Y Plot gan Jean Hanff Korelitz

La trama, de Korelitz

Lladrad o fewn lladrad. Mewn geiriau eraill, nid wyf am ddweud bod Jean Hanff Korelitz wedi dwyn oddi ar Joel Dicker ran o'i hanfod naratif oddi wrth y Harry Quebert hwnnw a ddwynodd ein calonnau hefyd yn union. Ond mae gan y cyd-ddigwyddiad thematig y pwynt cyd-ddigwyddiad braf hwnnw rhwng realiti ...

Parhewch i ddarllen

Awyr Las, gan Daria Bignardi

Mae sbel ers i dorcalon adael rhamantiaeth i wneud apwyntiad gyda'r seiciatrydd, fel mab pob cymydog. Yn adrodd bod torcalon amrwd yn cymryd dimensiwn arall yn nwylo Daria Bignardi. Oherwydd ei fod yn ymwneud â dadwisgo trallod y maent yn ei adael mewn unigedd oer cyn Bydysawd sy'n…

Parhewch i ddarllen

Fy Anwylyd Gwraig gan Samantha Downing

Ar lawer achlysur, y rhai cyntaf i gael eu twyllo yn yr achosion mwyaf erchyll, yn ogystal ag yn ddiamau, yw perthnasau'r llofrudd. Ac mae ffuglen wedi cymryd gofal ar wahanol achlysuron i wneud i ni gael y syniad hwnnw o'r annirnadwy. I dreiddio'n ddyfnach, mae popeth fel arfer yn dod atom ni o'r safbwynt ...

Parhewch i ddarllen

Purdyr, gan Jon Sistiaga

Mae'n debygol iawn nad yw'r gwaethaf yn uffern ac nad yw'r nefoedd mor ddrwg. Pan fo amheuaeth, efallai y bydd gan Purgatory hyd yn oed ychydig o bopeth i'r rhai nad ydynt yn penderfynu yn y pen draw. Rhywbeth o chwantau amhosibl neu ofnau obsesiynol; o nwydau di-groen...

Parhewch i ddarllen

The Alaska Sanders Affair gan Joel Dicker

Ychydig sydd ar ôl i allu ymgolli yn y Joel Dicker newydd. A phan fydd hynny'n digwydd byddaf yn stopio heibio i roi disgrifiad o'r hyn rydw i wedi'i ddarllen. O'r cychwyn cyntaf, cyflwynir The Alaska Sanders Affair i ni fel dilyniant. Ond rydyn ni eisoes yn gwybod sut mae Dicker yn gwario arnyn nhw yn ail-greu straeon newydd…

Parhewch i ddarllen

Ymgyrch Kazan, gan Vicente Vallés

Mae gŵr y newyddion bod Vicente Vallés ar gyfer cymaint o wylwyr, yn cyrraedd gyda nofel y gellid yn wir ei chyflwyno fel stori gwbl gyfredol i ddechrau pennawd y darllediad newyddion ar ddyletswydd. Oherwydd bod y peth yn mynd o Rwsia ac o'r rhyfel oer blinedig hwnnw a gynhaliwyd heddiw i…

Parhewch i ddarllen

Inc sympathetig, gan Patrick Modiano

Yn ei ddyled ddihysbydd i'r XNUMXfed ganrif. Cyfnod llawn straeon gwych wrth i ni symud i ffwrdd mewn amser, mae Modiano yn ein harwain trwy lain sy'n ail-greu'r syniad hiraethus hwnnw o'r byrhoedlog. Yn y syniad o'r olion posibl y gallwn, neu ...

Parhewch i ddarllen

Panig gan James Ellroy

Pyst i fynd i'r afael â bywgraffiad neu o leiaf gwedd o'r daith trwy fyd y cymeriad yn eu tro, gwell ymddiried y mater i nofelydd nag i gofiannydd o fri. A neb gwell na James Ellroy i drawsgrifio’r pytiau hynny o fywyd rhwng rhai goleuadau a llawer o gysgodion… Am…

Parhewch i ddarllen

Yn Llyn Llwyddiant, gan Gary Shteyngart

Gallai fod Ignatius Reilly yn ymgnawdoliad ad hoc o Don Quixote. O leiaf yn ei syniad o'r gwallgofddyn sy'n sownd yn lleoliad y frwydr yn erbyn melinau gwynt a wnaed yn gawr gan y dychymyg gorlifo. Ac heb os nac oni bai mae gan Barry Cohen, prif gymeriad y stori hon gan Gary Shteynggart, lawer…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo