Política de cookies

1. cyflwyniad

Yn unol â darpariaethau erthygl 22.2 o Gyfraith 34/2002, Gorffennaf 11, ar Wasanaethau’r Gymdeithas Wybodaeth a Masnach Electronig, mae’r Perchennog yn eich hysbysu bod y wefan hon yn defnyddio cwcis, ynghyd â’i pholisi casglu a’u trin .

2. Beth yw cwcis?

Mae cwci yn ffeil fach syml sy'n cael ei hanfon ynghyd â thudalennau'r wefan hon a bod eich porwr Mae cwci yn ffeil sy'n cael ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur pan fyddwch chi'n nodi rhai tudalennau gwe. Mae cwcis yn caniatáu i dudalen we, ymhlith pethau eraill, storio ac adfer gwybodaeth am eich arferion pori ac, yn dibynnu ar y wybodaeth sydd ynddynt a'r ffordd rydych chi'n defnyddio'ch offer, gellir eu defnyddio i'ch adnabod chi.

3. Mathau o gwcis a ddefnyddir

Mae'r wefan www.juanherranz.com yn defnyddio'r mathau canlynol o gwcis:

  • Cwcis dadansoddi: Dyma'r rhai sydd, wedi'u trin yn dda gan y wefan neu gan drydydd partïon, yn caniatáu meintioli nifer y defnyddwyr ac felly'n gwneud y mesuriad ystadegol a'r dadansoddiad o'r defnydd a wneir gan ddefnyddwyr y wefan. Ar gyfer hyn, dadansoddir y llywio a wnewch ar y wefan hon er mwyn ei gwella.
  • Cwcis trydydd parti: Mae'r wefan hon yn defnyddio gwasanaethau Google Adsense sy'n gallu gosod cwcis sy'n ateb dibenion hysbysebu.

4. Actifadu, dadactifadu a dileu cwcis

Gallwch dderbyn, blocio neu ddileu'r cwcis sydd wedi'u gosod ar eich cyfrifiadur trwy ffurfweddu opsiynau eich porwr. Yn y dolenni canlynol fe welwch gyfarwyddiadau i alluogi neu analluogi cwcis yn y porwyr mwyaf cyffredin.

5. Rhybudd am ddileu cwcis

Gallwch ddileu a rhwystro cwcis o'r wefan hon, ond ni fydd rhan o'r wefan yn gweithio'n iawn neu efallai y bydd ei hansawdd yn cael ei effeithio.

6. Manylion cyswllt

Am gwestiynau a / neu sylwadau am ein polisi cwcis, cysylltwch â ni:

Juan Herranz
E-bost: juanherranzperez@gmail.com

gwall: Dim copïo