Blwch botwm Gwendy o Stephen King

llyfr gwendy-button-box

Beth fyddai Maine hebddo Stephen King? Neu efallai ei fod mewn gwirionedd Stephen King yn ddyledus i lawer o'i ysbrydoliaeth i Maine. Boed hynny fel y bo, mae'r adroddwr yn caffael dimensiwn arbennig yn y tandem llenyddol hwn sy'n rhagori yn eang ar realiti un o'r taleithiau a argymhellir fwyaf ar gyfer ...

Parhewch i ddarllen

Stori Gaeaf, gan Stephen King

llyfr stori-aeaf

Dull anadlu gydag isdeitlau. Fel y nodais eisoes ar ryw achlysur arall, mae’r cyswllt sy’n uno «Gobaith, gwanwyn tragwyddol», «Haf Llygredd», «Hydref diniweidrwydd« ac mae’r rhandaliad olaf hwn yn rhaff sy’n cael ei thaflu i ffynnon y dynol enaid, yno lle mae greddf ac ymatebion y tu allan i ...

Parhewch i ddarllen

Hydref diniweidrwydd, o Stephen King

llyfr hydref-diniweidrwydd

Hefyd yn dwyn y teitl "Y Corff." Beth o Stephen King ac mae'r plotiau o amgylch plant neu bobl ifanc yn eu harddegau yn thema sy'n codi dro ar ôl tro. Nid wyf yn gwybod, mae'n ymddangos fel pe bai'r awdur yn ceisio empathi â'r enaid ifanc hwnnw a fu'n ein meddiannu ar un adeg. Ysbryd sy'n agored i ffantasi neu ofn, ...

Parhewch i ddarllen

The Whisperer, gan Malenka Ramos

llyfr-y-sibrwd

Nid yw un byth yn peidio â rhyfeddu at greadigrwydd awduron fel Malenka Ramos. Tra roedd yn siarad yn ddiweddar am ei nofel arswyd flaenorol What Dwells Inside, yn fuan ar ôl i mi ddysgu am ei berfformiad cyfochrog yn y genre erotig. Os mai'r mater yw baffio darllenwyr, mae Malenka wedi ...

Parhewch i ddarllen

Y Dyn Sialc, gan CJ Tudor

sialc-dyn-lyfr

Pan fydd Stephen King mae bendithio llyfr yn eich sicrhau eich bod o flaen nofel dda ar sawl cyfrif. Oherwydd unwaith i chi ddarllen ei lyfr hunangofiannol am broffesiwn awdur sy'n meddiannu ei fywyd: Wrth i mi ysgrifennu, rydych chi'n darganfod bod yr un proffesiwn hwn yn llawn safbwyntiau ffurfiol, dadleuol ac o ...

Parhewch i ddarllen

The Terror, gan Dan Simons

llyfr-y-terfysgaeth

Yng nghanol y XNUMXeg ganrif, roedd moroedd a chefnforoedd y blaned yn dal i warchod hen aura o ddirgelwch a dosau mawr o antur i bawb a fentrodd i'w teithio at unrhyw bwrpas. Y tu hwnt i'r cartograffeg eigioneg a oedd eisoes yn amlinellu tiroedd a moroedd, mae'r hen chwedlau a'r ...

Parhewch i ddarllen

Y Casglwr Llyfrau, gan Alice Thompson

casglwr nofel-y-llyfr

Blynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif oedd hi, roedd Violet yn byw yn gyffyrddus yn ei phlasty gyda'i gŵr annwyl ... Dyma sut y gallai stori Perrault a gludwyd i'r ugeinfed ganrif gynnar honno yn Lloegr y Brenin Edward VII ddechrau. Dim ond ein bod eisoes yn gwybod bod Perrault wedi gallu ymchwilio i ...

Parhewch i ddarllen

Harddwch cysgu, gan Stephen King

Llyfr Harddwch Cwsg

Mae ysgrifennu nofelau ffuglen wyddonol sydd â phwynt ffeministaidd amlwg yn dod yn gyffredin ac yn ffrwythlon iawn. Mae achosion diweddar iawn fel The Power gan Naomi Alderman, yn tystio i hyn. Stephen King roedd am ymuno â'r cerrynt i gyfrannu llawer a da i'r syniad. Prosiect rhwng ...

Parhewch i ddarllen

Dark Times, gan John Connolly

llyfr amseroedd tywyll

Mae John Connolly yn ei wneud eto. O naratif hanner ffordd rhwng braw a'r genre du, mae'n dal pob darllenydd i'r pwynt o ddarllen blinder. Ni all wynebu drwg byth ddod am ddim. Rhaid i bob arwr wynebu ei nemesis naturiol, yr un sy'n sefyll fel gweithred gydbwyso sylfaenol fel ei fod yn ...

Parhewch i ddarllen

The Survivors, gan Riley Sager

goroeswyr-llyfr

Mae goroesi cyflafan yn ddigon trawmatig yn barod, dim ond Quincy, Lisa a Sam a drechodd y labelu cymdeithasol dilynol. Y merched olaf, wrth iddyn nhw ddod i'w galw gyda'r math hwnnw o ffraethineb poblogaidd, yn methu â cholli cyfle, waeth pa mor macabre, i roi ...

Parhewch i ddarllen

Y ddynes rhif tri ar ddeg, gan José Carlos Somoza

llyfr-y-fenyw-rhif-tri ar ddeg

Mae ofn, fel dadl dros y ffantastig, yn cynnig tir helaeth i synnu’r darllenydd, gofod lle gallwch chi ei lethu wrth eich mympwy a gwneud iddo deimlo’r oerfel hynny y mae ansicrwydd yn ei achosi. Os yw'r stori hefyd yn gyfrifoldeb José Carlos Somoza, gallwch fod yn sicr o ...

Parhewch i ddarllen

Parth Un, gan Colson Whitehead

Parth Un Colson Whitehead

Mae'r bygythiad biolegol, p'un ai fel ymosodiad a bennwyd ymlaen llaw neu fel pandemig heb ei reoli, yn parhau i fod yn bwnc sydd, er mwyn cael cipolwg arno gyda sicrwydd a gofid penodol, yn cynnal cymaint o straeon apocalyptaidd mewn llenyddiaeth neu yn y sinema. Ond rhoi ffuglen, fel bod plot o ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo