Ang diktador nga DNA, ni Miguel Pita

libro-the-dna-diktador

Ang tanan nga kita ug kung unsang pamatasan mahimo nga usa ka butang nga nahasulat na. Dili nga ako adunay esoteric, o bisan unsa nga ingon niana. Sa sukwahi. Kini nga libro naghisgot bahin sa Science nga gigamit sa reyalidad. Bisan unsaon, ang script sa among kinabuhi ...

Padayon sa pagbasa

sayop: Walay pagkopya