Natur y Ddaear Ganol, gan Tolkien

Yn achos y bydysawd naratif a grëwyd gan JRR Tolkien, mae'r ffantasi yn gorffen dianc o'r llinell gyfochrog honno, o'r hyn sy'n pasio mewn gofodau dychmygol mor fanwl ac mor ddwys i gyrraedd gofodau diriaethol.

Mae gan realiti gydran oddrychol y mae'r natur afieithus honno wedi hidlo drwyddo ers amser maith, y lleoedd hynny a amlinellwyd rhwng cysgodion tywyll a thirweddau hynod ddiddorol lle roedd Tolkien, gyda gofal gwerthfawr, yn gwybod sut i ddisgrifio deffroad ein sylw ym mhob manylyn. Yn y diwedd, roedd datblygiad y stori yr un mor bwysig â'i lleoliad a'i golygfeydd. O'r powdrau hynny y mwgiau hyn, llyfr i'r mythomaniacs breswylio'n barhaol yn y byd aros newydd hwnnw ...

Credai JRR Tolkien mai The Silmarillion oedd sylfaen ei fyd dychmygol, ond er mai ef oedd y gwaith cynradd a chanolog, ni lwyddodd i ddod ag ef i'w ffurf derfynol, a mater i'w fab, Christopher, oedd adeiladu'r fersiwn ddiweddaraf o 'Silmarillion' o'r straeon a adawodd ei dad pan fu farw.

Oherwydd, gan ddechrau o chwedl gaeedig, gyda dechrau a diwedd, roedd y deunydd naratif wedi dod i gaffael estyniad enfawr, gyda chymeriadau pwysig yn dod i'r amlwg o'r Dyddiau Hynafol, a Galadriel oedd y pwysicaf yn eu plith. Felly, roedd yn rhaid i Tolkien wneud llawer o "ailysgrifennu" er mwyn i'r Silmarillion gael perthynas gywir ag The Lord of the Rings.

Yr ysgrifau a gasglwyd yn Natur y Ddaear Ganol maent yn dangos y llwybrau a gymerodd Tolkien i chwilio am well dealltwriaeth - yn fwy manwl gywir, cyflawn a chyson - o'i greadigaeth unigryw ei hun. Mae'r ysgrifau hyn, o wahanol hyd, yn ymdrin â phynciau amrywiol, megis:

* Heneiddio a gweithredu amser ar fodau anfarwol a marwol y Ddaear Ganol, a'r graddau rhyfeddol o gywirdeb a medr mathemategol a gymhwysodd Tolkien i gyflawni cynlluniau trylwyr yn hyn o beth;

* Materion sylfaenol fel y greadigaeth, bywyd, tynged ac ewyllys rydd, gweithrediad y corff a'r ysbryd a'r berthynas rhwng y ddau, yn ogystal â natur awdurdod, ystyr bywyd a marwolaeth;

* Disgrifiadau byw o diroedd, anifeiliaid a phobloedd Númenor. * Disgrifiadau o ymddangosiad corfforol amrywiol gymeriadau yn The Lord of the Rings, gan gynnwys esboniadau o bwy oedd â barf a phwy nad oedd ganddo.

Mae'r holl ysgrifau hyn yn datgelu manylion newydd ac annisgwyl o athroniaeth, dychymyg ac is-greu Tolkien, sy'n syndod, yn ddwys ac yn ddoniol hyd yn oed.

Mae'r casgliad newydd hwn, sydd wedi'i olygu gan Carl F. Hostetter, un o brif arbenigwyr Tolkien, yn drysorfa wiriadwy sy'n cynnig cyfle i ddarllenwyr edrych dros ysgwydd yr Athro Tolkien wrth iddo ddarganfod pethau newydd. Ar bob tudalen, daw Middle-earth yn fyw eto gyda grym anghyffredin.

Nawr gallwch brynu llyfr Tolkien "The Nature of Middle-earth" yma:

Natur y Ddaear Ganol, gan Tolkien
LLYFR CLICIWCH

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo