3 llyfr Kristin Hannah gorau

Nid oes gan y genre rhamantus dir canol. Gallwch ddod o hyd i awduron fel Danielle Steel o Nora Robertsgallu ysgrifennu ar gyfradd llyfr semester neu redeg i mewn i awdur fel Kristin hannah y mae ei ddiweddeb cyhoeddi mewn saib hirach. Rhwng frenzy cyn-repose Hannah, mae'n sicr y bydd yn iachach i'r meddwl dynnu am yr olaf. Oni bai mai'r syniad yw gorffen fel Quixote o'n hamser, wedi'i gymryd gan straeon marchogion a morwynion yr XNUMXain ganrif.

Y pwynt yw bod y gwaddod yn cyfrannu mwy o bethau. Oherwydd mae oedi neu fynd ati i chwilio am straeon newydd yn rhoi persbectif ehangach o'r stori i'w hadrodd a hyd yn oed agwedd ddyfnach at broffiliau'r rhai sy'n mynd i fod yn brif gymeriadau.

O leiaf mae'n rhaid iddo fod felly i awduron arferol, sy'n alluog iawn i ysgrifennu lleiniau gafaelgar ond sydd â dwy law yn unig (duon, ysgrifenwyr du? Pwy ddywedodd hynny? Ni fyddaf byth hyd yn oed yn tynnu sylw at y ffaith bod Danielle Steel neu storïwyr toreithiog eraill yn tynnu ysbryd ysgrifenwyr ...)

Mae'r gwobrau a'r rhestrau sy'n gwerthu orau yn cadarnhau Kristin Hannah fel un o'r awduron mwyaf gwerthfawr gan feirniaid a darllenwyr. Felly daw'r gydnabyddiaeth i werthfawrogi bod mwy o fanylion am y llenyddiaeth yn gorffwys ar dân araf ...

3 Nofel Argymelledig Uchaf Kristin Hannah

Y pedwar gwynt

Nid yw'r byd mor fawr a gall yr hen löyn byw yn fflapio deffro cerrynt sy'n cyrraedd ochr arall y byd diolch i'r gwynt ar ddyletswydd. Dyna yw hanfod hyn, gan ddarganfod ein bod ni i gyd i borthladd, serenfwrdd, bwa neu goch, yn cael ein symud gan yr un nwydau ac rydyn ni'n ymostwng i'r un pryderon o amseroedd garw sydd bob amser yn dod ...

Texas, 1921. Mae'r Rhyfel Mawr drosodd ac mae'n ymddangos bod America yn cychwyn ar oes newydd o optimistiaeth a digonedd. Ond i Elsa, a ystyrir yn rhy hen i briodi ar adeg pan mai priodas yw unig opsiwn merch, mae'r dyfodol yn ansicr. Tan y nos mae hi'n cwrdd â Rafe Martinelli ac yn penderfynu newid cyfeiriad ei bywyd. Gyda'i henw da wedi'i ddifetha, dim ond un opsiwn parchus sydd ar ôl ganddi: priodi dyn nad yw hi'n ei adnabod bron.
Yn 1934, mae'r byd wedi newid. Mae miliynau o bobl allan o waith ac mae ffermwyr yn ei chael hi'n anodd gwarchod eu tir. Mae cnydau'n colli cnydau, mae ffynonellau dŵr yn sychu, ac mae llwch yn bygwth claddu popeth. Mae pob diwrnod ar fferm Martinelli yn frwydr enbyd am oroesi. Ac, fel cymaint o rai eraill, mae Elsa yn cael ei gorfodi i wneud penderfyniad cynhyrfus: ymladd dros y tir y mae hi'n ei garu neu fynd i'r gorllewin i California i chwilio am fywyd gwell i'w theulu.

