3 llyfr Norman Mailer gorau

Gallai rhywun siarad yn dawel am lenyddiaeth Iddewig ledled y byd oherwydd roedd yna lawer o storïwyr gwych gyda'r gwreiddiau Iddewig hynny sy'n cysylltu awduron gwych a gwahanol fel Asimov, Paul auster, Philip Roth (ymhlith llawer o rai eraill) ac a Mailer Normanaidd a ddygwyd yma heddiw fel cydnabyddiaeth gyfiawn o lyfryddiaeth ddwys, amrywiol ac helaeth.

La Angerdd Mailer dros fywgraffyddol a'i gwnaeth yn llais llenyddol cymeriadau trosgynnol yr ugeinfed ganrif. O'r rhai a lwyddodd i dynnu'r pwynt epig hwnnw tuag at yr hagiograffig ond hefyd yn drawsnewidiol yn nhywyllaf y gorffennol neu amgylchiadau'r prif gymeriad ar ddyletswydd, weithiau trwy adolygiadau dadleuol iawn.

Ond efallai mai dyna'r hyn sydd ei angen i logi nofelydd i weithredu fel cofiannydd. Mae ysgrifbin y storïwr mwyaf creadigol yn gorffen ymgymryd â'r bywyd ffuglennol hwnnw, er gwell neu er gwaeth.

Y tu hwnt i'w ochr fywgraffyddol, ysgrifennodd Mailer nofelau gwych a wnaed yn glasuron yr ugeinfed ganrif. Awn gyda hi ...

Y 3 Nofel Norman Mailer a Argymhellir Uchaf

Y noeth a'r meirw

Mae dyn fel Mailer, nad oedd erioed eisiau ymuno â'r fyddin, yn adfer chwerwder ei amser yn y cefn ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Enillwyd y cyfan a'i genhadaeth oedd meddiannu tiriogaeth Japan nes iddo sicrhau bod y gorchfygiad yn gyflawn.

O'i brofiadau a ragamcanir yn esbonyddol tuag at noethni trallod gwaethaf rhyfel, mae Mailer yn mynd â ni i'w ynys Anopopei lle mae'r Rhingyll Croft a'r milwyr Hearn, Ridges, Red a Gallagher yn dilyn gorchmynion Cummings Cyffredinol sy'n benderfynol o ddilyn gorchmynion uwch-gicio hynny ynys hyd yn oed ar gost croesi caeau mwynglawdd ac wynebu peryglon ar ynysig nad oes ganddo lawer i'w wneud â chnewyllyn ble i setlo'r fuddugoliaeth derfynol. Mae pob cymeriad wedi'i lwytho â dilysrwydd ysbrydol rhwng goleuadau a chysgodion y cyflwr dynol yn wynebu gan ei fod yn gallu bodolaeth lem y dyddiau hynny rhwng cydbwysedd amhosibl rhwng moesau, gyriannau goroesi hanfodol, elyniaeth a gobaith.

Cliciwch y llyfr

Yr ymladd

Na, nid nofel mohoni. Neu nid oedd ar y dechrau, pan deithiodd Mailer i wlad Zaire, a oedd unwaith yn hysbys, i ddilyn i fyny ar y gêm focsio rhwng Foreman a Muhammad Ali.

Ond dros amser, daw cronicl o'r embergadura hwn yn stori antur heb baralel. A dyna sut mae'n cael ei ddarllen heddiw, gyda'r aftertaste hwnnw o eiliadau disglair y gorffennol o'r chwaraeon, y dynol a hyd yn oed y sociopolitical. Ac ni fyddaf yn dweud dim wrthych os yw'r person sy'n gyfrifol am gyfansoddi'r cronicl hwnnw'n Mailer angerddol, wedi'i argyhoeddi o'i rôl fel croniclydd hanfodol o fywydau a digwyddiadau, wedi'i drwytho ym mherthnasedd digwyddiad i bennu'r dyn cryfaf yn y byd arno y deuddeg llinyn fel brwydr sy'n rhagori ar realiti, ffuglen a hyd yn oed bywyd.

Roedd yr act olaf ar Hydref 30, 1974. Fe'i gelwid yn "ymladd yn y jyngl" ac ymladdwyd yr ornest o blaid Ali gan KO yn yr wythfed rownd. Roedd Mailer yno cyn, yn ystod ac ar ôl, mynd at y ddau focsiwr a chyd-destunoli popeth gyda'i ddiddordeb mewn gwella realiti gyda blas llawnaf llenyddiaeth.

Cliciwch y llyfr

Nid yw dynion anodd yn dawnsio

Yr ysgrifennwr o flaen y drych. Cyflwyno'r cydbwysedd arferol rhwng creu a dinistrio fel polion sy'n rhwbio yn erbyn ei gilydd yn eu cydfodoli naturiol.

Mae Tim Madden yn awdur sy'n taclo rhwng uffernoedd sy'n tanio sy'n ei lansio i'r creadigrwydd disgleiriaf. Ar goll yn ei ddyddiau cynnar o adael priodas, mae Madden yn ei gael ei hun yn deffro i olygfa erchyll o waed a marwolaeth. Nid oes unrhyw atgofion hollol wir yn y nosweithiau hiraf a roddir i chwant a gormodedd. Mae Madden yn amau ​​y gallai fod wedi bod yn Mr Hyde ychydig cyn iddo ildio i'r freuddwyd.

Mae ofn yn gafael ynddo ond mae amheuon yn ei arwain i geisio ail-lunio'r hyn a ddigwyddodd y noson gynt. Dim ond bod y camau yn ôl yn ei arwain at fannau sordid llawn cymeriadau a gondemniwyd yn anobeithiol i dywyllwch, angen cyffuriau a rhyw yn unig i barhau i gladdu eu bodolaeth. Gan deimlo'r ffynhonnau clasurol o ddianc rhag moesoldeb, mae'r awdur, neu yn hytrach ei brif gymeriad Madden, yn rhoi'r daith honno inni ar ochr wyllt bywyd.

Cliciwch y llyfr

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.