3 llyfr gorau gan José Luis Corral

Pan fydd hanesydd yn penderfynu ysgrifennu nofel hanesyddol, mae'r dadleuon yn saethu i fyny i anfeidredd. Mae'n wir am Jose Luis Corral, Awdur o Aragoneg sy'n cysegru ei hun yn ddwys i'r genre o ffuglen hanesyddol, bob yn ail â chyhoeddiadau o natur amlwg addysgiadol fel ysgolhaig da yn ei ardal.

Mae tua 20 o nofelau eisoes yn cael eu trysori gan yr awdur hwn sy'n arbenigo yn y canoloesoedd ond sy'n gallu bod yn hoff o unrhyw olygfa arall o hanes cyffredinol.

Rhinwedd fwyaf José Luis Corral yw ei allu i nofeiddio'r stori pan mae'n chwarae ac i gynrychioli ffugiadau neu intrahistories sydd wedi'u mewnosod mewn cyd-destun cwbl real.

Gall yr angerdd am yr hyn y mae rhywun yn ei wneud, y blas am yr hyn y mae rhywun wedi'i hyfforddi ynddo arwain at y gelf lenyddol honno hanner ffordd rhwng addysgeg ac adloniant, yn ôl pob tebyg y synthesis delfrydol o'r hyn y dylai unrhyw nofel hanesyddol werth ei halen fod.

Yn anhyblyg wedyn ond hefyd ar wahân ac yn rhydd yn ei leiniau. Awdur sy'n gallu cyflwyno hanes fel stori gyffrous o gymeriadau, amgylchiadau, penderfyniadau, chwyldroadau, datblygiadau ac ymrwymiadau, credoau a gwyddoniaeth. Hanes yw cydbwysedd ansefydlog taith y bod dynol trwy'r byd hwn. Sut i beidio â bod yn angerddol o ran codi plot o'r genre hwn.

Mae José Luis Corral yn cynnig ym mhob nofel newydd ymrwymiad yr hanesydd, y math hwnnw o ymarfer dyledus craff, sy'n gydnaws â hyn i gyd gyda bwriad addysgu sy'n dod yn fwy yn y rhythm byw y mae'n codi ynddo.

3 nofel a argymhellir gan José Luis Corral

Yr ystafell euraidd

Digwyddodd aflonyddwch yr athro nofelydd gyda’r nofel wych hon lle mae ei phrif gymeriad, bachgen o’r enw Juan, yn ein tywys ar daith hynod ddiddorol trwy Ewrop yr Oesoedd Canol.

Mae profiadau Juan yn frith o realiti Ewrop sy'n frith o ddiwylliannau amrywiol sy'n llawn cyfoeth ond sy'n plygu ar wrthdaro fel yr unig fath o berthynas.

Mae gwybodaeth yr awdur o symbolau mawr a mwyaf anhysbys y ddau grŵp ethnig yn fodd i gyfoethogi cynllwyn y mae Juan yn symud ymlaen ynddo, gan lwyddo i ddianc rhag ei ​​dynged angheuol fel caethwas.

O'r Wcráin i Istanbul, Genoa neu Zaragoza, taith fendigedig i ddatrys enigmas ddoe sy'n goroesi fel adleisiau heddiw.

Cliciwch y llyfr

Y meddyg heretic

Gwyddoniaeth a chrefydd. Y cynigion tuag at wybodaeth fwy realistig a chredoau'r cysgodion, y gosb a'r ymddiswyddiad. Profodd rhai epocau dynoliaeth wrthdaro rhwng y nefoedd, gwyddoniaeth ac uffern, cymysgedd anodd sy'n gallu llusgo hereticiaid i danau adbrynu.

Roedd y Diwygiad Protestannaidd yn bygwth dyfodol Cristnogaeth. Yr hyn yr oedd y credinwyr ar y ddwy ochr ei eisiau leiaf oedd i wyddoniaeth a'i datblygiadau gyflawni olion mwy ffyddlon.

Ond roedd y rhai a ddarganfuodd gymaint o olau mewn gwyddoniaeth yn teimlo bod angen iddynt ddatgelu'r gwir eithaf, ar unrhyw gost. Roedd Miguel Servet yn wyddonydd ystyfnig. Dim ond tawelu ei adlais wnaeth ei ddienyddiad, ond byth ei lais.

Cliciwch y llyfr

Yr Austrias. Amser yn eich dwylo

hwn nofel gan José Luis Corral cyflwynodd ei hun fel parhad ei Hedfan glodfawr yr Eryrod. Ac yn groes i'r hyn sy'n digwydd fel arfer, roeddwn i'n hoffi'r ail ran hon hyd yn oed yn fwy na'r cyntaf.

Coronwyd Siarl I i weinyddu'r Ymerodraeth a oedd ar y pryd yn gosod y cyflymder ar gyfer byd lle roedd morwyr Ewropeaidd yn dal i freuddwydio am leoedd newydd i wladychu. Ewrop oedd canolbwynt y pŵer ac roedd gweddill y cyfandiroedd yn cael eu tynnu ar fympwy cartograffwyr yr hen gyfandir.

Yn y byd hwnnw, roedd y frenhines Sbaenaidd fawr yn wynebu pob math o rwystrau a oedd eisoes yn hysbys trwy etifeddiaeth ysgrifenedig Hanes. Ond mae José Luis Corral, connoisseur impeccable o'r holl gyffiniau hanesyddol hynny, rywsut yn dyneiddio ffigur y brenin.

Y tu hwnt i'r teitlau a'r ffurfioldebau, roedd y dyddiadau, y dogfennau swyddogol a'r dyfyniadau atgofus, Carlos I o Sbaen a V yr Almaen (fel y dywedwyd wrthym yn yr ysgol bob amser) hefyd yn fab i'r Juana anorchfygol (mwy na gwallgof) a daeth i ben priodi ei chefnder Isabel de Portugal.

Rwy'n dweud hyn i gyd oherwydd bod Hanes hefyd yn gadael olion o'r mwyaf personol, o deimladau'r brenin, o'i ffordd o actio a datblygu. Dylai adnabod Carlos I y tu hwnt i'w gerrig milltir cwbl hanesyddol fod yn dasg ddymunol i hanesydd, a siawns na fydd José Luis Corral wedi gwybod sut i ddal y "ffordd honno o fod" sy'n llithro ymhlith pob math o dystiolaethau'r cyfnod, er mwyn amlinellu'n well a ydyw yn cyd-fynd â digwyddiadau ac amgylchiadau'r deyrnasiad 40 mlynedd pan ddatrysodd wrthdaro neu eu harwain i ryfel.

Yn y pen draw, Yr Austrias. Amser yn eich dwylo, yn nofel a drowyd yn adroddiad cynhwysfawr o flynyddoedd cynnar yr ymerawdwr, trwy law'r athro a'r connoisseur gwych hwn o hanes a'i straeon ...

Cliciwch y llyfr

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo