Cyswllt - Amdanaf i

Symud ymlaen o ffurflenni. Os ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthyf, gallwch ysgrifennu ataf yn juanherranzperez@gmail.com.

Yo

Dyma fi'n tynnu ystum ar fachlud haul. Mae ychydig flynyddoedd wedi mynd heibio ers yr eiliad honno ond dwi ddim wir eisiau newid y llun, a dweud y gwir. Trychinebau treigl amser a scoundrels eraill ...

Y pwynt yw, fel rydych chi'n dyfalu'n syth wrth fynd trwy'r blog hwn, rydw i'n ysgrifennu adolygiadau a beirniadaethau o nofelau yn bennaf, ond heb wahaniaethu clir. Mae'r hyn nad wyf wedi'i ddarllen wedi mynd trwy ddwylo ffrindiau neu berthynas sy'n darllen yn dda. Ac felly rhyngom ni oll rydym yn cyfansoddi’r gofod hwn ar gyfer philias llenyddol a ffobiâu o’r maint cyntaf.

Wrth gwrs, gan fanteisio ar y ffaith bod Pisuerga yn mynd trwy Valladolid, rwyf hefyd yn siarad am fy llyfrau, yr wyf yn cysegru iddynt ychydig o amser rhydd sydd gennyf ar ôl. Gan fy mod yn gallu cofio, a heb wybod sut i ddefnyddio'r diferion rheswm hynny yn union mewn rhywbeth mwy "proffidiol", rwy'n gwneud fy chwilota fy hun fel ysgrifennwr nofel ac weithiau hefyd yn ysgrifennu llyfrau ymchwil.

A hynny, unrhyw beth yr ydych am ei ddweud wrthyf, gallwch ddweud wrthyf yn yr e-bost uchod ☝️.

Am y gweddill, os ydych yn mynnu darllen, manteisiaf ar y cyfle i gyflwyno fy hun yn fwy trylwyr:

Cefais fy ngeni yn Zaragoza ar Fehefin 14, 1975, ar yr un pryd ag y sgoriodd Real Zaragoza gôl yn erbyn Barça yn rownd yr wyth olaf yn y Copa del Rey. O'r ysbyty, drws nesaf i Romareda, dathlodd fy nhad y nod a'm genedigaeth. Mantais wych fel chwaraewr pêl-droed a gafodd ei dorri’n fyr o ystyried fy ngallu gwael gyda phêl rhwng fy nhraed. Efallai mai dyna pam, ar ôl ennill Diploma Graddedig Cymdeithasol y Brifysgol, y canolbwyntiais ar hobi arall, gan ysgrifennu, gan estyn hen duedd i ddyfeisio.

    Ers i mi gyhoeddi fy nofel gyntaf, nôl yn 2001, Rwyf wedi bod yn dod o hyd i straeon newydd i'w hadrodd a'r amser i eistedd i lawr a'u hysgrifennu. Nid oes unrhyw beth yn cael ei orfodi, maen nhw'n codi'n ddigymell neu mae rhywun yn eu trosglwyddo i mi ac yn y diwedd yn fy argyhoeddi. Cynhyrchir y broses mewn ffordd anrhagweladwy, i'w naturoli o ddydd i ddydd rhwng dychymyg a phapur.

    Felly, rwy'n arogli'r proffesiwn awdur yn fy ffordd fy hun. Pan edrychaf yn ôl gwelaf, rhwng syndod a boddhad, ddeuddeg llyfr a gyhoeddwyd y tu ôl i'm cefn: “Cof y bleiddiaid","Ail gyfle","Newyddion Cassandra","Oed","O bêl-droed i bêl-droed","Diffoddwyr Ejea","Aros am yr angylion", «El sueño del santo»,« Real Zaragoza 2.0 »« Chwedlau coll »«Esas estrellas que llueven»Ac« Breichiau fy nghroes ». Cymhelliant i ddal ati i ysgrifennu wrth i syniadau newydd ymddangos.

                 CYHOEDDIADAU:

 • Nofel "Cof y bleiddiaid" Golygyddol Egido, 2001
 • Nofelau "Ail gyfle" Mira editores, 2004
 • Cyfrol: "Cassandra News" Espiral Golygyddol, Bilbao, Mehefin 2006
 • Cydweithrediad llyfrau "O'r hyn yr oeddem ac y byddwn yn parhau i fod" Ejea 2002
 • Cyfrannwr llyfrau: "Saturnian Creatures" Cymdeithas Awduron Aragoneg 2007
 • Golygydd Dossier "Young Creators, 2.002" Ejea de los Caballeros
 • Bwrdd Golygyddol y Cylchgrawn Llenyddol Rhanbarthol "Ágora"
 • Cymryd rhan yn y cylchgrawn llenyddol "Saturnian Creatures" yn ei rif 6 o 2008
 • Prif olygydd llyfr cof SD Ejea. Mehefin 2008
 • Llyfr: "Diffoddwyr Ejea". Mehefin 2009
 • Nofel: Golygyddol "Alter" Andrómeda - Casgliad Fantastic World. Mawrth 2010
 • Nofel: "Aros am yr angylion" - Rhifynnau Brosquils. Ion 2011
 • Cyd-olygydd coflen arddangosfa ddarluniadol María Luna: «Esencial y Cotidiano»
  -Novel: «El sueño del santo»- Edrych Golygyddion. 2013
  -Novela: «Real Zaragoza 2.0» - Mira Editores. 2014
  -Volume: «Chwedlau Coll» - Libros.com 2015
  -Novel: «Esas estrellas que llueven»- Edrych Golygyddion. 2016 (ail ran «El sueño del santo")
  -Novel: «Arfau fy Nghroes» - Amazon. 2016

GWOBRAU A ANRHYDEDD:

 • Cystadleuaeth Stori Gwobr 1af Dysgeidiaeth Pen-blwydd Pumdegfed Canolig Cinco Villas 2002
 • Gwobr 1af Cystadleuaeth Stori Fer Asociación Diwylliannol Fayanás 2004
 • Cystadleuaeth stori fer ryngwladol Rownd Derfynol II "Y darllenydd diamynedd" 2004
 • Cystadleuaeth Straeon Byrion X yn y Rownd Derfynol "Juan Martín Sauras" 2005
 • Cyrhaeddodd y rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Ffuglen Ryngwladol Coyllur-Wyddoniaeth 2005. Peru
 • Rownd Derfynol I Abaco 2006 Cystadleuaeth Stori Fer
 • Gwobr 1af XI Cystadleuaeth straeon gwych Gazteleku 2006
 • 2il Wobr Cystadleuaeth straeon Amgueddfa Mwyngloddio Gwlad y Basg 2006
 • Cystadleuaeth Nofel Fer Gwobr 1af XVII "Calamonte Ifanc 2007"
 • 4edd Gwobr III Cystadleuaeth straeon "Villa de Cabra del Santo Cristo 2007"
 • Syniad Arbennig Unigryw, yng nghategori'r nofel, Gwobrau Andrómeda 2007
 • Cystadleuaeth Stori Fer 5ed Gwobr IV "Villa de Cabra del Santo Cristo 2008"
 • Yr Ail Rownd Derfynol VI Cystadleuaeth Stori Fer Briareo. Cuenca 2008
 • Cystadleuydd Rownd Derfynol I "Cuentamontes" Elda 2008
 • Cystadleuaeth Nofel Arswyd y Rownd Derfynol "Villa de Maracena" 2008
 • Cystadleuydd Stori Fer Gazteleku de Sestao yn y Rownd Derfynol 2009 (…)
 • Cystadleuaeth Rhestr Fer i Gyfreithwyr Mai-Mehefin 2010

RYDYCH CHI WEDI BOB UN O LYFRAU YMA, MEWN UN CLICIWCH:

PAPURebook
Mae gan y ddelwedd briodoledd ALT gwag; enw ei ffeil yw coll-chwedlau-213x300.jpg
Mae gan y ddelwedd briodoledd ALT gwag; enw eich ffeil yw aros-am-angylion-188x300.jpgMae gan y ddelwedd briodoledd ALT gwag; enw eich ffeil yw aros-am-angylion-188x300.jpg
Mae gan y ddelwedd briodoledd ALT gwag; enw ei ffeil yw ALTER-209x300.jpg
Mae gan y ddelwedd briodoledd ALT gwag; enw ei ffeil yw ail-gyfle-193x300.jpgMae gan y ddelwedd briodoledd ALT gwag; enw ei ffeil yw ail-gyfle-193x300.jpg

I YMGYNGHORI YN EICH LLYFRGELL

 

YSGRIFENNU CYNNWYS

Gan fanteisio ar fy mherfformiad helaeth ym myd llenyddiaeth, mae wedi bod yn amser ers i mi ymuno â byd cyffrous ysgrifennu cynnwys. Gyda'r canllawiau mwyaf sylfaenol ar y syniad i'w datgelu, gallaf ysgrifennu ar eich cyfer destunau o natur bersonol, cofnodion ar gyfer eich blog neu'ch post i ddringo swyddi mewn peiriannau chwilio Rhyngrwyd.

Mae gan ysgrifennu cynnwys ei driciau. Rhaid i eiriau wneud llawer mwy na'u rhoi at ei gilydd i gyfansoddi brawddegau. Un ar ôl y llall rhaid iddynt awgrymu, cynnig, cymell, swyno, hyd yn oed gyfansoddi cerddoriaeth a chanu negeseuon i ddealltwriaeth y rhai sy'n eu darllen, megis caneuon seiren anorchfygol neu atgofus.

Yn y diwedd, nid yw'r holl ysgrifennu yn rhoi'r gorau i fod yn llenyddiaeth; gyda'r bwriad o ysgogi teimladau neu drosglwyddo syniadau; gyda'r ewyllys i argyhoeddi neu ddiddordeb i ddatgelu.

Trwy ysgrifennu rydych chi'n dysgu ysgrifennu. Ar ôl mwy na phymtheng mlynedd yn pwyso llythyrau a mwy o lythyrau, gyda deuddeg llyfr y tu ôl i mi a channoedd o aseiniadau ysgrifennu wedi'u cwblhau, gwn y gallaf drosglwyddo syniadau a chysyniadau trwy'r llenyddiaeth fwriadol honno sy'n llithro i bob ysgrifennu cynnwys da.

Ewch ymlaen a dywedwch wrthyf beth rydych chi am i mi ddweud wrth eich byd. Gadewch imi ddod o hyd i'ch geiriau gorau.

gwall: Dim copïo