3 llyfr gorau gan Laura Esquivel

Mae gwreiddioldeb yn sbardun i lwyddiant. Yna mae'n rhaid i chi ystyried y cyfle a'r hollbresenoldeb. Rwy'n ei ddweud oherwydd Laura Esquivel cyrraedd y ffurfafen lenyddol gyda nofel wreiddiol a ddaeth i ben yn amserol, yn yr achos hwn nid oedd angen hollbresenoldeb arni (ewffism i siarad am gysylltiadau a rhieni bedydd ...)

Roedd Como agua para chocolate yn waith hynod wreiddiol a fewnosodwyd yn y dychymyg poblogaidd fel nofel i'w darllen o reidrwydd. Ac felly fe symudodd yng nghylchoedd llenyddol hanner y byd, gan dorri recordiau am flynyddoedd a blynyddoedd ar ddechrau'r 90au. Mae'r realaeth hudol y mae'r nofel yn ymfalchïo yn gallu trawsnewid a dyrchafu'r gegin tuag at deyrnas emosiynol ... ond gadewch i ni siaradwch amdani yn nes ymlaen, yn ei safle dyladwy yn fy safle penodol.

Am y gweddill, mae Laura Esquivel yn cyflwyno yn ei gweithiau y disgleirdeb a etifeddwyd o naturiaeth, gyda'i rhan drasig a'i gwthiad tuag at aruchel, profiadau ffantasi positif a gwytnwch fel ffocws dynol y gellir ei dybio o'r ystyriaeth iawn o aros yn fyw bob dydd newydd. . Yr argraffiadau generig iawn hyn sy'n caffael eu naws ym mhob un o wahanol gynigion naratif yr awdur hwn, sydd wedi'i gynysgaeddu gan wleidyddiaeth Mecsicanaidd ers ychydig flynyddoedd bellach.

3 nofel a argymhellir gan Laura Esquivel

Fel dŵr ar gyfer Siocled

Mae'r gegin, y coginiol wedi ymddangos, wrth gwrs, yn hanes llenyddiaeth, ond tan yr eiliad y daeth y llyfr hwn i'r amlwg, nid oedd unrhyw beth yn allweddol ffuglen wedi rhoi'r goruchafiaeth hon i'r gegin, celf a hyfrydwch gastronomeg. . Cariad gydag arogl pot a hudo fel paratoad ar gyfer y fwydlen ddwysaf. Alcemi gastronomig i chwilio am elixir cariad.

Crynodeb: Nofel ryfeddol, fythgofiadwy, y mae ei thema'n troi o gwmpas cariad amhosibl y bydd y prif gymeriad yn troi at gelf goginiol amdani.

O dan gochl cyfresol cyfresol ac yn arwain pob pennod gyda rysáit, mae'r stori hudol hon yn troi gastronomeg yn god cnawdolrwydd wedi'i lwytho ag aroglau treiddgar a lliwiau disglair. Tita yw'r un bach, mae'n byw ar ransh gyda'i chwiorydd a'u gweision, ac er ei bod hi'n gwybod ei bod yn cael ei chondemnio i beidio â gallu mwynhau cariad oherwydd bod yn rhaid iddi ofalu am ei mam, ni fydd hi'n rhoi'r gorau iddi ar Pedro.

Mae wrth ei bodd â hi hefyd, ond bydd yn priodi ei chwaer Rosaura fel y gall aros yn agos ati. Mae Tita yn lloches yn y gegin ac yn cysegru ei hun i baratoi prydau hudolus sy'n gallu trawsnewid emosiynau ac ymddygiad y rhai sy'n rhoi cynnig arnyn nhw, gan aros i'w thynged drasig gael ei chyflawni.

Cliciwch y llyfr

Suddlon agos-atoch

Bydd beiddio ysgrifennu ail ran gwaith hynod wreiddiol bron yn anochel yn arwain at rwystredigaeth a siom ymhlith darllenwyr. Mae mwy o'r un peth yn amhosibl cael yr un effaith os yw'r ffactor syndod eisoes wedi diflannu.

Felly, roedd Laura Esquivel yn hynod ddeallus ac yn ddiweddarach cyflwynodd y llyfr hybrid hwn rhwng ffuglen a realiti, rhwng anecdotaidd y straeon a realiti ei chariad at goginio a'i rhagdybiaeth o bŵer y gelf fonheddig hon tuag at gydbwysedd corfforol, emosiynol a hyd yn oed telluric.

Crynodeb: Arogleuon, blasau, potiau clai, y teimlad corfforol ac enllibus o baratoi ryseitiau, hoffi potiau a ffrwythau: mae popeth yn Laura Esquivel, yn ei ryseitiau, ei straeon. Casgliad syfrdanol o syniadau, ryseitiau ac awgrymiadau, pob un wedi'i dylino gan dân y gegin, gan awdur Como agua para siocled.

Ar hyn o bryd mae diddordeb cynyddol mewn gastronomeg, nid yn unig mewn perthynas â'r seigiau ond hefyd â'r ddefod baratoi ac i'r holl fydysawd honno o bleserau synhwyraidd a chyhuddiadau emosiynol y mae mwy o bobl yn eu rhannu bob dydd.

Gwaith byw sy'n cyfuno hunangofiant, traethodau, straeon a llyfr coginio, lle mae Laura Esquivel yn mynd at y darllenydd yn y person cyntaf i siarad yn bersonol ag ef bron, rhwng potiau a stofiau.

Mae Laura Esquivel yn esbonio pwysigrwydd coginio wrth adfer cysylltiad â'r ddaear a'i ffrwythau, yn dweud wrthym sut y beichiogodd gymeriadau ei bestoler Como agua para siocled ac mae'n cynnwys llyfr ryseitiau hynod ddiddorol a blasus o ddanteithion Mecsicanaidd. Traethawd dilys ar weledigaeth fenywaidd y byd.

Cliciwch y llyfr

Fy ngorffennol du

Ugain mlynedd yn ddiweddarach efallai ie ... Gyda dyfodiad cenedlaethau newydd o ddarllenwyr, gallwch ystyried mynd i'r afael eto Fel dŵr ar gyfer Siocled wrth wylio ffuglen newydd.

Crynodeb: Mae'r nofel hon yn llawer mwy agored. Mae'n parhau i fod â phwynt hawlio i ferched, ond ar yr un pryd mae hefyd yn ennill mewn beirniadaeth gymdeithasol, yn yr unigolyddiaeth warthus honno sydd ddim ond yn cefnogi delwedd, ymddangosiadau, byd sy'n wag o wenau plastig. Yr hyn sy'n amlwg yw mai'r cariad cyffredin rhwng y ddwy stori hyn yw cariad.

Mewn byd tuag at ddrifft moesol ac emosiynol, dim ond cariad all fod yn achubiaeth, pa mor fflyd bynnag y gall fod, pa mor byrhoedlog bynnag y bo. Caru y bydd rhywbeth yn aros. Os nad ydych chi am ddod yn un o'r cysgodion hynny sy'n crwydro'r byd hwn, eich unig obaith yw gallu caru. Rhowch eich hun i'r achos, fel mae'n digwydd yn y nofel hon.

Cliciwch y llyfr

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.