3 llyfr gorau Anne Rice

Anne Rice Roedd hi'n awdur unigol, dro ar ôl tro yn llyfr poblogaidd y byd ond bob amser yn destun cynnwrf emosiynol a chysylltiedig â'i hysbrydolrwydd a chydag ôl-effeithiau drwg-enwog o'r chwiliad trosgynnol hwnnw ar ran o'i gwaith. Oherwydd yn ei fywyd prysur, gyda gwahanol gamau y tu mewn a'r tu allan i grefydd, roedd Rice yn ail-droi ei hun yn angen mewnol, gyda rhwyddineb a rhinwedd rhywun sy'n mynd i mewn ac yn gadael ei chrysalis.

Efallai mai'r newid cyntaf oedd oherwydd syrffed bwyd am ei waith ei hun, set o naratifau am fyd fampirod, gyda thoriadau i mewn i'r dychmygol Gothig helaeth o'r cyfeiriad diwylliannol enfawr hwn, ar agweddau dwfn a dirfodol o'r bod dynol y mae'r byd fampir hefyd yn yfed ohono ac, wrth gwrs, hefyd yn cymhlethu ei blotiau â'r erotig a'r rhywiol.

Gallai mynd o'r mathau hyn o straeon gwych i themâu am Iesu Grist ac am Gristnogaeth dybio'r awyr iach honno yr oedd ei hangen ar yr awdur. Ond yn y diwedd, cromfachau oedd y cyfan, cam yn ôl i ennill persbectif ac ennill cryfder newydd. Oherwydd Dychwelodd Anne Rice i ysgrifennu themâu ffantasi a Arswyd, yn casglu ei hen ddarllenwyr a'r nifer fawr o rai newydd a ildiodd i'w waith da a'i arddull naratif benodol. Awdur bythgofiadwy y byddwn ni bob amser yn ei golli.

Y 3 Nofel Anne Rice a Argymhellir Uchaf

Cyfweliad gyda'r fampir

Cyhoeddwyd yn y 70au, ac mae wedi bod yn un o'r gweithiau mwyaf gwerthfawr a chythruddwyd bob amser ar y pwnc hwn. Gyda chynodiadau rhywiol diymwad, hyd yn oed rhai cyfunrywiol, ailddatganodd y cysylltiad hwnnw rhwng y byd fampir a breuddwydion erotig sydd bob amser yn gysylltiedig â'r syniad o waed, brathiadau ...

Yn y nofel hon, mae Anne Rice yn adrodd trosiad dyn ifanc o New Orleans yn breswylydd tragwyddol y nos. Mae'r prif gymeriad, sy'n cael ei gario i ffwrdd gan y teimlad o euogrwydd a achoswyd gan farwolaeth ei frawd iau, yn dyheu am drawsnewid ei hun yn fod melltigedig.

Fodd bynnag, o ddechrau ei fywyd goruwchnaturiol, mae'n teimlo bod y teimladau mwyaf dynol yn ei oresgyn, fel y cariad sy'n ei glymu ag un o'i ddioddefwyr, angerdd nad yw wedi'i eithrio, o ddibyniaeth rywiol a seicolegol.

Gyda Cyfweliad gyda'r Fampir, cychwynnodd Rice ei chyfres Vampire Chronicles a chafodd lwyddiant mawr ar ôl ei haddasiad ffilm llwyddiannus. Sut allwn ni anghofio'r golygfeydd hynny lle ymbiliodd Antonio Banderas a Tom Cruise mewn chwant â'r ystumiau di-flewyn-ar-dafod hynny o'r un y gwyddys eu bod yn cael eu crud gan anfarwoldeb ...

Cyfweliad gyda'r fampir

Tywysog lestat

Penllanw diweddaraf ei chyfres Vampiric Chronicles, cyfres hanfodol yn achos yr awdur hwn, gan ei bod wedi mynd gyda hi ers degawdau, hyd yn oed yn ei gadael wedi parcio am nifer o flynyddoedd.

Mae'r Tywysog Lestat yn codi lle daeth Lestat y Fampir i ben fwy na chwarter canrif yn ôl, i gynnig byd newydd o ysbrydion a grymoedd tywyll i ni yn seiliedig ar gymeriadau, chwedlau a thraddodiadau'r Vampire Chronicles.

Mae byd creaduriaid y nos mewn argyfwng: mae fampirod wedi amlhau yn afreolus a bellach mae tanau ofnadwy wedi cychwyn ledled y byd. Mae rhai fampirod oedrannus, sydd wedi eu deffro o’u cwsg o dan y ddaear, yn ufuddhau i orchmynion Llais sy’n eu cymell i losgi’r undead ifanc yn ddiwahân, gwrthryfelwyr sy’n casáu dinasoedd fel Paris, Bombay, Hong Kong, Kyoto a San Francisco.

Mae'r nofel yn symud o Efrog Newydd heddiw ac Arfordir y Gorllewin i'r hen Aifft, gan fynd trwy Carthage o'r XNUMXedd ganrif, Rhufain y XNUMXfed ganrif a Fenis y Dadeni. Ynddo, rydyn ni'n cwrdd eto â chymeriadau bythgofiadwy fel Louis de Pointe du Lac; yr Armand ifanc bythol, y mae ei wyneb yn debyg i wyneb angel Botticelli; Mekare a Maharet, Pandora a Flavius; Ymgasglodd David Talbot, fampir a gwarcheidwad cyfrinach y Talamasca, a Marius, gwir Fab y Millennials, yn ogystal â chreaduriaid newydd a gafaelgar eraill, yn y nofel enfawr, afieithus ac uchelgeisiol hon, i ddarganfod pwy neu beth yw'r Llais yw, a darganfod beth rydych chi'n bwriadu a pham ...

Tywysog lestat

Prawf yr angel

Mae Anne Rice wedi ysgrifennu ymhell y tu hwnt i fyd y fampir. Ond mae terfysgaeth bob amser yn bwnc y mae'n mynd i'r afael ag ef yn feistrolgar. O fewn y duedd gyffro grefyddol honno y mae Dan Brown yn sefyll allan ynddi, gwnaeth Rice amryw o gamau.

Mae'r nofel hon yn cyfateb i ail ran The Hour of the Angel. Mae Toby O'Dare, cyn-daro, yn cael ei alw gan yr angel Malachi i Rufain o'r XNUMXeg ganrif. Dyma ddinas Michelangelo a Raphael, yr Inquisition Sanctaidd a Leo X, mab Medici, sydd bellach yn meddiannu'r orsedd Babaidd.

Mae angen eich presenoldeb i ddatrys trosedd ofnadwy o wenwyno ac i ddatgelu’r gwir am ysbryd diabolical aflonydd sy’n amharod i adael y ddaear. Cyn bo hir, mae O'Dare yn ei gael ei hun yng nghanol cynllwyn mor dywyll ag y mae'n gymhleth, wrth i fygythiad terfysgaeth eglwys gau arno.

Wedi cychwyn ar daith nerthol o brynedigaeth, mae O'Dare yn ailgysylltu â'i orffennol ei hun, yn dod ar draws addewid iachawdwriaeth, ac yn dod i'r amlwg gyda gweledigaeth newydd, ddyfnach a chyfoethocach o gariad. Nofel newydd gan athro'r paranormal. Gwaith telynegol a blasus a fydd, heb os, yn swyno darllenwyr mwyaf heriol Anne Rice.

Prawf yr angel

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo