Ang diktador nga DNA, ni Miguel Pita

libro-the-dna-diktador

Ang tanan nga kita ug kung unsang pamatasan mahimo nga usa ka butang nga nahasulat na. Dili nga ako adunay esoteric, o bisan unsa nga ingon niana. Sa sukwahi. Kini nga libro naghisgot bahin sa Science nga gigamit sa reyalidad. Bisan unsaon, ang script sa among kinabuhi ...

sa pagbasa sa dugang

sayop: Walay pagkopya