3 llyfr gorau Dorothy Leigh Sayers

Llyfrau Dorothy L Sayers

Mae'n ymddangos bod proffesiwn y cyfieithydd yn gwasanaethu mewn sawl achos ar gyfer agwedd ddiddorol a manwl at waith yr awduron mawr sydd wedi'u cyfieithu. Dull mwyaf a all ddatgelu pob math o adnoddau a thriciau yn y dasg feichus o wirio'r llythrennedd, yr ymadrodd gosod neu gyfieithiad ...

darllenwch fwy