3 llyfr gorau gan Alberto Chimal

Mae yna rai sy'n dod i lenyddiaeth fer ac yn aros. Mae tynged yr ysgrifennwr straeon byrion yn debyg fel pe na bai Dante erioed wedi dod o hyd i'w ffordd allan o uffern. Ac yno fe arhoson nhw Dante ar un ochr a Chimal ar ei ben, fel petaent wedi eu swyno yn y limbo rhyfedd hwnnw o straeon tanllyd bach, yn gallu troi a myfyrio mwy.

Fflachiadau o realaeth wedi'u llenwi â'r alegorïaidd a'r breuddwydiol. Cysgwyr llenyddol mor gryno ag y gellir eu hymestyn yn rhyfeddol tuag at fydysawdau annisgwyl. Alberto chimal mae'n gwybod bod y stori fel y llinell syth, y llwybr byrraf a mwyaf uniongyrchol i ddychymyg y darllenydd. Oherwydd nad oes raid i chi gerdded gyda throion neu droadau, na chyflwyniadau neu ddargyfeiriadau. Mae'r stori'n cerdded yn noeth trwy'r byd o'i enedigaeth hyd ei farwolaeth. Ac mae pob darllenydd yn cael ei gomisiynu i'w gwmpasu yn eu dychymyg.

bardd, Cortazar o Chekhov gwnaethant y stori yn gynefin naturiol iddynt. Yn y presennol Samantha Schweblin neu mae Alberto Chimal yn dal i fod yn y ffaith nad yw tir neb, yn meithrin trosgynnol byr gyda blasau na chafodd ei achub o'r blaen diolch i wreiddiau penodol popeth sy'n swnio fel stori, i intrahistory o instants, i hanes fel pennawd o'r ffotograff o realiti.

Y 3 llyfr gorau a argymhellir gan Alberto Chimal

Dwylo tân

Yr enghraifft orau o'r trawsnewidiad hwnnw o ddieithrio tuag at ddieithrio neu ddrysu ond hefyd tuag at angerdd am yr anhysbys. Oherwydd bod popeth yn dibynnu ar y prism y mae'n rhaid i ni edrych ag ef. Mae amgylchiadau'n rheoli ac yn seiliedig arnyn nhw nid yw'r cymeriadau yn y straeon hyn byth yr un peth. Llyfr i'w ddarllen a'i ailddarllen ar wahanol adegau ac felly darganfod gwahanol negeseuon a deffro gwahanol deimladau.

Mae awdur sy'n ymarfer llên-ladrad llenyddol, menyw obsesiynol o dan famolaeth sydd wedi'i chamddeall neu fenyw sâl sy'n wynebu'r trance o ddewis yn rhai o gymeriadau Alberto Chimal sy'n byw gyda'u uffern eu hunain, gyda'u diddymiad, eu trin neu eu ansicrwydd eu hunain.

Mae Chimal yn tanio rhyddiaith sy'n tanlinellu naws y ffantastig ac sydd bob amser yn archwilio terfynau, a thrwy hynny fod yn gêm lenyddiaeth a'i hypnosis lle gallwn fynd i mewn ac, o bosibl, ein llosgi.

Dwylo tân

Saga'r teithiwr amser

Mae'n chwilfrydig. Nid ei fod y rhwydwaith cymdeithasol mwyaf llenyddol o ran ei gyfyngiad cymeriad. Ac eto, fel petai'n her, o dan glawr Twitter, mae edafedd rhyfeddol wedi'u gwneud o lenyddiaeth llawer o garatiaid wedi'u datblygu. Ni allai Alberto Chimal dynnu'n ôl o'r mater ...

Am sawl mis, ysgrifennodd Alberto Chimal trwy Twitter gyfres o ficro-straeon a gymerodd fel man cychwyn y siwrnai bosibl y gallai’r Time Traveller, prif gymeriad The Time Machine, HG Wells fod wedi’i chyflawni ar ddiwedd y nofel.

Mae'r printiau bach hyn, sy'n cynrychioli teyrnged nid yn unig i Wells ond i ffuglen wyddonol, yn ein cludo i'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol lle gallwn arsylwi'r byd o safbwynt breintiedig a gweld digwyddiadau mawr gwir a ffug mewn hanes, fel yn ogystal â digwyddiadau dyddiol bron yn ganfyddadwy.

Mae'r testunau, ar ffurf cipluniau, hefyd yn cynnig portreadau penodol iawn i'r darllenydd o bob math o gymeriadau - hanesyddol, llenyddol, go iawn neu ffuglennol - y mae'r Teithiwr Amser, a hefyd ei gath gyda llaw, yn cwrdd ar ei ffordd: ysgrifenwyr fel Sor Juana Inés de la Cruz, William Blake, Edgar Allan Poe a Jane Austen; cymeriadau llenyddol fel Helen of Troy, Dracula, y Dyn Anweledig; eiconau cydnabyddedig a hefyd eiconau i'w gwybod.

Fel petai ffuglen yn rhan o ddimensiwn amserol arall, mae'r cynnig hwn yn ein gwahodd i lywio'r peiriant amser sef y llyfr ei hun, law yn llaw ag un o'r adroddwyr mwyaf craff yn llenyddiaeth gyfoes Mecsico.

Saga'r teithiwr amser

Yr ymosodwyr

Rydyn ni i gyd wedi tynnu'r sgwrs i ffwrdd ar ryw adeg. Yn hamddenol, ymhlith ffrindiau, rydym yn nodi bod ein ffôn symudol yn dangos hysbysebu wedi'i segmentu inni (ewffism tywyll lle mae unrhyw beth). Y broblem yw bod hyd yn oed hysbyseb ar gyfer y teledu brand X newydd yn ymddangos ar ôl gwneud sylwadau arno mewn geiriau, nid mewn chwiliadau Google. Maen nhw'n ein gweld ni, maen nhw'n ein clywed ni ... Beth nad ydyn nhw'n ei wybod am bob un ohonom?

Mae'r camerâu diogelwch wedi rhoi tawelwch meddwl inni o gael rhywun yn gwylio drosom. Ond hefyd yr ansicrwydd y bydd rhywun arall yn ein gwylio bob amser. Mae gwyddoniaeth wedi dileu afiechyd, ond mae hefyd wedi creu angenfilod a heintiau annirnadwy. E-bost, cyfryngau cymdeithasol, ffôn yn y boced: cysuron ar gyfer unigrwydd, gwell cyfathrebu, ond hefyd dechrau'r diwedd. Stelcwyr, stelcwyr, dynwaredwyr. Ymosodwyr ein cysur.

Gydag esthetig dychmygol ac hollol bersonol, mae Alberto Chimal - un o ddatguddiadau mawr Mecsicanaidd y blynyddoedd diwethaf - yn cynnig i ni, gwrcwd rhwng saith stori feistrolgar, y terfysgaeth yr ydym yn cydfodoli â hi, hyd yn oed heb sylweddoli hynny. Llyfr o straeon brawychus - nid arswyd o reidrwydd - sy'n edrych i mewn i gorneli tywyllaf ein cymdeithas, heb ymwrthod â'r dychymyg mwyaf rhydd, y syllu, yr hiwmor a'r farddoniaeth fwyaf gwych. Er mai hon yw'r farddoniaeth a ddaw gyda diwedd y byd.

Yr ymosodwyr

19 sylw ar «3 llyfr Alberto Chimal gorau»

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo