Y mamau, gan Carmen Mola

Y mamau, gan Carmen Mola

Mae eiliad y dyfarniad terfynol yn cyrraedd Carmen Mola. A fydd hi'n dilyn llwybr llwyddiant neu a fydd ei dilynwyr yn cefnu arni unwaith y bydd ei thri phennaeth wedi'i ddarganfod? Neu…, i’r gwrthwyneb, a fydd yr holl sŵn a grëwyd gan darddiad y tri awdur y tu ôl i’r ffugenw ai peidio yn…

Parhewch i ddarllen

All Summers End, gan Beñat Miranda

diwedd pob haf

Mae Iwerddon yn ymddiried ei haf i Llif y Gwlff a all gyrraedd y lledredau Prydeinig hynny, fel sbectrwm morol rhyfedd, gyda thymheredd llawer mwy dymunol nag unrhyw ranbarth arall yn yr ardal. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, mae gan yr haf Gwyddelig hwnnw hefyd ei ochr dywyll ymhlith gwyrddni dihysbydd…

Parhewch i ddarllen

Mae fflam Phocaea, o Lorenzo Silva

Mae fflam Phocaea, o Lorenzo Silva

Daw amser pan ddaw creadigrwydd y llenor yn rhydd. er daioni Lorenzo Silva yn rhoi iddo gyflwyno ffuglen hanesyddol newydd, ysgrifau, nofelau trosedd a gweithiau cydweithredol cofiadwy eraill fel ei nofelau pedair llaw diweddaraf gyda Noemi Trujillo. Ond nid yw byth yn brifo gwella ...

Parhewch i ddarllen

Mae popeth yn llosgi, gan Juan Gómez-Jurado

nofel Popeth yn llosgi Gómez Jurado

Gan ddod â ni'n agosach at hylosgiad digymell gyda thon wres wedi'i wneud o wres cyn amser, mae'r "Mae Popeth yn llosgi" gan Juan Gómez-Jurado yn dod i fygu ein hymennydd hyd yn oed yn fwy gydag un o'i blotiau amlochrog. Oherwydd yr hyn y mae'r awdur hwn yn ei wneud yw rhoi prif gymeriad cyffredin i'w blotiau. Dim byd gwell am hyn...

Parhewch i ddarllen

Y Plot gan Jean Hanff Korelitz

Y Plot gan Korelitz

Lladrad o fewn lladrad. Mewn geiriau eraill, nid wyf am ddweud bod Jean Hanff Korelitz wedi dwyn oddi ar Joel Dicker ran o'i hanfod naratif oddi wrth y Harry Quebert hwnnw a ddwynodd ein calonnau hefyd yn union. Ond mae gan y cyd-ddigwyddiad thematig y pwynt cyd-ddigwyddiad braf hwnnw rhwng realiti ...

Parhewch i ddarllen

The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

Ychydig sydd ar ôl i allu ymgolli yn y Joel Dicker newydd. A phan fydd hynny'n digwydd byddaf yn stopio heibio i roi disgrifiad o'r hyn rydw i wedi'i ddarllen. O'r cychwyn cyntaf, cyflwynir The Alaska Sanders Affair i ni fel dilyniant. Ond rydyn ni eisoes yn gwybod sut mae Dicker yn gwario arnyn nhw yn ail-greu straeon newydd…

Parhewch i ddarllen

Panig gan James Ellroy

Panig gan James Ellroy

Pyst i fynd i'r afael â bywgraffiad neu o leiaf gwedd o'r daith trwy fyd y cymeriad yn eu tro, gwell ymddiried y mater i nofelydd nag i gofiannydd o fri. A neb gwell na James Ellroy i drawsgrifio’r pytiau hynny o fywyd rhwng rhai goleuadau a llawer o gysgodion… Am…

Parhewch i ddarllen

Y Baban, gan Pablo Rivero

Y Baban, gan Pablo Rivero

Roedd mater rhwydweithiau cymdeithasol a'u hanifeiliaid yn ffuglen o safbwynt newydd. Oherwydd ni all popeth fod yn affwys o amgylch rhwydweithiau cymdeithasol. A dweud y gwir, hoffwn fod wedi gweld y byd presennol hwn o'n byd ni wedi'i gyfyngu heb whatsapp gwael i sgwrsio ag ef mewn grŵp neu…

Parhewch i ddarllen

Arogl Trosedd gan Katarzyna Bonda

Nofel Arogl trosedd

Yng Ngwlad Pwyl gydag atgofion o etifedd noir i ryfeloedd poeth neu fel pryd oer yn y rhagarweiniad i'r Ail Ryfel Byd ac yn dod allan ohono, mae llais fel un Katarzyna Bonda (sy'n debyg i'n Dolores Redondo), yn torri allan yn ddwys. Dwyster annifyr o'r rhai sy'n meiddio cysylltu…

Parhewch i ddarllen

Dechreuwn o’r diwedd, gan Chris Whitaker

Nofel Dechreuwn o'r diwedd

Weithiau mae'r genre du yn cymryd ystyr sy'n ymylu ar y dirfodol. Achosion fel eiddo Víctor del Arbol, yn gallu cael y dyfnder mwyaf affwysol oddi wrth fewnwelediad ei gymeriadau. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd gyda'r awdur hwn, Chris Whitacker sy'n cyrraedd gyda phwynt arall o gysylltiad diamheuol â…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo