3 llyfr gorau gan Amélie Nothomb

Llyfrau gan Amèlie Nothomb

Gydag ymddangosiad eithaf ecsentrig, y mae hi wedi adeiladu delwedd bwerus o’r ysgrifennwr creadigol a dyfeisgar y mae yn sicr ohoni, mae Amélie Nothomb yn cysegru ei hun i lenyddiaeth sydd â phŵer arallgyfeirio mawr ar y pwnc. Amrywiaeth o adnoddau wedi'u trochi mewn esthetig ffurfiol sy'n ...

darllenwch fwy

Yr Enwau Epicene, gan Amélie Nothomb

Gyda'r pwynt hwnnw o androgynedd llenyddol, mae amwysedd rhai enwau yn gwasanaethu Amélie Nothomb i sefydlu paradocs dirfodol wedi'i addurno â'r agwedd chwedlonol honno lle mae'r awdur hwn yn symud mor ddymunol. Ac felly rydyn ni'n edrych ar gariad Claude a Dominique a ffrwyth merch ...

darllenwch fwy

Riquete el del pompano, gan Amélie Nothomb

Un o'r plu cyfredol mwyaf rhyfeddol yw Amélie Nothomb. Aeth ei nofel flaenorol a gyhoeddwyd yn Sbaen, The Count Neville Crime, â ni i mewn i nofel dditectif unigryw gyda dyluniad set a fydd, pan ddarganfyddir hi gan Tim Burton, yn troi i mewn i ffilm, ynghyd â llawer o'i gynhyrchiad blaenorol. Ond yn…

darllenwch fwy

Trosedd Cyfrif Neville, gan Amélie Nothomb

Roedd ffocws y nofel hon gan Amélie Nothomb, ei chlawr, ei chrynodeb, yn fy atgoffa o osodiad yr Hitchcock cyntaf. Y cyffyrddiad esoterig hwnnw a lithrodd trwy fywyd cosmopolitaidd dinasoedd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. A’r gwir yw nad oedd unrhyw beth o’i le ar fy nehongliad ar yr olwg gyntaf. ...

darllenwch fwy