Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Pa deitl ychydig yn rhodresgar well na hwn? Cyn i chi farw, ie, dim ond ychydig oriau cyn i chi ei godi, byddwch chi'n dal eich rhestr y mae'n rhaid ei darllen a byddwch yn croesi allan y gwerthwr gorau o Belén Esteban sy'n cau cylch darllen eich bywyd … (roedd yn jôc, yn jôc macabre a gwaedlyd)

Nid yw am lai i wneud jôcs am y cofnod hwn oherwydd awgrymwyd y teitl i mi gan flogiwr arall hefyd yn ymroddedig i ysgrifennu am lyfrau. Ac mae cymaint o restrau a chymariaethau ar y Rhyngrwyd fel nad oes opsiwn arall i anelu at y brig ond ymosod ar y darllenydd cyffredin a dweud: hey, ffrind! Oeddech chi'n gwybod na allwch chi ei guro heb ddarllen y 3, 5 neu 15 llyfr hyn?

Felly dyma ni yn mynd gyda fy arbrawf penodol mewn llenyddiaeth eithafol. Eithafol oherwydd ... pwy oedd y uffern yn mynd i google: «llyfrau i'w darllen cyn marw» Os nad oes gennych chi mewn persbectif i roi eich hun i'r daith olaf?

Rwy'n gobeithio y bydd gennych ychydig o amser i roi sylw i mi. Os oes gennych lond llaw o oriau cyn gadael y fforwm, dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd i fynd ar goll yma.

Ac yna rydych chi'n gorwedd ar eich gwely i wynebu'r darlleniadau hanfodol. Rhai darlleniadau na fydd yn eich sicrhau o'r nefoedd, ond a fydd o leiaf yn rhoi'r lliniarol deallusol i chi o wneud eich gwaith cartref yn dda. Felly byddwch chi'n mwynhau rheswm poenus fel narcotig cymodi, cyn i chi gerdded allan o'r fan hon ym mhobman. Quixote cyn yr olaf a'r unig ludd- ewon o'i oes.

Llyfrau hanfodol hanes llenyddiaeth

Breichiau fy nghroes

Fi yw'r ffycin Trothwy Paco a dwi'n mynd i argymell fy llyfr, dyna pam rydyn ni wedi dod. Mae'n ucroni lle mae Hitler yn dweud wrthym beth ddigwyddodd i'w fywyd ar ôl iddo ddianc o'r byncer. Y boi gwaradwyddus, y dyn a ysodd gan ei nemesis...

Nid wyf erioed wedi ysgrifennu unrhyw beth fel hyn ac ni fyddaf byth eto. Oherwydd fy nofel ddirgel, ffuglen wyddonol, straeon a chrwydriadau aflwyddiannus yr awdur aflwyddiannus yw fy un i. Yr un sydd er gwaethaf popeth yn parhau i fwynhau teipio fel corrach (gyda deg bys, fel y rhai mawr. Dim byd i'w wneud â'r rhai anllythrennog digidol gyda mynegfys ystwyth). Plasbo hunan-weinyddol unigol o flaen y cyfrifiadur, yn gweld sut mae cymeriadau a phlotiau yn cael eu geni a marw. Os nad yw hynny'n golygu bod yn awdur uwchlaw dim byd arall, deued Duw i ddweud hynny.

Ac os yw fy llyfr wedi gorffen ac nad ydych yn meddwl ei fod yn rhywbeth gwerth ei ddarllen cyn i chi farw, bydd hynny oherwydd bod yr amser hiraf wedi mynd heibio rhwng ei dudalennau. Ac yna byddwch chi'n meddwl am ei ail-ddarllen i ymestyn eich amser bywyd i funudau newydd sy'n dod yn dragwyddol rhwng tudalen a thudalen. Ac yna byddwch chi'n diolch i mi am ymestyn eich dyddiau olaf. A dyna fydd y 5 ewro ffycin gorau o'ch bywyd sydd wedi'i fuddsoddi.

Breichiau fy nghroes, Juan Herranz

Mae'n cael ei wneud? Ie, fel y byddai'r ejaculator cynamserol wnes i erioed gyfarfod yn dweud, dyna ni. Heddiw dydw i ddim yn teimlo fel parhau i ddod â chi yn nes at y llyfrau gorau mewn hanes, efallai yfory... Bon voyage.

post cyfradd

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo