3 llyfr JK Rowling gorau

Os ydych chi am gadw i fyny â'r diweddaraf gan J, k. Rowling, fe welwch bob amser ei ddiweddaru ar sail y gwerthusiad mwyaf rhagorol o'r darllenwyr YMA. Y tu hwnt i'r defnydd dadleuol o ffugenwau fel Robert Galbraith neu hyd yn oed y talfyriad mwyaf poblogaidd JK Rowling, mae'r awdur Prydeinig hwn ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau gan David Foster Wallace

Er gwaethaf ei fod yn ffigwr arwyddluniol yn yr Unol Daleithiau, daeth dyfodiad gwaith David Foster Wallace i Sbaen fel math o gydnabyddiaeth ar ôl marwolaeth o’r myth. Oherwydd bod David yn dioddef o iselder a'i aflonyddodd o'i ieuenctid hyd at ei ddyddiau olaf pan ...

darllenwch fwy

Natur y Ddaear Ganol, gan Tolkien

Yn achos y bydysawd naratif a grëwyd gan JRR Tolkien, mae ffantasi yn y diwedd yn dianc o'r llinell gyfochrog honno, o'r pasio mewn gofodau dychmygol mor fanwl ac mor ddwys i gyrraedd gofodau diriaethol. Mae gan realiti gydran oddrychol lle mae wedi gollwng ers amser maith ...

darllenwch fwy

Y 5 llyfr ffantasi gorau

Ffantasi yw'r genre llenyddol lle mae plentyndod ac aeddfedrwydd yn cwrdd eto er gwaethaf popeth. Y wobr bob amser yw mwynhad y baradwys honno y bu pobl yn byw ynddi yn ystod plentyndod a'i hadfer diolch i'r gwych pan fydd y blynyddoedd yn dringo ar ein cefnau. Felly y gorau ...

darllenwch fwy

Geni Arwr, gan Jin Yong

Mae cymharu peth o'r ysgrifennu yn y byd â Tolkien yn swnio'n sacrilegious. Felly mae targedu Jin Yong fel cymar Tsieineaidd athrylith Prydain yn ymddangos yn debycach i ddyfais farchnata fwy amherthnasol a radical. Hyd nes i chi ddarganfod cyrhaeddiad Yong, er ei fod yn tynnu mwy tuag at ...

darllenwch fwy

Yr Ghost a Mrs. Muir, gan RA Dick

Pe bai Alaska yn cwympo mewn cariad â zombie a hyd yn oed yn ei gyflwyno i'w rhieni, pam felly na fyddai Mrs Muir yn cael ei rhamant ag ysbryd nodweddiadol y tŷ anghyfannedd? Mae popeth yn fater o amser a ffurf. Mae'r foment yn aros i fynd â chi hyd yn oed i'r ...

darllenwch fwy

3 llyfr Lewis Carroll gorau

Rhwng gweithiau fel The Little Prince gan Antoine de Saint Exupéry a The Neverending Story gan Michael Ende, byddai'n lleoli antur fawr Alice in Wonderland. Darlleniadau priodol iawn i blant a ddim mor ifanc. Gweithiau sy'n llawn ffantasi ac o werth dynol anghyfnewidiol. Yn y …

darllenwch fwy

Midnight Sun gan Stephenie Meyer

A phan oedd yn ymddangos bod Stephenie Meyer wedi cael ei ailgyfeirio i frwydrau llenyddol eraill, yng nghywair nofel drosedd, a chyda'r rhyddhad yr oedd i fod mewn perthynas â'r saga cyfnos, i fampirod y glasoed a'u brathiadau synhwyrol ag arogl garlleg a thragwyddoldeb, yn y diwedd nid oedd y gallai fod. Oherwydd bod Meyer ...

darllenwch fwy