3 Llyfr Gorau Damon Galgut

Llyfrau Gan Damon Galgut

Mae cydran gymdeithasegol y naratif a wnaed yn Galgut yn agor y drysau i hynodion De Affrica sydd wedi'i lleoli mewn pob math o amwysedd rhwng grwpiau ethnig a thiriogaethau. Ond y tu hwnt i'w golygfeydd a leolir yng ngwlad fawr de Affrica, roedd ei lys agos yn cyfuno â…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Chris Kraus

Llyfrau gan Chris Kraus

Naratif mor goeth ag y mae yn anghyson. Creadigrwydd a roddir yn unig i'r genhadaeth o gael rhywbeth i'w ddweud yn ei fersiwn puraf. Mae yna awduron a wnaed yn ffatrïoedd ffuglen ac adroddwyr fel Chris Kraus sydd ond yn cyflwyno eu diweddeb o gyhoeddiadau i'r angen i ddweud rhywbeth. A…

Parhewch i ddarllen

Llyfrau gorau Olivie Blake

Llyfrau Olivie Blake

Mae llenyddiaeth yn chwilio fwyfwy am sianeli newydd i gyrraedd darllenwyr sy'n awyddus i fformatau ar-lein. Nid yw sinema bellach fel yr oedd o lwyfannau ffrydio ac mae llenyddiaeth yn crwydro i chwilio am gyfryngau newydd sy'n amrywio o lyfrau sain i ddanfoniadau ar rwydweithiau cymdeithasol gwahanol...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau gan Pierre Lemaitre

Llyfrau Pierre Lemaitre

Enghraifft newydd o ysgrifennwr galwedigaeth hwyr, ac esboniwr newydd o faeddu araf ar gyfer llenyddiaeth o safon. Mae yna awduron fel Pierre Lemaitre y mae llenyddiaeth wedi mynd gyda nhw erioed, efallai heb yn wybod iddo. A phan mae llenyddiaeth yn ffrwydro, pan ddaw'r angen i ysgrifennu yn orfodol ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan José Luis Perales

Llyfrau gan José Luis Perales

Ymddengys nad oes unrhyw derfynau ar greadigrwydd José Luis Perales. Os yw fel cyfansoddwr wedi cyflenwi caneuon gwych i bob math o gantorion yn Sbaeneg, yn ogystal â'i ddehongliadau ei hun, mae ei naid i lenyddiaeth yn gwneud y ffaith honno iddo. Boi sy'n gallu mynd i'r afael ag unrhyw dasg sy'n gofyn am…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan George Saunders

Llyfrau gan George Saunders

Mewn cyfnod o gyfyngiadau cymeriad ar gyfer pob math o ystafelloedd newyddion, diolch i rwydweithiau cymdeithasol, mae'r stori'n pwyntio at bosibilrwydd llenyddol o'r maint cyntaf. Ac un o'r awduron straeon byrion mwyaf diddorol ar sîn Yankee yw George Saunders. Yn gryno o ran cynnwys ond hefyd mewn cyhoeddiadau,…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Andrea Bajani

Llyfrau gan Andrea Bajani

Nid yw pellteroedd cenhedlaeth yn rhwystr i sefydlu mathau eraill o debygrwydd megis y rhai a grëwyd rhwng Erri de Luca ac Andrea Bajani. Oherwydd felly mae hynodrwydd pob gwlad neu ranbarth. Pwll diwaelod lle mae'r ddau awdur hyn yn dod o hyd i dir i'w plotiau sy'n…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Marta Robles

Llyfrau gan Marta Robles

Gan esgusodi fy hun mewn deuoliaeth hawdd, deuoliaeth neu beth bynnag yr ydych am ei alw, mae'n rhaid i mi ddweud nad yn anaml y gwnes i ddrysu Teresa Viejo â Marta Robles. Amlhaodd ei ymddangosiadau ar y teledu yn ystod tymor da ac roedd un wedi drysu. A chan fod yn rhaid i'r ddau fod tua'r un oedran, y mater yw ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 Llyfr PG Wodehouse Gorau

Llyfrau gan P. G. Wodehouse

Efallai i dorri gyda chyfyngiad amserol, mewn llenyddiaeth Saesneg rydym yn dod o hyd i storïwyr gwych o lenyddiaeth ddoniol sy'n croesi sawl genre gyda blas ar y cartwnaidd, y parodig a hyd yn oed y dychanol. Gyda'i wahaniaethau thematig ac arddull nodedig, nid yw Wodehouse yn mynd i'r…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Asa Larsson gorau

Llyfrau Asa Larsson

Yr hyn sy'n rhaid ei wneud â chreu ysgol dda yw bod myfyrwyr manteisiol yn y diwedd. Yn chwarel Nordig ddihysbydd y genre du, mae Asa Larsson yn un o'r addewidion hynny ddegawd yn ôl sy'n parhau i fod wedi'i sefydlu ymhlith gwerthwyr gorau'r genre hwn gyda dynodiad tarddiad mor amlwg. Mae'n…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan José Sanclemente

Llyfrau gan Jose Sanclemente

Heb sŵn rhai ffenomenau golygyddol eraill o argyhoeddiad cenedlaethol, mae gwaith José Sanclemente yn esblygu i fod yn llyfryddiaeth sylweddol o gyffro mawr. Naratifau sy'n llithro rhwng gofodau newyddiadurol (wyddoch chi, y pedwerydd pŵer y mae gan José Sanclemente wybodaeth helaeth amdano) pan nad ydyn nhw'n neidio'n uniongyrchol…

Parhewch i ddarllen

3 Llyfr Gorau David Graeber

Llyfrau gan David Graeber

Mae i anthropolegydd benderfynu ar anarchiaeth yn rhywbeth fel ystyried bod popeth yn cael ei golli. Tynnodd David Graeber sylw at y ffaith nad oes unrhyw fath o lywodraeth yn bosibl i’r bod dynol mewn cymdeithas, gyda gweledigaeth gyfannol dybiedig y mae anthropoleg yn cyfeirio ati ar ymddygiad dynol. Gall…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo