Y 3 llyfr gorau gan Berna González Harbour

Cafodd wicwyr y nofel troseddau benywaidd eu plethu rhwng awduron fel Alicia Giménez Bartlett, yr arloeswr absoliwt a llwyddiannus, neu Harbwr Berna González a gafodd ei ddanfon o'r diwedd i'r noir o newyddiaduraeth. Roeddent yn rhagweld ac yn ddrych wrth gymryd a Dolores Redondo byddai hynny'n dod i ben ...

Parhewch i ddarllen

Dagrau Claire Jones, gan Harbwr Berna González

Llyfr Dagrau Claire Jones

Mae ditectifs, plismyn, arolygwyr a phrif gymeriadau nofelau trosedd yn aml yn dioddef o fath o syndrom Stockholm â'u masnach. Po fwyaf drwg y mae'r achosion yn ymddangos, y tywyllaf y dyfalir yr enaid dynol, y mwyaf o ddeniadol y mae'r cymeriadau hyn yn teimlo yr ydym yn mwynhau cymaint â nhw yn y ...

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo