Y 3 llyfr gorau gan y hynod ddiddorol Robin Cook

Llyfrau Robin Cook

Mae Robin Cook yn un o'r awduron Ffuglen Wyddonol hynny sy'n dod yn uniongyrchol o'r maes meddygaeth. Rhywbeth fel ei gydweithiwr enwog Oliver Sacks ond yn gwbl ymroddedig i ffuglen yn achos Cook. Ac nid oes neb gwell nag ef i ddamcaniaethu am wahanol ddyfodol...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Arthur C. Clarke

Llyfrau gan Arthur C. Clarke

Mae peth Arthur C. Clarke yn achos unigryw o gydgynllwynio â'r seithfed gelf. Neu o leiaf mae ei waith yn 2001 A Space Odyssey. Nid wyf yn gwybod am nofel arall (neu o leiaf nid wyf yn ei chofio) y cynhyrchwyd ei hysgrifennu yn gyfochrog â'r ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Kim Stanley Robinson

ysgrifennwr-kim-stanley-robinson

Mae Ffuglen Wyddonol (ie, gyda phriflythrennau) yn genre sy'n gysylltiedig â lleygwyr â math o subgenre ffansïol heb ddim mwy o werth nag adloniant yn unig. Gyda'r unig enghraifft o'r awdur rydw i'n dod ag ef yma heddiw, Kim Stanley Robinson, byddai'n werth dymchwel yr holl argraffiadau annelwig hynny am ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Ian McDonald

yr awdur Ian McDonald

Mae'r ysgrifenwyr ffuglen wyddonol sydd fwyaf ymroddedig i'r achos bob amser yn mynd at y serol fel senario cylchol sy'n ein bachu ni i gyd oherwydd ei natur anhysbys. Hyd yn oed yn fwy felly o ystyried byd o'n un ni yr ydym eisoes yn gwybod "bron popeth." Dyma achos Ian McDonald yn ogystal â ...

Parhewch i ddarllen

Byd heb ddynion, gan Sandra Newman

Byd heb ddynion, gan Sandra Newman

O Margaret Atwood gyda'i Handmaid's Tale sinistr i Stephen King yn ei Sleeping Beauties gwnaeth chrysalis mewn byd ar wahân. Dim ond dwy enghraifft i roi hwb i genre ffuglen wyddonol sy'n troi ffeministiaeth ar ei phen i fynd ati o safbwynt annifyr. Yn hyn …

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan James Graham Ballard

Llyfrau JG Ballard

Hanner ffordd rhwng Jules Verne a Kim Stanley Robinson, cawn yr awdur Seisnig hwn sy’n crynhoi’r dewis amgen dychmygus i’n byd o’r athrylith gyntaf a grybwyllwyd a bwriad dystopaidd yr ail lenor presennol. Oherwydd bod darllen Ballard yn mwynhau cynnig gyda blas o ffantasi’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond…

Parhewch i ddarllen

Y Gweithwyr, gan Olga Ravn

Y Gweithwyr, Olga Ravn

Teithiasom yn bell iawn i ymgymryd â thasg o fewnsylliad llwyr a wnaed yn Olga Ravn. Paradocsau y gall ffuglen wyddonol yn unig eu tybio gyda phosibiliadau o drosgynoldeb naratif. Ers dieithrio llong ofod, symud trwy'r cosmos o dan ryw symffoni rhewllyd a anwyd o'r glec fawr iawn, rydyn ni'n gwybod rhai ...

Parhewch i ddarllen

Constance gan Matthew Fitzsimmons

Constance Fitzsimmons

Mae pob awdur sy'n mentro i ffuglen wyddonol, gan gynnwys y menda (gweler fy llyfr Alter), ar rai achlysuron yn ystyried mater clonio oherwydd ei gydran ddwbl rhwng y gwyddonol a'r moesol. Mae Dolly’r ddafad fel clôn cyntaf tybiedig mamal yn barod iawn…

Parhewch i ddarllen

Ail Ieuenctid, gan Juan Venegas

ail nofel ieuenctid

Mae teithio trwy amser yn fy nghyffroi fel dadl. Oherwydd ei fod yn fan cychwyn ffuglen wyddonol lawn sy'n aml yn troi'n rhywbeth arall. Yr hiraeth amhosibl i fynd y tu hwnt i amser, yr hiraeth am yr hyn oeddem ni a'r edifeirwch am benderfyniadau anghywir. Ydy …

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan yr hyfryd Jules Verne

Llyfrau Jules Verne

1828 - 1905 ... Hanner ffordd rhwng ffantasi a gwyddoniaeth y foment, daeth Jules Verne i'r amlwg fel un o ragflaenwyr y genre ffuglen wyddonol. Y tu hwnt i'w gerddi a'i chwilota am ddramaturiaeth, gwnaeth ei ffigur ei ffordd a throsglwyddo tan ddiwrnod ...

Parhewch i ddarllen