Y 5 llyfr gwaethaf na ddylech byth eu darllen

Ym mhob gofod llenyddol cawn argymhellion i ddod o hyd i’r nofelau, ysgrifau, straeon ac eraill sy’n ein bodloni fel darllenwyr. Llyfrau gan awduron clasurol neu werthwyr gorau cyfredol. Mewn llawer o'r achosion hyn, mae'r argymhellion yn gadael llawer i'w ddymuno ac yn ailadrodd y crynodebau swyddogol yn unig. Y cyfan am ychydig friwsion o enwogrwydd yng nghefnfor rhy fawr y Rhyngrwyd.

Ar ben hynny, ychydig o'r dylanwadwyr llyfrau hynny fydd yn eich rhyddhau o'r baich trwm o ddechrau llyfr na fyddwch chi'n gwybod sut i'w orffen. Ac os yw o leiaf yn eich helpu i gael rhywfaint o gwsg cyn mynd i'r gwely, yna ddim mor ddrwg. Ond y gwir yw y gall dechrau llyfr drwg, a glynu at y gobaith y gall wella, rwygo blynyddoedd o'ch bywyd.

Felly, rhag ofn y gallai eich helpu, rwy'n mynd yno gyda'r teitlau hynny y dylech chi sgorio sgôr cyn gynted ag y byddwch chi'n dod ar eu traws. rhyd retro a'ch annog yn gyntaf gyda'r cyfarwyddiadau ar gyfer y peiriant golchi, a thrwy hynny gael mwy o bleser darllen i masochists du a gwyn...

Wrth i mi ddod o hyd i biledau newydd byddaf yn eu hychwanegu yma, yn eu safle cyfatebol yn y safle. Felly os ydych am wneud argymhelliad gallwch ysgrifennu yn yr un post hwn a byddwn yn ychwanegu eich ystyriaeth cyn belled â'n bod yn cytuno ychydig ag ef. Oherwydd mae'n rhaid i'r hyn a all fod yn broblem i un darllenydd fod i lawer o rai eraill.

Y llyfrau gwaethaf yn y byd.

Merched y forwyn, gan Sonsoles ónega

Nid yw gwobr Planeta bellach yr hyn ydoedd, os bu erioed (cymerwch ymadrodd Socrataidd). Yn y dasg galed o oroesi a'r maint elw ehangaf, nid ydym bellach yn dod o hyd i unrhyw ramantiaeth mewn cystadleuaeth fel hon. Nid rhamantiaeth na darganfyddiadau diddorol, syndod yn eu cynnig nac yn eu gwasgnod creadigol.

Efallai y gallai cefndir y stori hon fod yn ddiddorol pe na bai’n ailysgrifennu fel cymaint o nofelau hanesyddol-ddramatig eraill gyda sblash rhamantaidd, o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac yn ymestyn tuag at y saga gyfredol. Mewn geiriau eraill, datblygiad hanfodol o neiniau a theidiau, rhieni ac wyrion a wyresau rhwng cyfrinachau, chwantau, methiannau, llwyddiannau, gobeithion a pheth rhyfel sy'n tarfu ar bopeth. Yr hyn yr ymwelodd dwsinau o awduron ac yn enwedig awduron benywaidd o'r blaen. Gallem ddyfynnu Maria Dueñas, Anne Jacobs neu Luz Gabás (y tri ohonynt â llawer mwy o ras na Sonsoles Ónega).

Ond y peth yw fod ffurfiau "The Servant's Daughters" yn wael iawn hefyd. Disgrifiadau digrif fel “Llifodd y gwaed yn drwchus ac yn stemio; Roedd hi'n ddiwrnod hydrefol…” maen nhw'n symud y cynllwyn tuag at yr hunanladdiad, dim byd o ran ffurf a sylwedd. Dim hamdden emosiynol na galwad i empathi. Cymeriadau gwastad yn byw yn yr un gofod gwastad â llwyfan heb unrhyw grefft llwyfan. A dydw i ddim yn abwyd fy hun bellach. Ond os gwelwch hi allan yna, rhedwch i ffwrdd fel does dim yfory...

Memoirs of a Geisha, gan Arthur Golden

Pan fydd rhywun ag wyneb diwylliedig ac awyr rhywun sydd wedi teithio'n dda yn dweud wrthych "ni allwch ei golli", peidiwch ag oedi a'i golli. Oherwydd wedyn byddwch chi hefyd eisiau gorfodi eich hun i ddarllen y llyfr a argymhellir er mwyn gallu rhoi eich barn i'r person diddorol hwnnw a wnaeth yr argymhelliad. A byddwch yn edrych fel ffwlbri, oherwydd byddwch wedi ei ddarllen gyda'r diffyg traul hwnnw sy'n peri ichi golli blasau a bwriadau'r awdur.

Ydy, y pwynt yw rhoi ein hunain yn esgidiau'r merched hynny sydd wedi'u darostwng i'r gwrywaidd yn y byd clasurol Japaneaidd. Ond yn sicr roedd yna ffyrdd llawer gwell o wneud hynny. Dydw i ddim yn mynd i ddweud wrth yr hen Arthur Golden da sut y dylai fod wedi mynd at yr hyn a oedd, heb os, yn gyfle llawn sudd i lwyddo. Oherwydd roedd y llyfr hwn yn boblogaidd ar y pryd o ystyried gwreiddioldeb ei gynnig ar rywbeth mor sinistr egsotig.

Ond prin y clywir llais Sayuri, y geisha dan sylw, ymhlith y celfydd. Gallai’r minimaliaeth angenrheidiol a fynegodd ymostyngiad a hunanaberth mewn byd clasurol mor gaeedig a byddar â’r haul yn codi, fod wedi arwain at ddyneiddio, ffocws llwyr ar graidd mewnol y ferch ifanc gan dybio tynged erchyll gwasanaeth absoliwt. mewn corff ac enaid. Ond y peth mwy am sylw gof aur i fanylion o flaen y ffiol a fyddai'n cael yr effaith orau ar ddarllenydd a fyddai'n fodlon talu am y gem heb dalu sylw i natur y ffiol.

Ubik, gan Philip K. dick

Rwyf fel arfer yn darllen llawer o ffuglen wyddonol. Rwyf wrth fy modd yn symud mewn rhagdybiaethau trawsnewidiol. Ond rhagorodd y nofel hon gan Philip K. Dick arna’ i, fe’m goddiweddodd ar y dde ac o’r diwedd stopiodd o fy mlaen er mwyn i mi slamio fy nhrwyn i mewn iddo. Ceisiais gael gafael arno mewn dau funud. Cyntaf yn fy ieuenctid mwyaf tyner. Efallai imi wneud camgymeriad llwyr trwy fynd ag ef i'r pwll, dim ond i golli golwg ar ryw ymdrochwr a anwybyddodd y darllenydd diymhongar hwn gyda phob paragraff.

Flynyddoedd yn ddiweddarach dychwelais ato oherwydd, er gwaethaf popeth, roedd gen i ryw syniad nad oeddwn yn gwybod sut i'w fwynhau, yn enwedig ar ôl ei drafod gyda chefnogwr pybyr Dick. Ac os ydych chi eisiau reis, Catalina. Digwyddodd yr un peth i mi eto. Ar yr ail gynnig hwn, symudais ychydig o dudalennau ymlaen nes i mi sibrwd wrth Dick o'r diwedd fy mod yn hoffi ei dystopias mwy amlwg yn well.

Ac mae Dick yn awdur gwych gyda dychymyg gorlifo. Ac eithrio ei fod yn y llyfr hwn yn teithio trwy dair galaeth ac yn y diwedd yn gwneud i mi benysgafn ar ei daith. Os na allwn i guro Ubik mewn dwy ymgais oherwydd ei ddrifftiau meseianaidd rhwng chwistrellau yn sicr wedi'u llwytho ag asid, mae'n rhaid bod rheswm.

Metamorffosis, gan Kafka

Dychmygwch eich bod yn deffro ac yn gallu trawsgrifio un o'r breuddwydion ysblennydd hynny sy'n ein synnu yn y gwely. Yr hyn sy'n digwydd yw, wrth i amser fynd heibio, tra'ch bod chi'n cael brecwast gyda'ch llygaid ar goll, rydych chi'n darganfod bod yn ddwfn i lawr y freuddwyd yn fwy o jôc heb gynllwyn a gras. Ac rydych chi'n ei roi o'r neilltu yn y pen draw ... oherwydd mae'n ymddangos mai Kafka a'i hysgrifennodd. Ac ers hynny, gydag atgofion rhwng swrealaeth ac eraill, dechreuodd y gwaith ennill mwy o ddimensiwn, mwy o symbolaeth sy'n sicr yn dianc rhag bwriad yr awdur hyd yn oed.

Ond rydyn ni eisoes yn gwybod am ddillad newydd yr ymerawdwr ... Roedd pawb yn gwybod bod y boi yn noeth ac nad oedd gwerth na rhinwedd i'r siwt. Y pwynt yw dod o hyd i'r llais anghydnaws hwnnw. Nid blog y blog hwn, wrth gwrs, ond un rhyw ddiwylliannolwr sy’n meiddio dweud mai tric hudolus yw metamorffosis, stori fer heb ragor, wedi’i hysgrifennu ar ôl noson o chwys rhwng trawsnewidiadau rhyfedd.

Pendulum Foucault, gan Umberto Eco

Ar ôl “Enw’r Rhosyn,” aeth ffrind Umberto Eco i fyny, i ben y trapîs. Ac wrth ddyfeisio'r tro pedwarplyg gyda throsben triphlyg a chorcsgriw dwbl, fe'n hanfonodd ni i gyd i'r llawr.

Mae’n un peth i fod yn fagnetig, yn syndod, yn hynod ddiddorol gyda nofel wych yn cael ei chludo i’r sinema fel ‘blockbuster’ er mwy o ogoniant. Ond peth arall yw ceisio ymestyn y fformiwla ar gyfer llwyddiant y tu hwnt i’r hyn sy’n bosibl gyda nofel arall mor drwchus â’r gwaith gwych ond gwag yn y pen draw. Yn achos y pendil bensyfrdanol hwn o feddylfryd ochrol sydd, yn hytrach na chyflwyno ffocws newydd ar gyfer y plot, yn y pen draw yn mynd â ni i argyhoeddiad annirnadwy. Felly roedd gwneud hap a damwain yn alarch du ar bob eiliad, diolch i soffistigedigrwydd ffurfiol i chwilio am ddarllenwyr yn gwneud ffyliaid defnyddiol a oedd yn caru'r meistrolaeth dybiedig.

Ac os yw hi eisoes yn anodd deall diddordeb y llenor fel yr eglurais uchod, dychmygwch y profiad o’i ddarllen...

Llyfrau eraill na ddylech byth eu darllen os nad ydych am golli'r cariad at ddarllen

Yma byddaf yn ychwanegu llyfrau anhygoel newydd y byddaf yn dod o hyd iddynt. Mae'n siŵr y bydd rhai ac mae'n debygol y bydd gan y safle ei symudiadau ymhlith y pump uchaf hwn.

post cyfradd

1 sylw ar “Y 5 llyfr gwaethaf na ddylech byth eu darllen”

 1. Mae’n drist bod rhywun sy’n honni ei fod yn caru llenyddiaeth yn dweud bod Metamorphosis Kafka ymhlith y 5 llyfr na ddylech fyth eu darllen.
  Rwy'n deall rhestrau ffefrynnau, ond ni fyddaf byth yn deall rhestr o lyfrau i'w hosgoi.
  Mae'n weithred o haerllugrwydd nad yw'n gwneud dim i helpu i ledaenu darllen. Mae'n brifo fi ond ni allaf orchuddio rhywun sydd ag ymddygiad mor ddiflas a sectyddol â rhywbeth mor brydferth â llenyddiaeth.
  Gyda llaw, nid yw ymosod ar wobr Planeta mor agored yn gwneud dim i fod o fudd i awduron Sbaeneg eu hiaith.
  Welwn ni chi byth fachgen.

  ateb

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.