3 Llyfr Gorau Eudora Welty

Daeth sensitifrwydd benywaidd, ar adegau a oedd yn dal yn anodd i fenywod, ynghyd â’i hangerdd am ffotograffiaeth i ddod at ei gilydd mewn llenyddiaeth fel mynegiant eithaf bydysawd cyfareddol. Oherwydd Eudora Welty o'r diwedd fe asiodd ei holl greadigrwydd mewn agwedd lenyddol a werthfawrogwyd dros amser fel cronicl yn ne'r Unol Daleithiau yn ystod cyfnodau perthnasol â'r Dirwasgiad Mawr neu lawer o senarios diweddarach eraill yr XNUMXfed ganrif.

Ydy, mae tua'r un peth de dwfn roedd hynny'n llwyfan ar brydiau i a William Faulkner iddo hefyd dalu ei ddyled i'w wreiddiau mewn ychydig o'i weithiau.

O'r lleol i'r cyffredinol. Mae pob awdur sy'n benderfynol o ddatgelu'r tu mewn a'r mewnosodiadau mwyaf dynol o unrhyw ofod, yn dod yn adroddwr ein gwareiddiad yn y gynrychiolaeth hudol honno o'r rhan am y cyfan. Gwnaeth synecdoche dyneiddiol waith llenyddol. Straeon sydd, o'r sensitifrwydd a'r manylion, yn rhagori ar ffuglen yn hapus i gyrraedd syniadau llawer mwy trosgynnol.

Wrth gwrs, ni fyddai unrhyw beth yn bosibl heb y bachyn llenyddol hwnnw o straeon da, o straeon sy'n troi o amgylch cymeriadau dwys, pwerus. A yno hefyd Ymdrechodd Eudora Welty tuag at y rhagoriaeth honno sy'n gwneud deialog neu adlewyrchiad yn rhywbeth cwbl ddilys.

3 llyfr gorau gan Eudora Welty

Merch yr optimist

Pan wynebir awdur â'r nofel, mae bob amser yn tueddu i orbwyso gweddill unrhyw waith llai blaenorol.

Y cwestiwn, yr her, yw cyflawni yn y fformat mwy hwn drosglwyddo naws mor dda o fydysawd creadigol sydd wedi'i gyfoethogi yn y straeon bach.

Yn y plot hwn mae'n hawdd cyflawni'r diwedd hwnnw. Y prif gymeriad yw Laurel, menyw sy'n dychwelyd i'w gwreiddiau gyda'r honiad imperious o salwch tad a fydd yn dihysbyddu ei dyddiau gyda hi. Mae bywyd yn cau ei benodau ei hun pan fydd y rhieni'n gadael, heb unrhyw welliant.

A dyna pryd mae Laurel yn wynebu'r genhadaeth ditig honno i roi ystyr i'w bywyd pan fydd gwacter yn gwŷdd. O'i blaen bydd hi'n gweld Fay, gwraig olaf ei thad, â diddordeb mewn etifeddiaethau yn fwy na dim arall.

Gyda Fay, bydd gan Laurel y gwrthdaro mwyaf amrwd mewn hanes, wrth iddi geisio cau penodau o’i bywyd sydd, heb ei thad, yn ddi-werth. Oherwydd bod euogrwydd bob amser eisiau casglu ei bridwerth.
LLYFR CLICIWCH

Straeon cyflawn

Mae gan y straeon gydran ffotograffig bob amser, darlun hawdd o'u prif syniad, eu gosodiadau lleiaf posibl.

Mae gwreiddiau creadigol Welty, sydd wedi'u gwreiddio mewn ffotograffiaeth, yn cael eu hamlygu yma gyda'r dwyster mwyaf os yn bosibl o'r disgrifiad llwyr o gymeriadau a thirweddau, o deimladau, emosiynau, syniadau a dyheadau. Mae'r gyfrol hon yn llunio straeon wedi'u gosod mewn gwahanol leoliadau yn y de dwfn hwnnw sy'n frith o leoedd hudol, rhwng traddodiadau ac arferion mor magnetig ag y maent weithiau'n wichlyd.

Nid yw'r crynhoad hyd yn oed wedi'i beintio ac mae'n gwbl briodol ar gyfer y senograffeg a rennir yn unig â threigl blynyddoedd a degawdau.

Yn y llyfr hwn, cymeriadau sy'n gyfrifol am weithred hud, sy'n wynebu mil ac un adfyd, wedi'u hamlygu ag enaid agored o flaen y darllenydd mewn darlleniad sydd yn y diwedd yn gynnes, fodd bynnag, mor garedig ag y mae'n rhyfedd ar brydiau. Yr enghraifft orau o holl waith y Welty gwych.

LLYFR CLICIWCH

Y gair etifeddol

Mae'r hyn y mae bywgraffyddol yn ei gaffael yn y cymeriadau gwirioneddol berthnasol, gan ddysgu llifynnau mewn sawl agwedd. Mae darganfod gweledigaeth Welty o'i fywyd ei hun yn tybio bod gwerth arbennig iawn yn y dystiolaeth hon. "Mae'r enaid yn ysgrifennu ei lyfrau ond does neb yn eu darllen", fel y canodd Yupanqui.

Yn achos Welty, roedd yn gwybod sut i fynd i’r afael â’r gwaith gwych hwn o gyfieithu ei enaid i henaint, posibilrwydd sydd ar gael i ychydig iawn o bobl ffodus. Ymhlith y delweddau o'i fywyd, a drawsnewidiwyd gan y naws goddrychol honno o dreigl amser, mae Welty yn ymchwilio i bopeth, o gyd-destunau hanesyddol i'r eiliadau mwyaf personol. O'i senarios ffotograffig lle mae teimladau dwys yn codi, diolch melancolaidd. Adolygiad gwych ac emosiynol o nodiadau olaf hoff gân bob amser.

LLYFR CLICIWCH

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.