Kapetani, Sam Walker

kapetani knjiga

Nema sumnje da su brojke i statistika polazna osnova za vaganje najboljih sportskih timova u svakoj disciplini. Najbolji u svakom sportu su statistički podaci na milost i nemilost ljudskog učinka. I upravo je taj grupni ljudski nastup pokretač za sve što se želi postići ...

opširnije