3 llyfr gorau Julia Kröhn

Llyfrau Julia Krohn

Mae Julia Kröhn yn un o'r lleisiau newydd yn yr agosatrwydd hanesyddol-rhamantus (yr hyn sy'n subgenre yr wyf newydd ei ddyfeisio) y mae awduron cyfredol gwych fel María Dueñas, Anne Jacobs neu Sarah Lark yn symud drwyddo. Ond roedd cyfarfod hapus yr awdur â'r gofod llenyddol hwn yn rhannu â ...

darllenwch fwy

Y Tŷ Ffasiwn, gan Julia Kröhn

Fel rhan o'r promo ar gyfer y nofel hon, sicrheir bod ei thrawma wedi swyno un o brif awduron y moesau ailenwyd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg sy'n gwasanaethu blas y darllenydd melancolaidd ac achosion llewyrchus fel ffeministiaeth. A allai fod i Anne Jacobs syrthio mewn cariad â gwaith hwn y ...

darllenwch fwy

gwall: Dim copïo