Dicter, gan Zygmunt Miloszewski

Dicter
Ar gael yma

Mae'r genre noir, gyda'i amrywiol oblygiadau a dderbynnir eisoes fel amrywiadau sy'n amrywio o'r heddlu i'r ffilm gyffro, yn ymledu ledled y byd fel y duedd lenyddol sydd i raddau mwy yn cadw'r tynnu darllen ymhlith pawb sy'n cadw blas ar ddarllen.

Efallai mai Ewrop yw'r cyfandir lle mae ysgrifenwyr oddi yma ac acw yn amlhau gyda'r dwyster mwyaf, o'n Dolores Redondo neu hefyd Javier Castillo mae hyd yn oed awduron ifanc eraill yn hoffi Franck dychiez yn Ffrainc, Luca D'Andrea yn yr Eidal neu Jo nesbo yn Norwy.

O un pen Ewrop i'r llall, mae'r ysgrifenwyr ieuengaf yn tywys tyst genre du yn agored i lu o bosibiliadau i ddiweddu yn anniddig, yn syndod, yn teneuo ac yn dal y darllenydd.

A hefyd yng Ngwlad Pwyl rydyn ni'n dod o hyd i un o'r lleisiau dwys newydd hynny, oherwydd mae Zygmunt Miloszewski wedi dod i'r amlwg fel adroddwr deallusrwydd arbennig i grynhoi plot a rhythm, i fynd at ochr dywyll ein realiti gyda'r sicrwydd sinistr dwys hwnnw o'r hyn sy'n agos.

Nid oes unrhyw beth gwell i'w ddal wrth ddarllen nofel drosedd na chyflwyno ein hunain i rai prif gymeriadau sy'n gyfrifol am wneud daioni sy'n symud ymlaen i dynn eu hamgylchiadau personol. Oherwydd y gall pob un ohonom wybod llawer am hynny, am y breuder yr ydym weithiau'n wynebu drygioni yn unrhyw un o'i sylwadau ...

Nid prototeip ymchwilydd a arteithiwyd gan ei orffennol yw Teodor Szacki ac sy'n teithio'n beryglus rhwng ochr gyfeillgar y byd a'i fecanwaith sylfaenol cymhleth, a roddir bron bob amser i fuddiannau sordid. Mae'n erlynydd ac mae bob amser wedi bod yn esiampl wrth ymarfer ei weithgaredd, dim ond yr adeg y mae'r stori hon yn datblygu, mae Teodor yn ildio i'r breuder hwnnw. Nid yw pethau'n mynd yn dda iddo ac efallai nad dyma'r amser gorau i wynebu troseddwr didostur ...

Mae mater menyw sy'n dioddef camdriniaeth yn tynnu sylw at y rhagdybiaeth ryfedd honno o drefn y mae Teodor yn gwybod sut i weithredu o dan batrymau amddiffyn arferol y dioddefwr posib. Ond y tro hwn mae rhywbeth yn ei ddianc, nid yn unig mae'n achos o gam-drin, ac mae hepgor rhai manylion yn y pen draw yn ffafrio cadwyn o ddigwyddiadau macabre.

Bydd y Teodor hwnnw'n gallu cysylltu popeth yn hanfodol i fynd at yr achos yn iawn. Mae'r gadwyn o lofruddiaethau sy'n dilyn yn pwyntio'n uniongyrchol at feddwl troseddol ar ei orau. Ac mae angen i Teodor gydbwyso ei blot personol i'r eithaf os nad yw am fethu'n ddiflas yn y pen draw, â'r marwolaethau o dan ei ymwybyddiaeth o aneffeithiolrwydd ...

Nawr gallwch chi brynu'r nofel Anger, y llyfr newydd gan Zygmunt Miloszewski, yma:

1 sylw ar "Dicter, gan Zygmunt Miloszewski"

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.