Teulu Martin, gan David Foenkinos

Y teulu Martin o Foenkinos

Yn gymaint â'i fod yn cuddio ei hun fel hanes arferol, rydym eisoes yn gwybod nad yw David Foenkinos yn ymchwilio i foesau na pherthnasoedd rhyng-deuluol i chwilio am gyfrinachau neu ochrau tywyll. Oherwydd bod yr awdur Ffrengig sydd eisoes yn fyd-enwog yn fwy o lawfeddyg y llythrennau mewn siâp a ...

darllenwch fwy

3 llyfr gorau gan David Foenkinos

Y peth gorau am yr ysgrifenwyr gwych newydd fel David Foenkinos, a dorrodd i rym heb gael eu cario i ffwrdd gan dueddiadau a thaflu eu hunain i'r bedd agored tuag at yr avant-garde, yw eu bod o'r diwedd yn annosbarthedig. Mae beirniaid a'r diwydiant yn gyffredinol yn ceisio llety ar gyfer y llais newydd hwnnw y mae llawer o ddarllenwyr ohono ...

darllenwch fwy

Dwy Chwaer, gan David Foenkinos

Gyda’r band dilysrwydd hwnnw mor ganmoladwy heddiw ac sy’n gwahaniaethu’r ysgrifenwyr sy’n gwasanaethu cronicl ein dyddiau gyda’r bwriad o drosgynnu o’r avant-garde, mae David Foenkinos yn edrych allan ar falconi newyddbethau gyda’r nofel hon o dorcalon wedi ei throi’n affwysol dirfodol, ...

darllenwch fwy

Tuag at Harddwch, gan David Foenkinos

I siarad am Foenkinos yw mynd at un o awduron sylfaenol y naratif cyfredol, gyda’r newid cenhedlaeth hwnnw sy’n tynnu sylw at lenyddiaeth glasurol canrif o nawr, yr adroddwr a adlewyrchodd intrahistory XNUMXain ganrif a gafodd ei boddi rhwng unigolyddiaeth a dieithrio fel prif wrthdaro ...

darllenwch fwy

Y llyfrgell o lyfrau a wrthodwyd. gan David Foenkinos

Nid anaml y clywn ef yn dweud bod ysgrifenwyr yn ysgrifennu, yn anad dim, drostynt eu hunain. A siawns nad oes rhan o reswm yn yr honiad hwnnw. Ni allai fod fel arall ar gyfer swydd, cysegriad, sy'n golygu oriau o unigrwydd ac amser segur yn y realiti o'i amgylch, pan fydd yr awdur ...

darllenwch fwy