LLYFR CLICIWCH

Yr Eos

Roedd Harper Lee eisoes yn gwybod ei bod yn warth i ladd eos. Y 30au oedd hi ac o’r ddelwedd ofnadwy honno o dawelu’r gân harddaf ym myd yr anifeiliaid, agorwyd nofel gorawl inni mewn cymeriadau ac emosiynau. Heb fod yn atgynhyrchiad nac yn ddilyniant, mae'r nofel hon yn agosáu at y byd hwnnw o wrthgyferbyniadau yn yr ugeinfed ganrif a wnaeth y ddoe melancolaidd hwnnw o'n rhieni a'n neiniau a theidiau.

Ffrainc, 1939. Yn nhref dawel Carriveau, mae Vianne Mauriac yn ffarwelio â’i gŵr, Antoine, sy’n gorfod gorymdeithio i’r tu blaen. Dydy hi ddim yn credu bod y Natsïaid yn mynd i oresgyn Ffrainc, ond maen nhw, gyda bataliynau o filwyr yn gorymdeithio trwy'r strydoedd, gyda charafanau tryciau a thanciau, gydag awyrennau'n llenwi'r awyr ac yn gollwng bomiau ar y diniwed. Pan fydd capten o’r Almaen yn cipio tŷ Vianne, rhaid iddi hi a’i merch fyw gyda’r gelyn neu fentro colli popeth. Heb fwyd nac arian na gobaith, gorfodir Vianne i wneud penderfyniadau cynyddol anodd i oroesi.

Mae chwaer Vianne, Isabelle, yn ferch ddeunaw oed wrthryfelgar sy'n ceisio pwrpas am ei bywyd gyda holl angerdd di-hid ieuenctid. Wrth i filoedd o Barisiaid ffoi o'r ddinas yn wyneb dyfodiad yr Almaenwyr ar fin digwydd, mae Isabelle yn cwrdd â Gaëton, pleidiol sy'n credu y gall y Ffrancwyr ymladd yn erbyn y Natsïaid o'r tu mewn i Ffrainc. Mae Isabelle yn cwympo mewn cariad yn llwyr ond, ar ôl teimlo ei bod wedi cael ei bradychu, mae'n penderfynu ymuno â'r Gwrthsafiad. Peidiwch byth â stopio i edrych yn ôl, bydd Isabelle yn peryglu ei bywyd drosodd a throsodd i achub eraill.

LLYFR CLICIWCH

Mae'r pryfed tân yn dawnsio

Mae teitlau Kristin Hannah bron bob amser yn ennyn agweddau naturiol agos ond ar yr un pryd yn anghofrwydd. Ar un adeg roedd y pryfed tân rhyfedd hynny yn cynnau ffyrdd a llwybrau yn y nos. Heddiw mae'n anodd eu gweld bron yn unrhyw le. Y peth nesaf yw egsotig, brawdgarwch, gwaed a rennir fel rhywbeth a all lenwi cymaint ag y mae'n gallu deffro cam-drin ominous.

Yn ystod haf poeth 1974, mae Kate Mularkey wedi penderfynu derbyn ei rôl fel sero ar ôl ym mywyd cymdeithasol ei sefydliad. Hyd nes ei syndod, mae "y ferch oeraf yn y byd" yn symud ar draws ei stryd ac eisiau bod yn ffrindiau ag ef. Mae'n ymddangos bod gan Tully Hart y cyfan: harddwch, deallusrwydd ac uchelgais.

Ni allent fod yn fwy gwahanol. Kate, sydd i fod i fynd heb i neb sylwi, gyda theulu cariadus sydd bob amser yn codi cywilydd arni, a Tully, wedi'i lapio mewn hudoliaeth a dirgelwch, ond eto'n meddu ar gyfrinach sy'n ei dinistrio. Yn erbyn pob peth od, maen nhw'n mynd yn anwahanadwy ac yn gwneud cytundeb i fod yn ffrindiau gorau am byth.

Am 30 mlynedd byddant yn helpu ei gilydd i aros ar y dŵr gan osgoi'r stormydd sy'n bygwth eu perthynas: cenfigen, dicter, poen, drwgdeimlad ... A byddant yn credu eu bod wedi goroesi popeth nes bod brad yn eu gwahanu ... ac yn rhoi eu dewrder a chyfeillgarwch i'r prawf yn galetach.

LLYFR CLICIWCH

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.