwn ...

Parhewch i ddarllen

Ymwybyddiaeth Ofalgar i Lladdwyr gan Karsten Dusse

ymwybyddiaeth ofalgar newydd i laddwyr

Dim byd fel perthnasu pethau... cymerwch anadl ddofn a chrëwch ynysoedd amser cyfforddus lle gallwch chi leddfu'ch cydwybod. Ni all neb fod mor benderfynol o darfu ar eich byd â chi eich hun. Dyna mae Björn Diemel yn ei ddysgu ar hyd y ffordd, wedi’i reoli tan ddechrau’r nofel gan hynny…

Parhewch i ddarllen

Ar Ddiwedd y Byd, gan Antti Tuomainen

Ar un pen i'r byd

Mae gan y dieithrio wreiddyn y rhyfedd, yr estron i'r blaned hon. Ond mae'r term yn y diwedd yn pwyntio mwy at golli rheswm. Yn y nofel hon gan Antti Tuomainen crynhoir y ddau begwn. Oherwydd o’r cosmos daw olion mwynau anghysbell y mae pawb yn dyheu amdano yn wahanol…

Parhewch i ddarllen

Achos Bramard, gan Davide Longo

Achos Bramard, Davide Longo. Rhan gyntaf troseddau Piedmont.

Mae'r genre du yn dioddef agwedd barhaus gan awduron newydd sy'n gallu ymosod ar gydwybodau darllenwyr i chwilio am ysbail newydd. Yn rhannol oherwydd, yn y naratif trosedd heddiw, pan fyddwch chi'n cael gafael ar yr awdur ar ddyletswydd, rydych chi'n mynd i chwilio am gyfeiriadau newydd. Mae Davide Longo yn cynnig ar hyn o bryd (mae eisoes wedi gwneud rhai…

Parhewch i ddarllen

Ffantasi Almaeneg, gan Philippe Claudel

Ffantasi Almaeneg, Philippe Claudel

Mae'r intrastorïau rhyfel yn ffurfio'r senario mwyaf noir posibl, yr un sy'n deffro arogleuon goroesi, creulondeb, dieithrwch a gobaith o bell. Mae Claudel yn cyfansoddi'r brithwaith hwn o straeon gydag amrywiaeth o ffocws yn dibynnu ar ba mor agos neu bell y mae pob naratif yn cael ei weld. Mae gan y naratif byr gymaint â hynny…

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau David Lagercrantz

Llyfrau David Lagercrantz

Achos rhyfedd yr ysgrifennwr a roddwyd dros achos anfarwoldeb gwaith rhywun arall. Gellid tynnu sylw at rywbeth fel hyn ar gyfer David Lagercrantz a'i brif dasg yw parhau â saga'r Mileniwm gyda'r un lefelau o ysblander. Cyfres o nofelau troseddol y mae eu cymeriadau eisoes yn rhan o'r ...

Parhewch i ddarllen