3 llyfr gorau gan John Katzenbach

John katzenbach yn awdur da i'w roi i'r tad-yng-nghyfraith hwnnw sy'n awyddus i ddarllen yn ddifyr, hanner ffordd rhwng gweithredu cyflym ac ataliad. Ac nid yw hyn yn ddirmyg, ymhell oddi wrtho. Pan fydd yr awdur Americanaidd hwn wedi ennill enwogrwydd rhyngwladol am rywbeth y bydd. Ac ar wahân, mae rhywfaint o barch parchus i ddifyrru tad-yng-nghyfraith sy'n darllen gyda darlleniad da.

Straeon sydd â chymeriadau ar ymyl y rasel. Nid wyf yn gwybod a fydd yn rhaid iddo wneud ag ef, ond mae perfformiad yr awdur hwn yn y wasg Miami yn dod ag ef yn nes at Corruption mewn plotiau yn null Miami, bron mor sinematig â'r gyfres wreiddiol enwog hon o'r 80au yn unig, fel yr ydym eisoes yn gwybod, y rôl a'r dychymyg maen nhw bob amser yn eu rhoi am lawer mwy na'r sinema. Yn hysbys y cyn-filwyr hyn o'r awdur, gadewch i ni fynd gyda'i waith.

Tair Nofel a Argymhellir gan John Katzenbach

Y clwb o seicopathiaid

Mae yna rai sy'n aelodau anrhydeddus heb hyd yn oed ei wybod. Mae popeth yn gwestiwn o hollti da o bersonoliaeth sy'n gallu cyfnewid Dr Jekyll bob yn ail â Mr Hydes ar ddyletswydd ... Mae eraill, fodd bynnag, yn mwynhau seicopathi ac os yw'r cyfle mwyaf sinistr yn gwneud iddyn nhw groesi eu llwybrau, maen nhw wrth eu bodd yn cwrdd â phob un arall. Y broblem yw'r rhai sy'n digwydd pasio wrth ei ochr yn deffro signal annisgwyl y meddyliau mwyaf drygionus ...

Mae Alpha, Bravo, Charlie, Delta a Easy yn galw eu hunain yn Bechgyn Jack, er anrhydedd i Jack the Ripper. Maent yn adnabod ei gilydd dim ond trwy blatfform ar y We Ddwfn lle maent yn rhannu eu gwir angerdd: i ddod yn artistiaid llofruddiaeth. Pan fydd Connor a Nikki yn torri preifatrwydd eu sgwrs, mae cynddaredd y seicopathiaid hyn yn cael eu rhyddhau a byddant yn stopio ar ddim.

Gyda deallusrwydd ffyrnig maen nhw'n cynllunio fel dial marwolaeth y ddau yn eu harddegau ynghyd â'u teuluoedd. Fodd bynnag, nid yw Connor a Niki yn debyg i weddill dioddefwyr y lladdwyr cyfresol hyn. Mae'r hunllef yn cychwyn a dim ond dau opsiwn sydd: gadewch i'ch hun gael eich hela neu oroesi.

LLYFR CLICIWCH

Portread mewn gwaed

Nofel ffordd o'r rhai mwyaf sinistr ac annifyr. Dioddefwr a dienyddiwr yn cymryd rhan mewn cyfarfod fel petai'n ddathliad marwolaeth. Mae'n ei ystyried yn ddioddefwr newydd, dim ond gobeithio ei ddweud y mae hi, oherwydd, mewn gwirionedd, mae hi bob amser wedi gwybod mai ef oedd y llofrudd.

Crynodeb: Nid oedd yn daith ffordd arferol ... Miami, New Orleans, Kansas City, Omaha, Chicago, Cleveland. Dyn, dynes, car a chamera. Mae'n herwgipio, yn lladd, ac yna'n tynnu lluniau ei ddioddefwyr.

Mae hi'n ysgrifennu am yr hyn a ddigwyddodd ac yn sicrhau ei bod wedi dal y stori yn gywir, oherwydd ei bod yn gwybod ei fod yn adolygu popeth. Mae gan y Ditectif Mercedes Barren reswm i'w erlid: roedd ei nith yn ddioddefwr. A hefyd y seiciatrydd Martin Jeffers, arbenigwr mewn troseddau rhywiol.

Odyssey. Alldaith. Hunllef sy'n mynd i mewn drannoeth ... gyda Portread mewn gwaed. Un arall o chwilfrydedd mawr John Katzenbach.

LLYFR CLICIWCH

Y seicdreiddiwr

Os oes ystrydeb sy'n gweithio ym mhob ffilm gyffro seicolegol, y seicopath sy'n plygu ar wneud i chi basio Cain's i ddiweddu rhywfaint o ddial. Mae John Katzenbach yn troi'r syniad o gwmpas ac yn ychwanegu dos o weithredu frenetig.

Crynodeb: Pen-blwydd hapus yn 53 oed, meddyg. Croeso i ddiwrnod cyntaf eich marwolaeth. Rwy'n perthyn i beth amser yn eich gorffennol. Fe wnaethoch chi ddifetha fy mywyd. Efallai nad ydych chi'n gwybod sut neu pryd, ond gwnaethoch chi hynny. Fe lanwodd fy holl eiliadau â thrychineb a thristwch. Fe ddifethodd fy mywyd. Ac yn awr rwy'n benderfynol o ddifetha'ch un chi.

Felly yn cychwyn y Fredrerick Starks anhysbys, seicdreiddiwr gyda phrofiad hir a bywyd dyddiol tawel. Bydd yn rhaid i Starks ddefnyddio ei holl gyfrwysdra a'i gyflymder i ddarganfod, ymhen pymtheng niwrnod, pwy yw awdur y llythyr bygythiol hwnnw sy'n addo gwneud bywyd yn amhosibl iddo.

Mae'r Psychoanalyst yn un o nofelau chwilfrydig mwyaf cyffrous ac adnabyddus ei awdur, yr awdur Americanaidd enwog John Katzenbach.

LLYFR CLICIWCH

Llyfrau argymelledig eraill gan John Katzenbach ...

Y myfyriwr

Sut i symud ymlaen pan fydd eich greddf yn dweud wrthych na all hunanladdiad honedig rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gymaint? Nid yw ymladd yn erbyn y cerrynt swyddogol yn eich cael yn unman. Ond nid yw'n hawdd parcio'r mathau hyn o wirioneddau greddfol.

Crynodeb: Wrth geisio cadw draw oddi wrth alcohol, mae Timothy Moth Warner yn cyfnewid ei ddosbarthiadau graddedigion ym Mhrifysgol Miami gyda chyfarfodydd grŵp hunangymorth ar gyfer pobl sy'n gaeth. Ei hewythr Ed, seiciatrydd ac alcoholig wedi'i ailsefydlu, yw ei chefnogaeth foesol wych. Yn poeni bod Ed wedi colli apwyntiad, mae Gwyfyn yn mynd i swyddfa ei ewythr ac yn ei gael yn farw. , yng nghanol pwll o waed. Mae'n debyg iddo gael ei saethu yn y deml.

I'r heddlu, mae'n achos clir o hunanladdiad a chyn bo hir mae'r achos ar gau. Fodd bynnag, mae Gwyfyn yn argyhoeddedig iddo gael ei ladd. Yn anghyfannedd ac yn benderfynol o ddod o hyd i'r llofrudd ei hun, mae'n ceisio cefnogaeth gan yr unig berson y gall ymddiried ynddo: Andrea Martine, a oedd wedi bod yn gariad iddo ac nad yw wedi'i weld ers pedair blynedd.

Er iddo gael ei falu mewn iselder ar ôl profi sefyllfa drawmatig, ni all Andy roi'r gorau i wrando arni. Wrth ymladd yn erbyn eu cythreuliaid mewnol, bydd y ddau ddyn ifanc yn mynd i diriogaeth dywyll ac anhysbys, gyda meddwl twyllodrus a gwythiennol na fydd yn ildio dim i gyflawni ei nod.

LLYFR CLICIWCH

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.