Y 3 llyfr gorau gan Michel Houellebecq

Llyfrau gan Michel Houellebec

Dim byd gwell na chynnig naratif dadleuol i ennyn chwilfrydedd a dod â mwy o ddarllenwyr yn agosach at waith sydd, yn y diwedd, werth ei bwysau mewn aur. Strategaeth ai peidio, y pwynt yw, ers i Michel Thomas, enw go iawn yr awdur, gyhoeddi ei nofel gyntaf gyda thŷ cyhoeddi ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Henry Roth

Un o'r ychydig achosion y mae'r llenor yn cael ei gydnabod pan fydd eisoes wedi marw. Caprices o ffawd neu driciau o gael eich geni ar yr amser anghywir. Y peth yw bod Henry Roth yr Wcryn wreiddiol heddiw yn glasur o lenyddiaeth na fyddai byth wedi amau ​​bod. Ac efallai…

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Alice Munro

Cyflawnodd y stori a’r stori eu huwchgynhadledd lenyddol haeddiannol o’r diwedd yn 2013. Pan roddwyd Gwobr Nobel am Lenyddiaeth y flwyddyn honno i Alice Munro, yr holl straeon byrion hynny, hanner ffordd rhwng realiti a ffuglen, yn dibynnu a yw eu tueddiad yn fwy na y stori ei hun neu i'r stori, daethon nhw i ben ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Paul Pen gorau

Weithiau mae'r cydnabyddiaethau'n llwyddiant. Pan enillodd Paul Pen y New Talent Fnac 2011, roedd yn bosibl i lais newydd gyda phersonoliaeth a chynnig naratif rhagorol ddod i'r amlwg yn gryf o gefnfor awduron lle mae llawer o storïwyr da eraill yn plymio, eraill yn fwy cyffredin ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Nacho Ares

Mae hanes yn cynnig lloches i bob math o chwedlau, mythau a pham lai, hefyd i ddirgelion gyda rhai naws o sicrwydd. Oherwydd gall unrhyw un sy'n mynd i mewn i fydoedd hynafol i ddarganfod yn hawdd ddod o hyd i ofodau dadleuol o flaen y croniclau swyddogol. O destunau apocryffaidd o bob math i…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Pierre Lemaitre

Enghraifft newydd o ysgrifennwr galwedigaeth hwyr, ac esboniwr newydd o faeddu araf ar gyfer llenyddiaeth o safon. Mae yna awduron fel Pierre Lemaitre y mae llenyddiaeth wedi mynd gyda nhw erioed, efallai heb yn wybod iddo. A phan mae llenyddiaeth yn ffrwydro, pan ddaw'r angen i ysgrifennu yn orfodol ...

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau Clare Mackintosh

O heddwas am dros 12 mlynedd i olygydd papur newydd mwyaf adnabyddus Prydain, y Sunday Times. Ac yn awr, heb amheuaeth un o'r awduron arloesol ym Mhrydain sy'n dechrau dringo'r rhestrau gwerthwr llyfrau gorau ledled Ewrop. Y gwir yw bod Clare Mackintosh wedi cychwyn ...

Parhewch i ddarllen

3 nofel orau o Orhan Pamuk

Mae gan Istanbul rinwedd arbennig i grynhoi'r gorau o'r Gorllewin a'r Dwyrain. Un o'r ychydig ddinasoedd y gwn amdani sy'n gallu cadw ei ysbryd yn gyfan er mwynhad yr ymwelydd ond sydd yn ei dro yn agor i'r gwyntoedd newydd sy'n dod o'r ffin naturiol honno rhwng Ewrop a ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Alicia Giménez Bartlett

Mae gwaith Alicia Giménez Bartlett yn troi o amgylch cymeriad Petra Delicado, o leiaf ers iddi ddod i'r amlwg o'i dychymyg ym 1996 gyda'r gwaith Defodau Marwolaeth. Gyda'r cymeriad hwn, mae'r awdur yn ymgorffori menywod sydd â hawliau llawn a chryfder llwyr i genre heddlu Sbaen. Ar ôl…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo