3 ffilm orau Robert de Niro

Ffilmiau Robert de Niro

Gadewch i ni anghofio am y Robert de Niro olaf i ddwyn i gof yr actor gwych arall hwnnw yr oedd ar ryw adeg. Efallai ei fod yn swnio’n llym ond mae felly, mae un o’r mathau mwyaf carismatig o seliwloid wedi mynd heibio ers tro gyda mwy o dristwch na gogoniant i ffilmiau heb y pwynt hwnnw o sinema glasurol …

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Gorau gan Jack Nicholson

O’i ymddeoliad goreurog wrth droed trac y Lakers, mae Jack Nicholson yn dal i arddangos y bywiogrwydd rhyfeddol yr oedd bob amser yn ei roi i’w gymeriadau. Dehongliadau sy'n ymddangos yn y 70au sydd eisoes yn bell ac yn seicedelig tan ymhell i mewn i'r XNUMXain ganrif. Ras heb ei hail yn enwogrwydd heddiw...

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Uchaf Matt Damon

O ran catalogio Matt Damon gallwn ddod o hyd i broblemau. Nid yw'n hawdd labelu dyn tebyg iddo, a allai basio ar gyfer eich ffrind plentyndod na fyddech byth yn ei ddychmygu yn chwarae arwr ffilm ac yn llai calon tebyg i Brad Pitt. Ac eto mae'n…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Jennifer Lawrence

Actores sy'n casglu cyweiriau deongliadol fel petai ei rhinwedd chameleonaidd yn rhywbeth hawdd i'w roi ar waith. Diau y byddai Jennifer Lawrence yn plesio cyfarwyddwr gwych y gorffennol fel Hitchcock. Oherwydd ynddo gallwn ddod o hyd i'r cefndir diamheuol hwnnw y mae sinema bob amser yn ei geisio fel ffactor syndod. Rhywbeth…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Luis Tosar

Mae yna actorion perffaith ar gyfer pa genres. Luis Tosar a suspense yn ei ystyr ehangaf yw un o'r cyfarfyddiadau hapusaf yn sinematograffi Sbaen. Ac y mae y gweithredydd Galfinaidd hwn yn gallu ymgorffori drygioni yn yr un o'i ddarluniadau ; neu i'r gwrthwyneb, …

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau gan Keanu Reeves

Mae'n anodd meddwl am Keanu Reeves a'i osod yn gyflym mewn stereoteip actor penodol iawn. Boed gan ei benderfyniadau ei hun, wedi'i ysgogi gan ofynion gwaith neu hefyd, wrth gwrs, gan esblygiad deongliadol, mae Keanu, yr hen dda, bob amser wedi bod yn ailddyfeisio'i hun ar gyflymder gorfodol. O'r bachgen hwnnw yr oedd ei lun yn gorchuddio cloriau…

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau o Mario Casas

Gyda Mario Casas mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd i mi. Ar y naill law, dwi'n meddwl ei fod yn actor da, ond ar y llaw arall, mae'r un cymeriad bob amser yn cael ei bortreadu i mi, waeth beth fo'r rôl dwi'n ei chwarae. Rhaid ei fod yn fater o’i bresenoldeb amlwg neu ei naws llais eithaf isel, fel ymdrech i sibrwd ei…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau gan Natalie Portman

Mae rhywbeth fel melancholy tangnefeddus yn ffisiognomi Natalie Portman. P'un a yw'n rhywbeth a astudiwyd neu'n gynhenid, mae'n rhinwedd neu'n adnodd perffaith i wneud i'r cymeriad drawsnewid o guddfannau i ffrwydradau yn hynod hawdd. Mae popeth yn gydbwysedd mewn cerflun gwydr perffaith nes ei fod…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Joaquin Phoenix Gorau

Mae yna actorion sy'n diflannu ac yn ailymddangos ar yr eiliad leiaf annisgwyl. Digwyddodd gyda John Travolta, diolch i Tarantino, yn "Pulp Fiction." Ac fe ddigwyddodd yn debyg iawn i Joaquin Phoenix yn y Joker, y dihiryn Batman mwyaf asidig a ysgrifennwyd erioed. Effaith debyg, adfywiad o ddwysedd seismig gwych…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo