3 Ffilm Gorau Ewan McGregor

Ffilmiau Ewan McGregor

Y tu ôl i ffigyrau mawr y sinema mae yna ail linell yn llawn actorion ac actoresau sy'n awyddus i fynd ati i gipio llond llaw o ogoniant sinematograffig gan y Pitt, Deep, DiCaprio a'r cwmni. Mae Ewan McGregor yn un o'r actorion cadarn, cadarn hynny. Dehonglydd sy'n gallu…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Russell Crowe

Ffilmiau Russell Crowe

Mae’n werth bod Russell Crowe yn taflu llawer o wgu fel adnodd ar gyfer llawer o’i olygfeydd. Ac mae'n werth ei bod yn ymddangos ei fod wedi'i adael yn gorfforol yn ystod y blynyddoedd diwethaf (neu o leiaf mae hynny'n cael ei ddweud yn wyneb yr hyn a allai fod yn unrhyw broblem arall neu hyd yn oed ofynion sgript). Ond na…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Javier Cámara

Ffilmiau Javier Camara

Mae'n ymddangos i mi fod sinema Sbaen yn fwy democrataidd, yn fwy addas i realiti'r rhinweddau actio. O'i gymharu â Hollywood, dwi'n golygu. Oherwydd yn yankeeland os ydych chi'n olygus gallwch chi ddysgu actio ar y hedfan, yn y cyfamser rydych chi'n dallu'r gwyliwr o'r corfforol i…

Parhewch i ddarllen

Y 3 Ffilm Orau Daniel Day-Lewis

Llyfrau gan Daniel Day-Lewis

Wrth i amser fynd heibio, byddwn yn gweld eisiau athrylith o ddehongli fel Daniel Day-Lewis. Byddai’n fater o’r dwyster hwnnw y cymerai bob rôl ag ef, y pwynt yw ei fod yn ôl pob tebyg yn dioddef o’r traul hwnnw sydd weithiau’n ymosod ar y rhai sy’n gadael popeth mewn unrhyw agwedd …

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Robert de Niro

Ffilmiau Robert de Niro

Gadewch i ni anghofio am y Robert de Niro olaf i ddwyn i gof yr actor gwych arall hwnnw yr oedd ar ryw adeg. Efallai ei fod yn swnio’n llym ond mae felly, mae un o’r mathau mwyaf carismatig o seliwloid wedi mynd heibio ers tro gyda mwy o dristwch na gogoniant i ffilmiau heb y pwynt hwnnw o sinema glasurol …

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Gorau gan Jack Nicholson

Ffilmiau Jack Nicholson

O’i ymddeoliad goreurog wrth droed trac y Lakers, mae Jack Nicholson yn dal i arddangos y bywiogrwydd rhyfeddol yr oedd bob amser yn ei roi i’w gymeriadau. Dehongliadau sy'n ymddangos yn y 70au sydd eisoes yn bell ac yn seicedelig tan ymhell i mewn i'r XNUMXain ganrif. Ras heb ei hail yn enwogrwydd heddiw...

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Uchaf Matt Damon

Ffilmiau Matt Damon

O ran catalogio Matt Damon gallwn ddod o hyd i broblemau. Nid yw'n hawdd labelu dyn tebyg iddo, a allai basio ar gyfer eich ffrind plentyndod na fyddech byth yn ei ddychmygu yn chwarae arwr ffilm ac yn llai calon tebyg i Brad Pitt. Ac eto mae'n…

Parhewch i ddarllen

3 Ffilm Orau Jennifer Lawrence

Ffilmiau Jennifer Lawrence

Actores sy'n casglu cyweiriau deongliadol fel petai ei rhinwedd chameleonaidd yn rhywbeth hawdd i'w roi ar waith. Diau y byddai Jennifer Lawrence yn plesio cyfarwyddwr gwych y gorffennol fel Hitchcock. Oherwydd ynddo gallwn ddod o hyd i'r cefndir diamheuol hwnnw y mae sinema bob amser yn ei geisio fel ffactor syndod. Rhywbeth…

Parhewch i ddarllen

3 ffilm orau Luis Tosar

Ffilmiau Luis Tosar

Mae yna actorion perffaith ar gyfer pa genres. Luis Tosar a suspense yn ei ystyr ehangaf yw un o'r cyfarfyddiadau hapusaf yn sinematograffi Sbaen. Ac y mae y gweithredydd Galfinaidd hwn yn gallu ymgorffori drygioni yn yr un o'i ddarluniadau ; neu i'r gwrthwyneb, …

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau gan Keanu Reeves

Ffilmiau Keanu Reeves

Mae'n anodd meddwl am Keanu Reeves a'i osod yn gyflym mewn stereoteip actor penodol iawn. Boed gan ei benderfyniadau ei hun, wedi'i ysgogi gan ofynion gwaith neu hefyd, wrth gwrs, gan esblygiad deongliadol, mae Keanu, yr hen dda, bob amser wedi bod yn ailddyfeisio'i hun ar gyflymder gorfodol. O'r bachgen hwnnw yr oedd ei lun yn gorchuddio cloriau…

Parhewch i ddarllen

Y 3 ffilm orau o Mario Casas

Ffilmiau Mario Casas

Gyda Mario Casas mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd i mi. Ar y naill law, dwi'n meddwl ei fod yn actor da, ond ar y llaw arall, mae'r un cymeriad bob amser yn cael ei bortreadu i mi, waeth beth fo'r rôl dwi'n ei chwarae. Rhaid ei fod yn fater o’i bresenoldeb amlwg neu ei naws llais eithaf isel, fel ymdrech i sibrwd ei…

Parhewch i ddarllen

gwall: Dim copïo