3 llyfr gorau gan Roberto Santiago

Rwyf bob amser wedi dadlau bod ysgrifenwyr llenyddiaeth plant ac ieuenctid maent yn y pen draw yn manteisio ar ffraethineb, gallu empathig ac adnoddau naratif sy'n eu rhagdueddu tuag at y darpar awdur ar gyfer oedolion. Achosion fel Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r foment, os ydych chi'n teimlo fel hyn, a chymryd y naid.

Y foment o Roberto Santiago Yn y nofel i oedolion, fe gyrhaeddodd yn 2017 gyda ffilm gyffro o’r enw Ana, fel y dywedaf, heb ragflaenwyr blaenorol yn y genre gan yr awdur hwn. Er yn ôl yn 2014 y daeth nofel gydag awgrymiadau o ffuglen hanesyddol am frwydr yr Ebro allan, dim ond hyd nes cyrraedd Ana y cafodd ei rhyddhau yn gwbl rwydd mewn llwybrau creadigol newydd.

A chanlyniad Ana oedd gwaith gwerthfawr iawn, drws gwych am bet gan Golygyddol Planeta a oedd hefyd yn gwybod sut i weld y gallu hwnnw i neidio rhwng genres; i'r unigolyn caledu crefft sydd fel arfer yn fwy llwyddiannus o'r naratif i blant i'r nofel i oedolion nag i'r cyfeiriad arall.

Ond ar ben hynny, mae chwilota i'r llyfryddiaeth flaenorol yn ein harwain trwy straeon rhyfeddol sy'n llawn dyfeisgarwch mewn amgylcheddau sy'n dallu darllenwyr ifanc oherwydd eu thema agos iawn, yn enwedig yn ymwneud â chwaraeon, ond ar yr un pryd yn gallu ymuno'n llawn y llenyddiaeth honno tuag at werthoedd.

Felly mae'r safle hwn yn mynd i gyfuno fy ffefrynnau mewn cymysgedd heterogenaidd ond bob amser yn cael ei argymell ar gyfer un math o ddarllenydd neu'r llall.

Y 3 llyfr gorau a argymhellir gan Roberto Santiago

Ann

Mae'n wirioneddol gyfareddol sut mae gwynnu gamblo ar hyn o bryd yn mynd rhagddo. O dan wynebau cyfeillgar seliwlos neu chwaraeon, mae'r "cwmnïau" (cwmnïau i'w galw mewn rhyw ffordd er nad ydyn nhw wir yn gwneud mwy na budr unrhyw gymhwysydd) sy'n ymroddedig i gamblo monopoli cyhoeddusrwydd gyda llwyr ryddid ar unrhyw adeg, yn enwedig edrych am pobl ifanc ddi-amddiffyn, gan eu peryglu o glefyd dinistriol. Mae'r Weinyddiaeth yn edrych y ffordd arall.

Ond hei, dyna bwnc arall, neu o leiaf mae'r realiti a adlewyrchir yn y nofel hon yn bwnc arall. Mae Ana yn gyfreithiwr newydd. Mae ei frawd Alejandro yn atgof aneglur o'i blentyndod cynnar a drodd yn fab a brawd afradlon. Efallai y byddwch chi'n teimlo wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu am ba bynnag resymau, fel sy'n digwydd i Ana sydd wedi'i drechu. Ond mae hawliad brawd bob amser yn gorffen troi, oni bai am yr hyn ydoedd unwaith ...

Mae eich brawd wedi mynd i drafferthion difrifol. Mae baich dynladdiad yn pwyso arno, gan dynnu sylw at achos hawdd a dedfryd lem. Mae Ana yn cael ei gorfodi i ail-wynebu fel y ffenics, fel y cyfreithiwr gwych hwnnw ei bod hi.

Nid yw parcio'r ofnau, yr amheuon a'r euogrwydd byth yn hawdd. Ond ar ôl i chi gyflawni bod yr holl negyddiaeth honno'n cyd-fynd â chi dim ond pan fyddwch chi'n ailymddangos i wendid, gallwch chi ddychwelyd at bwy oeddech chi, er mai dim ond oherwydd rheidrwydd amgylchiadau.

Yng nghanol yr achos saif ffigur gwrthun yr ymerodraeth gamblo, gyda'i oblygiadau cadarn ar waelod y system wleidyddol. Cyfiawnder yw gobaith olaf Ana, ond mae'n rhaid i'r gwall amlwg yng nghyhuddiad ei brawd fod yn agored i gael unrhyw warant yn erbyn y timau cyfreithwyr mwyaf maleisus. Ac i ddatgelu'r gwir, rhaid i Ana fod yn barod am unrhyw beth ...

llyfr cliciwch

Y bêl-droed iawn

Nid wyf yn gwybod faint o ddanfoniadau sydd gan y gyfres hon, sydd eisoes wedi dod yn feincnod cenhedlaeth i lawer o blant heddiw.

Mae pêl-droed yn honiad gwych i fynd â nhw i anturiaethau gwych, mewn cyffro, yng ngwerthoedd tîm. Ond mae'r ffordd o wynebu pob llain o'r saga yn gwahodd ar sawl achlysur i fyfyrio'n ddwfn ar lawer o werthoedd fel integreiddio eraill, empathi, hefyd gystadleurwydd fel ymarfer mewn gwelliant personol yn y lle cyntaf.

Set o straeon y gellir eu darllen gyda'n rhai bach bob amser i fwynhau naratifau difyr wrth sefydlu cymaint o werthoedd aneglur heddiw.

llyfr cliciwch

Breuddwyd Ivan

Rhaid i mi gyfaddef na wnes i erioed chwarae pêl-droed. Cefais fy newis bob amser yn ail i'r olaf neu'r olaf yn fy nrafft iard ysgol. Pêl-fasged oedd fy peth i. Ac eto dechreuais syrthio mewn cariad â phêl-droed diolch i lyfr arbennig iawn «Senén".

Roedd hi'n stori am fachgen ar y ffin, fel y gallech chi ddweud bryd hynny. Ac mae'n amlwg bod y plentyn hwn wedi'i drawsnewid yn rhagolwg o Forrest Gump a oedd yn llwyddiannus mewn pêl-droed. Fy eilun pêl-droed cyntaf oedd, felly, Senén.

Ac fe wnaeth y llyfr hwn fy atgoffa ychydig o’r bwriad hwnnw, a oedd yn symud yn benodol, i bêl-droed fel camp i blant lle mai’r peth pwysig oedd gweld yr amhosibl fel nod dichonadwy gydag ymdrech neu undeb. Dim ond wedyn y gall bechgyn tîm y bechgyn wynebu'r pêl-droedwyr gorau yn y byd gydag unrhyw obaith o fuddugoliaeth.

Er bod y fuddugoliaeth ddiwethaf yn sicr wedi’i chuddio wrth ddysgu gêm sefydlog er mwyn codi arian i ddioddefwyr daeargryn.

llyfr cliciwch

1 sylw ar «3 llyfr gorau gan Roberto Santiago»

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.