Wilder a minnau gan Jonathan Coe

Nofel Mr. Wlider a minnau

Wrth chwilio am stori sy'n mynd i'r afael â'r bydysawd hwnnw sy'n datblygu mewn perthnasoedd dynol eginol, mae Jonathan Coe, o'i ran ef, yn ymdrin â choethder y manylion mwyaf mewnsylliadol. Wrth gwrs, ni all Coe gefnu ar y gwerthfawrogrwydd manwl hwnnw y mae'n ei roi yn ei gyd-destun gyda'r disgrifiadau mwyaf cyflawn. O…

darllenwch fwy

Y ddawns a'r tân, gan Daniel Saldaña

Gall aduniadau fod mor chwerw ag ail gyfle mewn cariad. Mae hen ffrindiau'n ymdrechu i adennill gofod nad yw'n bodoli mwyach i wneud pethau nad ydyn nhw'n perthyn mwyach. Nid ar gyfer unrhyw beth yn benodol, dim ond oherwydd yn ddwfn nad ydyn nhw'n bodloni, ond yn syml yn ceisio ...

darllenwch fwy

Rhieni Pell, gan Marina Jarre

Roedd yna amser pan oedd Ewrop yn fyd anghyfforddus i gael ei eni, lle daeth plant i'r byd yng nghanol hiraeth, dadwreiddio, dieithrio a hyd yn oed ofn eu rhieni. Heddiw mae'r mater wedi symud i rannau eraill o'r blaned. Y cwestiwn yw cymryd y farn honno ...

darllenwch fwy

Nefoedd Uwchlaw'r To, gan Nathacha Appanah

Pwy arall a ryddhaodd ddeigryn gydag anturiaethau Marco i chwilio am ei fam. Y tro hwn byddai oes y prif gymeriad, Lobo, yn dod ag ef yn nes at Holden Caulfield (ie, merch ifanc nihilistig enwog Salinger). A'r peth yw hynny hefyd ffigwr y fam ...

darllenwch fwy

Saith dydd Mawrth, gan El Chojin

Mae angen dwy ran ar bob stori os yw math o synthesis i'w gael, a dyna beth yw pwrpas unrhyw fframwaith sy'n mentro i diriogaeth dynwared emosiynol. Nid yw'n fater o dynnu sylw at y math hwn o naratifau deuol o flaen y person cyntaf. Oherwydd hefyd ...

darllenwch fwy

Ar goll, gan Alberto Fuguet

Mae yna adegau pan fydd iaith yn cyd-fynd â stori gyda'r ysgafnder mwyaf manwl gywir. Oherwydd nad oes angen telynegol na chelfyddyd i chwilio am berson sydd wedi diflannu. Mae sobrwydd naratif yn gwneud y llwybr hwn at aduniad personol yn gyfansoddiad o wirdeb ac agosrwydd i ddod â ni'n agosach at bawb ...

darllenwch fwy

Gwahanol, gan Eloy Moreno

Tiwnio manwl wrth ddarllen, cytgord naratif penodol rhwng Eloy Moreno a Albert Espinosa. Oherwydd bod y ddau yn olrhain eu nofelau gyda'r stamp dilysrwydd hwnnw o amgylch ystrydebau byw a'u symffonïau terfynol annisgwyl o'r rhai mwyaf diddorol. Byddai'n rhywbeth felly, tra ...

darllenwch fwy

Y weddw, gan José Saramago

Yr ysgrifenwyr gwych fel Saramago yw'r rhai sy'n cadw eu gweithiau'n gyfredol bob amser. Oherwydd pan mae gwaith yn cynnwys y ddynoliaeth honno wedi'i distyllu i alcemi llenyddol, cyflawnir arucheliad bodolaeth. Yna mae pwnc trosgynnol etifeddiaeth artistig neu lenyddol yn cyrraedd y gwir berthnasedd hwnnw ...

darllenwch fwy

gwall: Dim copïo