Cyfrinach ddwbl y teulu llai, gan Sandrine Destombes

Cyfrinach ddwbl teulu Lessage
Ar gael yma

I lu o adroddwyr Ffrengig gwych o'r genre noir (ynghyd ag ataliad), dan arweiniad Lleiaf o thiliez, yn ymuno nawr, trwy gariad poblogaidd llethol, Cyrchfannau Sandrine. Awdur newydd i ystyried yn yr eferwraeth anadferadwy honno o'r noir Gallig.

Ac i ddangos y botwm hwn. Y nofel am gyfrinach y teulu llai (yn unol â hynny yn dyfnhau yn y cysgodion domestig sy'n sail i bob un yn eu ffordd eu hunain Joel dicker o Shari lapena) yn ein cyflwyno i'r lleoliad hwnnw sydd wedi'i gau'n ddwbl ar y cyfarwydd mewn amgylchedd paradocsaidd ddigynnwrf ac annifyr. Mae'r cyferbyniad nodweddiadol rhwng y dref fel cartref heddychlon a'i gallu i borthi'r cysgodion mwyaf milain yn ein tywys yn y stori hon i derfynau newydd annisgwyl.

Adlewyrchir dwywaith i leoli'r drych ystumiol hwnnw lle mae'r gwir yn cael ei ystumio a'r cydwybodau mwyaf gwrthun am yr hyn a allai fod wedi digwydd. Pan nad ymdrinnir â drygioni yn ei amser, pan ddisgwylir i'r ffiaidd ddiflannu, yn y diwedd mae'r gwrthwyneb yn digwydd fel rheol. Ac mae gan ddrwg lawer o amynedd ...

Ar un ochr i'r drych rydyn ni'n teithio iddo fwy nag ugain mlynedd yn ôl. Mae Piolenc yn wynebu pryder diflaniad dau frawd, Soléne a Raphaël. Dim ond Soléne y gellid ei ddarganfod, gyda’i chorff marw wedi ei gyflwyno â theatreg macabre yr anghenfil mwyaf creulon. Y ferch yn ei ffrog wen, gan dynnu sylw at y purdeb a'r diniweidrwydd hwnnw y mae'r troseddwr ei hun yn ei gydnabod, er mawr lawenydd i'w waith dirmygus.

Efallai ei fod yr un peth. Neu efallai ei fod yn barhad o'i etifeddiaeth ddiawl. Y pwynt yw, yn haf heddychlon 2018, gyda niwl gwasgaredig y gorffennol hwnnw nad oes neb eisiau ei ennyn, mae rhai plant yn dechrau diflannu eto. Rhuthrir yr ymchwiliad rhwng dau ymchwilydd a gyflwynwyd yn glyfar gan yr awdur, heddwas nad yw’n ymwybodol o’r achos blaenorol ac un arall a allai ei arwain at y traciau segur. Pawb i geisio dod o hyd i'r ddolen honno a all ddileu siawns a phenderfynu ar yr achosiaeth sy'n cysylltu'r gorffennol a'r presennol.

Yn y cyfamser, mae Piolenc yn edrych i mewn i'r affwys o ddod yn lle melltigedig. Efallai ei ddewis gan y diafol ei hun neu ei hau yn syml, ymhlith ei feysydd, gan had drwg.

Y tro hwn ni ellir gadael dim ar agor. Mae bywyd y plant newydd yn gweiddi yng nghanol distawrwydd tref syfrdanol tra bod lleisiau'r gorffennol yn atseinio i ddryswch sinistr.

Y tensiwn mwyaf o amgylch y plentyndod hynny a gafodd ei ddwyn o fywyd, y gwaethaf o deimladau am le felly mae angen hau gobaith ymhlith cof y mae tywyllwch yn ymosod arno. Dim ond, pwy bynnag sydd â'r cysylltiad rhwng yr hyn a ddigwyddodd ar un ochr i'r drych a'r llall, mae'n debyg mai'r un sydd angen y mwyaf nad oes unrhyw beth yn hysbys.

Nawr gallwch chi brynu'r nofel The Double Secret of the Lessage Family, y llyfr gan Sandrine Destombes, yma:

Cyfrinach ddwbl teulu Lessage
Ar gael yma

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo