3 llyfr Blue Jeans gorau

awdur Blue Jeans

Os oes awdur llenyddiaeth ieuenctid sydd wedi dod i'r amlwg yn gryf yn Sbaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf, Blue Jeans ydyw. Mae Francisco de Paula Fernández yn llwyddo i ecsbloetio ffugenw ffres ac awgrymog ar gyfer ei gynulleidfa glasoed. Gellir mynd at ddarllenwyr rhwng 12 a 17 oed ...

Parhewch i ddarllen