Y 3 llyfr gorau gan Juan Carlos Onetti

Y gwrthdan Juan Carlos Onetti, wrth ymyl Mario Benedetti y Eduardo Galeano, lluniwch fuddugoliaeth lenyddol o'u Uruguay cyffredin i'r Olympus o lythyrau yn Sbaeneg. Oherwydd rhwng y tri maen nhw'n ymdrin â phopeth, unrhyw genre mewn rhyddiaith, pennill neu ar y llwyfan.

Er bod pob un yn cynnig yr argraffnod argraffnod a'r naratif penodol hwnnw (y tu hwnt i'r labeli troi sy'n bwydo ar y cyd-ddigwyddiadau mwyaf arwynebol o le neu amser i geisio uno neu safoni), mae hefyd yn wir bod amgylchiadau a rennir yr ugeinfed ganrif yn destun yma ac acw. i gynhyrfiadau gwleidyddol ac economaidd o bob math mewn byd a oedd yn tynnu sylw at globaleiddio a dyblygu cyffredinol pob argyfwng, roedd weithiau'n gwasanaethu ar gyfer cytgord thematig naturiol.

Dechreuodd y wyrth Uruguayaidd a barodd i wlad y tri athrylith hyn sefyll fel y mwyaf llewyrchus tan ganol yr 29fed ganrif, dechreuodd ddioddef gyda'r argyfwng o XNUMX a daeth i ben gyda'r ddau ryfel byd dilynol.

Roedd unbennaeth filwrol y 70au a ddarganfuwyd yn y tri awdur hyn yn dri llais beirniadol gwych, wedi'u sensro ar sawl achlysur ac yn alltud fel yr unig opsiwn. Nodiadau hanfodol a rennir sy'n adlewyrchu yn ei lyfrau argraffiadau gwahanol ei roddion creadigol gwych tuag at feirniadaeth a dadwreiddio.

Ond mae Onetti yn tynnu sylw at eithriadoldeb casuistig penodol. Oherwydd ei fod yn llawer mwy toreithiog hyd yn oed cyn coup Boldaberry. O 1939 i'r 70au y cyfnod y llwyddodd Onetti i ysgrifennu ei weithiau dwysaf, gyda'r disgleirdeb dirfodol hwnnw rhwng alegorïau hynod ddiddorol o'i ddinas ddyfeisiedig, Santa María, lle mae cymeriadau'n cyrraedd o fannau real iawn eraill, mewn gêm o ddrychau hynny ychydig o awduron a fyddai’n ailadrodd gyda meistrolaeth debyg.

Y 3 llyfr gorau a argymhellir gan Juan Carlos Onetti

Y bywyd byr

Mae holl ddarllenwyr Onetti yn tybio mawredd y campwaith, o'r awyr honno wedi'i brwsio gan y storïwr. Er nad wyf yn hoffi cyffredinoli, credaf nad wyf yn anghywir wrth anelu at y lefel honno na chyrhaeddwyd mwyach mewn gweithiau blaenorol neu ddiweddarach.

Mae Juan María Brausen a Stein yn wynebu'r dasg o gau sgript ffilm. Bydd y stori a gomisiynwyd yn digwydd yn Santa María. Ac yno mae Juan María yn lleoli'r cymeriadau sy'n gorfod dod yn fyw i olrhain cwlwm eu hanes o'r diwedd.

Ac ychydig ar y tro mae Brausen yn ymgorffori'r naratif yn ei fywyd wrth daflunio ei fywyd i'r naratif. Gwnaeth deubegwn yr ysgrifennwr senario gymhleth a chyflawn.

Esgus Santa María i guddio euogrwydd, torcalon ac ofn ymhlith ei strydoedd a ddyfeisiwyd. Cymeriadau sy'n ymddangos fel pe bai ganddyn nhw'r allweddi sy'n agor y drysau i realiti Brausen a Brausen sy'n estyn ei freuddwydion a'r dychmygol a drodd yn sgript i gyrraedd pobl i fyw mewn senarios a bywydau, fel yr hen freuddwyd honno o weld i eraill fyw a mwynhau. roedd hapusrwydd eraill, parcio eich materion eich hun mewn realiti wedi troi'n ffuglen.

Y bywyd byr

Yr iard longau

Pan siaradwch â rhywun am Onetti, ac er gwaethaf yr uchod am y campwaith mwy na phosibl, mae llawer o ddarllenwyr eraill yn dyfynnu'r nofel arall hon yn gyntaf. Bydd yn un o'i senarios mwyaf hylaw ar gyfer ein byd llwyd.

Mewn ffordd, mae'n ymddangos yn daer am deithio i le ffuglennol fel Santa María, a allai ddisgleirio rhwng diffuantrwydd neu hapusrwydd a darganfod yr un tristwch yn y pen draw.

Ond, fel y mae llawer o awduron yn gwneud sylwadau ar adegau, tristwch yw'r ffynhonnell ysbrydoliaeth fwyaf. Mae pydredd a hiraeth yn eich cadw mewn frenzy creadigol cyn belled nad ydyn nhw'n dod â chi i lawr. Ac roedd Onetti yn feistr yn y cyfarfod hwnnw o ffuglen a oedd yn dynwared y teimladau tristaf yn ein byd.

Cymeriadau a symudir gan syrthni anghynhyrchiol mewn byd treuliedig. Iardiau llongau gydag adleisiau o ffyniant a suddodd cydwybodau yn suddo wrth drechu.

Yr iard longau

Y hwyl fawr

Ar ôl i Onetti gael ei ddarganfod, mae'n werth stopio yn y nofel fer hon sydd â rhywbeth o ddatganiad o bob gwirionedd, sy'n dystiolaeth amlwg o'r awdur. Disgrifiodd Onetti ei hun y gwaith hwn fel ei hoff un hyd yn oed, ar brydiau. Rhaid bod rheswm.

Y pwynt yw y gallai prif gymeriad y stori fod yn Onetti ei hun, wedi'i guddio wrth i gyn-seren chwaraeon gyrraedd tref fynyddig sy'n enwog am ei rhinweddau iachaol o'r diciâu.

Yn fuan, daliodd ei ffigwr penodol, ei bresenoldeb a'i ymddygiad rhyfedd sylw'r person â gofal am y swydd ar gyfer y dref. I wneud pethau'n waeth, daw llythyrau rhyfedd at y prif gymeriad sydd, wrth iddynt fynd trwy ddwylo postmon penodol y dref, yn ysgrifennu yn eu dychymyg y stori ddyfnaf bosibl am gymeriad o'r diwedd yn lloches yn y cwm tawel hwnnw.

Mae byrder y nofel hon, ei thempo tymherus, fodd bynnag, a syniad y postmon yn trawsnewid bodolaeth popeth o'i gwmpas yn ffurfio brithwaith angheuol am ymddeoliad y prif gymeriad a marweidd-dra bywyd wrth droed y mynyddoedd.

Y hwyl fawr

4 sylw ar "Y 3 llyfr gorau gan Juan Carlos Onetti"

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo