3 llyfr gorau Kate Morton

Llawer yw'r awduron sy'n ceisio'r cydbwysedd hudol hwnnw rhwng sylwedd a ffurf, rhwng gweithredu a myfyrio, rhwng thema a strwythur sy'n eu codi i lefel y llyfrwerthwr gorau yn y byd. Mae yna rai sy'n dod yn feistri ar densiwn naratif fel Joel dicker gyda'u dyfyniadau a'u gweithredoedd o'r gorffennol i'r presennol a'r dyfodol heb ganiatáu ichi fynd ar goll wrth drosglwyddo. Mae eraill yn feistri ar gelf draddodiadol y nofel glasurol, fel Ken Follett, rhai yn debycach Stephen King yn llwyddo i'n trapio o dan groen rhai cymeriadau cwbl empathig.

Beth o Kate morton y rhinwedd rhwng y ddeinameg a dyfnder y plot, rhwng y llwyfannu a'r adlewyrchiad a welir o'r cymeriadau. Trwy reoli'r balansau hyn o lenyddiaeth tynn yn llwyddiannus, mae pob mater a godir yn y diwedd yn ei gael yn iawn. Oherwydd yr unig sicrwydd yw bod sut mae stori yn cael ei hadrodd yn bwysicach o lawer na'r hyn sy'n cael ei adrodd.

Yn 2007 aeth y Nofel gyntaf Kate Morton, Tŷ Riverton, a chyda hynny llwyddiant uniongyrchol ac atgynhyrchiad byd-eang yr effaith lenyddol Kate Morton, awdur sy'n mynd i'r afael â'r genre dirgel o safbwynt llawer mwy helaeth, gyda llu o agweddau newydd sy'n arwain at lif o nofelau sydd bob amser yn synnu darllenwyr. o'r holl fyd.

3 Nofel a Argymhellir gan Kate Morton

Tŷ Riverton

Mae Grace Bradley yn hen fenyw annwyl, gyda golwg ddwfn a thyner. Mae'r fam-gu nodweddiadol yr ydych chi'n meddwl bod pob plyg o'i chrychau yn cuddio profiadau o amser anghysbell hynod ddiddorol.

Ond mae achos Grace Bradley yn hytrach yn achos menyw sydd, ar hyn o bryd yn ei senescence arafaf o flaen drysau marwolaeth, yn penderfynu uniaethu pennod fwyaf ominous ei bywyd. Mae'n deall mai'r ffordd orau yw tystio'r hyn a ddigwyddodd yn bersonol, i'w ŵyr Marcus.

Ac felly rydyn ni'n mynd i mewn i stori ryfeddol o ddechrau'r ugeinfed ganrif, gydag awyrgylch wedi'i arlliwio gan ddosbarthiaeth yr oes. Mae Grace yn mynd i dŷ Riverton i weithio yn y gwasanaeth. Mae'r hyn sy'n digwydd o'r foment honno'n cael ei gyfieithu i naratif plot ysblennydd, gyda throion rhyfeddol o dan awyrgylch dirgel y bedwaredd ganrif ar bymtheg o hyd ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.

Mae hunanladdiad y bardd Robbie Hunter yn ein harwain o'r presennol, lle mae rhaglen ddogfen yn cael ei pharatoi am y cymeriad i'r gorffennol, lle rydyn ni'n darganfod yr holl wirionedd amdano ...

LLYFR CLICIWCH

Y ffarwel olaf

Os oedd ymddangosiad cyntaf Kate Morton yn uchafbwynt poblogrwydd newydd yn y genre dirgelwch, cyhoeddodd y nofel hon ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ac yn gymysg â llyfrau eraill, mae'n adfer yr un hanfod o'r gorffennol â phwll o ddyfroedd tywyll y mae gwirionedd gwrthun yn cuddio sy'n cynnig iddo. wyneb.

Roedd diflaniad Theo bach yn ôl ym 1933 ymhlith y mynyddoedd gwyllt a'r cymoedd yn gau ffug yn ddramatig o hanes du'r lle. Ni chlywyd am y bachgen tlawd erioed a lledodd y galar a gwthiodd ei deulu i adael y lle.

Arolygydd heddlu yn Llundain yw Sadie Sparrow sy'n treulio ei hamser gwyliau yn mynd ar goll yng ngwyrdd Cernyw yn frith o'r Môr Celtaidd cynddeiriog.

Mae hud siawns, fel y magnetedd diymwad hwnnw, yn arwain Sadie i ofod sy'n llawn adleisiau o'r gorffennol hwnnw lle cafodd bywyd Theo ei atal rhag ansicrwydd ac ofn.

LLYFR CLICIWCH

Y pen-blwydd cyfrinachol

Mae dyddiau olaf Dorothy yn troi’n ddaeargryn o amgylch cyfrinach sy’n ymwneud â’r teulu cyfan a chyn hynny mae Dorothy ei hun yn dadlau am ei berthnasedd fel bod y gwir yn dod i’r amlwg, gan darfu ar bopeth.

Mewn ffordd benodol mae Laurel Nicholson hefyd yn cymryd rhan yn y gyfrinach fel chwaer hŷn, mewn gwirionedd hi yw'r unig un sydd â'r allwedd i gael mynediad i'r lle hwnnw yn y gorffennol lle mae manylion wedi'u cuddio sy'n ymddangos yn annifyr.

Mae'r dirgelwch yn cychwyn o 1961, pan oedd Laurel eisoes yn ferch â gwybodaeth ac yn gorfod lloches rhag y digwyddiadau a ddigwyddodd. Ar hyn o bryd mae Laurel yn actores sydd â gyrfa hir ac ar ôl blynyddoedd lawer ar y llwyfan, mae'n cymryd yn ganiataol bod yn rhaid iddi ymchwilio i'r diwrnod hwnnw o ben-blwydd olaf ei mam i'r hyn a sbardunodd ddigwyddiadau'r 1961 pell hwnnw.

Dechreuodd y cyfan yn gynharach o lawer, yn ôl yn 1941 yn Llundain. Mae'r plot yn symud i rythm darganfyddiadau Laurel a'i brawd Gerry, brad, trasiedi, goroesi mewn rhai blynyddoedd caled a thywyll o'r Ail Ryfel Byd.

Rhwng hen lyfrau a lluniau o adegau eraill, rydyn ni'n cyfansoddi stori sy'n ymateb yn llawn i'n hangen craff i ddarganfod dirgelwch teulu Nicholson.

LLYFR CLICIWCH

2 sylw ar «3 llyfr gorau Kate Morton»

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.