Ail Ieuenctid, gan Juan Venegas

ail nofel ieuenctid

Mae teithio trwy amser yn fy nghyffroi fel dadl. Oherwydd ei fod yn fan cychwyn ffuglen wyddonol lawn sy'n aml yn troi'n rhywbeth arall. Yr hiraeth amhosibl i fynd y tu hwnt i amser, yr hiraeth am yr hyn oeddem ni a'r edifeirwch am benderfyniadau anghywir. Ydy …

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Ian McDonald gorau

yr awdur Ian McDonald

Mae'r ysgrifenwyr ffuglen wyddonol sydd fwyaf ymroddedig i'r achos bob amser yn mynd at y serol fel senario cylchol sy'n ein bachu ni i gyd oherwydd ei natur anhysbys. Hyd yn oed yn fwy felly o ystyried byd o'n un ni yr ydym eisoes yn gwybod "bron popeth." Dyma achos Ian McDonald yn ogystal â ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan James Graham Ballard

Llyfrau JG Ballard

Hanner ffordd rhwng Jules Verne a Kim Stanley Robinson, rydym yn dod o hyd i'r awdur Saesneg hwn sy'n crynhoi'r dewis amgen dychmygus i'n byd o'r athrylith a ddyfynnwyd gyntaf a bwriad dystopaidd yr ail ysgrifennwr cyfredol. Oherwydd darllen Ballard yw mwynhau cynnig gydag arogl gwych y bedwaredd ganrif ar bymtheg ond ...

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Kim Stanley Robinson

ysgrifennwr-kim-stanley-robinson

Mae Ffuglen Wyddonol (ie, gyda phriflythrennau) yn genre sy'n gysylltiedig â lleygwyr â math o subgenre ffansïol heb ddim mwy o werth nag adloniant yn unig. Gyda'r unig enghraifft o'r awdur rydw i'n dod ag ef yma heddiw, Kim Stanley Robinson, byddai'n werth dymchwel yr holl argraffiadau annelwig hynny am ...

Parhewch i ddarllen

Dryswch, gan Richard Powers

Dryswch Nofel, Richard Powers

Mae'r byd allan o diwn ac felly'r dryswch (sori am y jôc). Mae Dystopia yn agosáu oherwydd roedd iwtopia bob amser yn rhy bell i ffwrdd i wareiddiad fel ein un ni sy'n cynyddu'n esbonyddol o ran nifer wrth i hunaniaeth gyffredin leihau. Mae unigoliaeth yn gynhenid ​​i fod. ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Robin Cook gorau

Llyfrau Robin Cook

Mae Robin Cook yn un o'r awduron Ffuglen Wyddonol hynny sy'n dod yn uniongyrchol o'r maes meddygaeth. Nid oes neb yn well nag ef i ddamcaniaethu am ddyfodol amrywiol am y bod dynol, gyda'r wybodaeth am eneteg fel y gofod ffrwythlon hwnnw ar gyfer rhagdybiaethau o bob lliw. Heb gyfri'r posibiliad...

Parhewch i ddarllen

Bachgen a'i Gi yn World's End, gan CA Fletcher

Nofel "Bachgen a'i gi ar ddiwedd y byd"

Mae ffuglennau ôl-apocalyptaidd bob amser yn peri agwedd ddwbl o ddinistr llwyr posib a gobaith am aileni. Yn yr achos hwn, mae Fletcher hefyd yn tynnu’r brasluniau nodweddiadol sy’n egluro sut y cyrhaeddodd y pwynt rhyfedd hwnnw lle mae’r goroeswyr yn gyfrifol am ailadeiladu eu byd ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Aldous Huxley gorau

Llyfrau Aldous Huxley

Mae yna awduron sy'n cuddio y tu ôl i'w gweithiau gorau. Dyma achos Aldous Huxley. Byd hapus, a gyhoeddwyd ym 1932 ond gyda chymeriad bythol, yw'r campwaith hwnnw y mae pob darllenydd yn ei gydnabod a'i werthfawrogi. Nofel ffuglen wyddonol drosgynnol iawn sy'n ymchwilio i'r cymdeithasol a'r gwleidyddol, yn ...

Parhewch i ddarllen

Gadewch y Byd ar ôl, gan Rumaan Alam

Gadewch y byd ar ôl, nofel

Nid yw dianc i Long Island byth yn ddigon pell ar gyfer y nesaf peth i ddim. Gallwch chi fod yn fantais os ydych chi'n ceisio dad-straen ar ôl wythnos anodd o frwydr yn Ninas Efrog Newydd; ond mae'n gynllun gwael os yw'n ddiwedd y byd, yn apocalypse neu'n ...

Parhewch i ddarllen

Newyn, gan Asa Ericsdotter

Newyn, gan Asa Ericsdotter

Mae'r rhagoriaeth par rhagoriaeth yn dystopias o'r hyn a all ddod. Oherwydd bod gan ddull dystopaidd gydran gymdeithasegol fawr bob amser. Pob un yn agored i'r gorchymyn newydd gyda'i ymdrechion i wrthryfela a'i gyflwyniad o ofn. O George Orwell i Margaret Atwood lliaws o awduron gwych ...

Parhewch i ddarllen